S:1

Cemal 31 kg, Yaren 19 kg dır. Annelerinin kütlesi ise iki kardeşin toplamından 20 kg fazladır. Annenin kütlesi kaç kgdır?

Cemal 31 kg, Yaren 19 kg dır. Annelerinin kütlesi ise iki kardeşin toplamından 20 kg fazladır. Annenin kütlesi kaç kgdır? sorunun cevabı "70" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
I. Yazarın eserini oluşturma nedeni iç dünyasındakileri paylaşmak istemesidir.II. Okur, yazarını seçebilir ancak yazar okurunu seçemez.III. Yazarın başarısı okurunu etkileme gücüyle doğru orantılıdır.IV. Yazar ile okur kaçınılmaz etkileşim içindedir.V. Yazar eserini okuyucuya göre biçimlendirirken okuyucu da seçtiği eserle yazarı biçimlendirir.Numaralanmış cümlelerden hangi ikisi anlamca en yakındır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama işareti yanlış kullanılmıştır? "Parlak" kelimesinin zıt anlamlısı hangisidir? Bazı maddeler suda yüzer, bazı maddeler suda batar.Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? Hz. İbrahimin (a.s.) yaşadığı dönemde insanlar neye tapıyorlardı? Herkes sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.Buna göre bu bilgiye uymaz? (I) Sanatçının son kitabı bugün raflardaki yerini aldı. (II) Ticari kaygı taşımadığı iddia edilen kitap, sanatçı için büyük önem taşıyormuş. (III) Sanatçı, bu kitabıyla gurbet anılarını yaşatmak istiyormuş. (IV) Okuyucu ne denli ilgi gösterir bilmiyorum ama ben sıcak buldum anlatıları. (V) Öykü tadında gerçek hayatın sunumu şeklinde yorumlayabilirim.Bu parçadaki numaralı cümlelerin hangisinde sanatçının amacından söz edilmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisi yazım ve noktalama bakımından doğrudur? Harf inkılabının Türk halkı tarafından benimsenmesi için yapılan ilk faaliyet nedir? Soluk alıp verdiğimizde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir? oksijen karbondioksit A) Alınır alınır B) Alınır verilir C) Verilir verilir D) Verilir alınır RAM bellek için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi diğerlerinden farklıdır? Aşağıdakilerden hangisi, kolesterolü normal değerlerde tutarak oluşabilecek kalp ve damar hastalıklarını önlemeye yardımcı davranışlardandır? Matematik öğretmeni Eren Bey, öğrencilerine beş seçenekli sorulardan oluşan 30 soruluk bir test uygulamıştır. Test kitapçığının ilk sayfasındaki yönergede Testinizde 30 soru bulunmaktadır. Test süresi 45 dakikadır. Test sonucunda doğru cevaplarınıza bir (1), yanlış cevaplarınıza sıfır (0) puan verilecektir. Yanlış cevaplarınızdan dolayı doğru cevaplarınız silinmeyeceğinden, cevabınızın doğruluğundan emin olmadığınız sorular için size en doğru görünen seçeneği işaretlemeniz yararınıza olacaktır. Dersten başarılı olabilmeniz için en az 18 soruya doğru cevap vermeniz gerekmektedir. açıklamalarını yazmıştır.Eren Öğretmenin yönergesinde geçen 18 soru ifadesi ölçme ve değerlendirme kavramlarından hangisiyle açıklanırsa daha doğru olur? Hangi ikili zıt anlamlıdır? Ne yiyecek kaldı ne içecek.cümlesinin anlamına karşılık olabilecek cümlenin, aşağıdaki yazılışlarından hangisi doğrudur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ara söz, belirtili nesnenin açıklayıcısı olarak kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi sosyal devlet olmanın öncelikli gereklerindendir? Müslümanların Mekkeli müşriklerle hicretin altıncı yılında yaptıkları anlaşma hangisidir? Mimaride Ziggurat adı verilen yapılarla ön plana çıkmış olan medeniyet, aşağıdakilerden hangisidir? Bahçeye ektiğmiz fidan her ay 3 santimetre uzamaktadır. Bu fidan 9 ayda kaç santimetre uzar? Bir gün bir sahabe Hz. Muhammedin eşi Hz. Aişeye, Hz. Peygamberin ahlakı hakkında soru sormuştu.Hz. Aişe : Sen, Kuran okuyor musun?dedi.Sahabe : Evet, okuyorum deyince,Hz. Aişe : ‘‘İşte, Allah ın Elçisinin ahlakı, Kuran ahlakı idi. dedi. (Müslim,Salatül-Müsafirin,139)Bu konuşma metnine dayanarak aşağıdaki hangi sonucu çıkaramayız? Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi eş anlamlıdır? Misafir sözcüğünün eş anlamlısı hangisidir? Orta Çağda kilise kendini âdeta Tanrı yerine koyuyordu. Kilisenin öğretilerine karşı çıkanlar sanki Tanrının iradesine karşı çıkmışçasına sapık ve günahkâr sayılıyordu. Bu dönemde kilise istediği gibi savaş çıkarıyor, savaşları kutsal sayıyor ve insanları bu savaşlara katılmaya teşvik ediyordu. Pek çok insanın ölmesine veya yaralanmasına neden olan bu savaşlar, insanların kilisenin uygulamalarına karşı çıkmasına neden olmuştur. Böylece toplumda, kiliseye ve din adamlarının aldığı kararlara karşı gittikçe artan bir öfke oluşmuştur.Bu metne göre insanlar ile kilise arasındaki problemlerin ortaya çıkış sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Özneyi bulmak için yükleme aşağıdaki sorulardan hangisini sorarız? Mısırdaki Kahire Surları, aşağıdaki devletlerden hangisinin döneminde inşa edilmiştir? Âdemden bu deme neslim getirdiBana türlü türlü meyve yedirdiHer gün beni tepesinde götürdüBenim sâdık yârim kara topraktırAşık Veyselin aşağıdakilerden hangisi üzerinde önemle durduğu söylenebilir? Birkaç kitabı birden okumak... En hoşlandığım şey. Büyük babamın kitaplığından iki üç kitabı alıp odama götürdüğüm ilk gençlik gecelerini anımsıyorum. Büyük babam takılırdı: "Çok kitabı olandan değil, bir kitabı olandan korkmalı." Hepsini okur muydum o kitapların? Nerde... Kiminin birkaç yaprağını, kiminin tümünü, kiminin yarısını... Sevilen bir kitabın bitmesini istemem hiç. Onu bitirmemeye çalışırım elimden geldiğince. Şiir kitaplarını daha çok severim bu yüzden. Tüm olarak okunmazlar, zaman zaman seslenirler. Dışa değil, içe dönük öyküleri bu yüzden üstün tutarım. Dışımızdakiler sınırlıdır, içimizdekiler öyle mi ya!Oktay AKBALGünlerde Yazar hangi kitabın hiç bitmemesini ister? Ah, o günleri bir görebilsem cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti gelmelidir? Aşağıdaki akımlardan hangisi Sırp isyanında etkili olmuştur? Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir.Bu hadiste aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmıştır? 7 onluk, 3 birlik, 4 yüzlükten oluşan sayı hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat-fiil kullanılmamıştır? Aşağıdaki Cümlelerde Doğru Olanın Başına (D), Yanlış Olanın Başına (Y) Yazınız(....) Peygamberimizin güzel ahlakının temel kaynağı Kuran-ı Kerimdir.(....) Peygamberimiz doğmadan önce babasını, doğduktan sonra ise annesini kaybetmiştir.(....) Peygamberimiz kulun Rabbine en yakın olduğu anın secde ettiği an olduğunu söylemiştir.(....) Arapçada temizlik kelimesinin karşılığı salât demektir.(....) Kişinin gösteriş yapmak için yaptığı davranışlara ibadet denir. Aşağıdakilerden hangisi beraber oynanan oyun kurallarından birisi değildir? Aşağıdakilerden hangisi bir cümledir? Mesleklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? • Bitkinin üreme organı - - - - .• - - - - bitkinin dik durmasını sağlar.• Fotosentezle besin üretilmesini sağlayan kısım - - - - .Verilen açıklamalarda boş bırakılan kısımları tamamlamak için aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz? Kur'an'ı Kerim kac cüzden oluşur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir