S:1

Seldanın 9 kalemi vardı. Annesi 7 kalem daha aldı. Seldanın kaç kalemi oldu?

Seldanın 9 kalemi vardı. Annesi 7 kalem daha aldı. Seldanın kaç kalemi oldu? sorunun cevabı "16" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi doğal çevreye örnek değildir? "insanların etkileri ile değişerek oluşan yeni çevreye...................denir."ifadesini aşağıdakilerden hangisi anlamlı tamamlar? Yunanlılardaki kent devletlerine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir ? Söylev türünün ilk örnekleri - - - - ve - - - - Dönemlerinde görülmüştür.Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Hangi cümlede sıfat yoktur? Aşağıdakilerden hangisi gelecek zamanı gösterir? I - - - - in a small town in the past but I live in a big city now. Karadeliklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğ­rudur? sıvı haldeki maddelerin hacimlerini ne ile ölçeriz? Bozukları bir kenara ayırıyordu. Cümlesinin yüklemi için hangisi söylenemez? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır? T.C.Anayasasına göre Basın Hürriyeti ile ilgili hangi bilgi yanlıştır? Millî Mücadele tarihimizde Dumlupınar Meydan Savaşı olarak da bilinen savaş, aşağıda- kilerden hangisidir? Köye gittiği zaman yüzüne kan geldi. Cümlesindeki deyimin yerine aşağıdaki deyimlerden hangisi getirilirse cümlede anlatılmak istenenin tersi anlaşılır? Millî Mücadelenin hazırlık döneminde yapılan çalışmalarla millî bilincin uyandırılması, millî birlik ve beraberliğin sağlanması amaçlanmıştır.Bu dönemdekiI.İrade-i Milliye gazetesinin çıkarılmasıII.Genelgelerin yayımlanmasıIII.Cemiyetlerin tek çatı altında toplanmasıgelişmelerinden hangilerinin bu amaca hizmet ettiği savunulabilir? " -de " durumunda olmayan isim aşağıdakilerden hangisidir? 850'nin %30'i kaçtır? II.Dünya Savaşı öncesinde Türkiyenin doğu sınırını güvence altına almak için ne yapılmıştır? Aşağıda verilenlerden hangisi bir ülkenin nüfuspolitikası ile kalkınma düzeyi arasındaki ilişkiyi örneklendirir? Aşağıdakilerden hangisi adın -den halindedir? Annem yarın çarşıya gidecek. Cümlesinde aşağıdakilerden hangisinin cevabı yoktur? Aşağıdakilerin hangisinde ‘ den eki sıfat görevinde kullanılmıştır? Aşağıdaki davranışlardan hangisi sevap kazandırır? Oksijenli solunum yapan bir bakteride aşağıdakiyapılardan hangisine rastlanmaz? Hangi ışıkta durmalıyız? 62 sayısına 2 onluk ekler, 1 onluk çıkarırsak hangi sayıyı buluruz? Aşağıdakilerden hangisi internet etiğine uygun olmayan bir davranıştır? 4483 Sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre soruşturma izni yetkisi aşağıdakilerden hangisinde yanlış verilmiştir? Resmi törenlerle ilgili yapılacak protokol işlemleri hangi birim tarafından yönetilir? Sıcaklığı fazla olan maddeden sıcaklığı az olan maddeye doğru akan enerjiye ............... denir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Altı yüz dört bin sekiz yüz dört sayısının rakamlarla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? Ülkemizde yasama görevini aşağıdakilerden hangisi yerine getirmektedir? Yüce Allah tarafından tüm insanlara gönderilen son ve evrensel kitap hangisidir? Bahçesinde kayısı ağaçları olan Süleyman Bey bahçenin sürülmesi için 500 TL, ilaçlama için 600 TL, sulama için 300 TL, gübreleme için 1000 TL ve kayısıların toplanması için işçilere 1200 TL ödemiştir.Kayısıların kilogramını 3,5 TLden satan Süleyman Bey 5 ton kayısı sattığına göre kaç lira kâr etmiştir? Bir araştırmacı, yararlandığı kaynaktan bilgi çalmış olmakla suçlanmaktadır.Bu araştırmacı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir? Dünya milletlerinin saadetine çalışmak, diğer bir yoldan kendi huzur ve saadetini sağlamaya çalışmak demektir. sözüyle Atatürk, aşağıdakilerden hangisinin önemine vurgu yapmıştır? Okumak, insanı konuşurken ve yazarken başarılı kılar. İnsanın duygu ve hayal dünyasını zenginleştirir. İnsanı bilgi sahibi yapar. Bir insan, kişiliğini ve dünyaya bakış açısını okuyarak oluşturur. Yukarıdaki parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir? 1, 8 , 3 sayıları ile yazılabilecek sayılardan hangisi daha büyüktür? Galileo Galilei was born in Italy in 1564. Helived in Italy and he studied astronomy, physicsand mathematics. He was a famous physicist,mathematician, astronomer and a philosopher.He worked at the University of Pisa and Padma.His most famous scientific work was SiderusNuncius. He died on 8thJanuary, 1642.The passage doesnt mention - - - - . Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir