S:1

4 sayısının 4 fazlası kaçtır?

4 sayısının 4 fazlası kaçtır? sorunun cevabı "8" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Daha etkili bir arama yapmak için verilen ipuçlarından hangisi yanlıştır? Bir sabah, tarla faresi başını deliğinden çıkardı. Boncuk gibi parlak gözleri vardı. Kül rengi bıyıkları ise pek dikti. Çevresine bakındı. Yuvasından ilk kez çıktığı için ürkekti. Etrafı seyre koyuldu. Görünürde kimsecikler yoktu.Bu metinde aşağıdaki hikâye unsurlarından hangisi bulunmamaktadır? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Davud (a.s) ile ilgili yanlış bir bilgidir? Aşağıdaki iskelet bölümlerinden hangisi beyni dış etkenlerden korur? İtilaf Devletleri, Mondros Ateşkes Anlaşmasından sonra Anadolu topraklarınıyer yer işgal etmeye başlamışlardır. İşgaller karşısında İstanbul Hükûmetinin sessiz kalması üzerine Anadolu halkı vatanı koruma ve bağımsız yaşama arzusu ile, Kuvayımilliye adlı direniş örgütlerini kurarak kendi bölgelerini korumaya çalışmışlardır.Verilen bilgide Kuvayımilliyenin oluşmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisinden söz edilmemiştir? Aşağıdakilerden hangisi emanet kavramıyla yakından ilgili değildir? Belediyelerin kuruluş amaçları ile ilgili olarak aşağıda yer alan bilgilerden hangisi doğrudur? Enerji iletim hızı,I. Maddenin cinsiII. Maddenin iki ucu arası sıcaklık farkıIII. Maddenin kalınlığıfaktörlerinden hangilerine bağlıdır? İkinin karesi ile ikinin küpü toplamı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşında Erzurum'da Ruslara karşı direnişin simgesi olan kadın kahramandır? Aşağıdakilerden kaç tanesi Atatürkün önderliğinde yapılan yeniliklerden biridir?• Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi• Soyadı kanununun çıkarılaması• Ölçülerde (takvim, saat, uzunluk) yenilikler yapılması.• Padişaha başbakanlık hakkı verilmasi. Var olan fakat insanlar tarafından varlığı bilinme- yen bir şeyin ortaya çıkarılmasına ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi rekabetin özelliklerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özelliklerinden değildir? 6 m 25 cm - 3 m 75 cm =? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? Bir sözcüğün herkesçe bilinen ilk anlamı temel anlamdır.Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerden hangisi temel anlamı dışında kullanılmıştır ? Anayasamız, yasama ve yürütme yetkilerini aşağıdaki organlardan hangisine vermiştir.? Fatma , 400 sayfalık kitabın 5/8 ini okumuştur. Fatma kaç sayfa kitap okumuştur? Eski Türklerde ilk düzenli ordu teşkilatı Asya Hun hükümdarı .................. tarafından kurulmuştur.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidr? Aşağıdaki cümlelerden hangisi çatı bakımından,nesnesine göre diğerlerinden farklıdır? 4 tane onluk , 7 tane binlik , 8 tane birlik , 2 tane yüzlük , 6 tane on binlikten oluşan doğal sayı hangisidir ? apple - spin - start Yukarıdakilerde farklı olan ifade aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi kişisel bakım yaparken kaynakları verimli kullanmak değildir? MÖ VII. yüzyılda Türk-İran savaşlarında ün kazanmış, İran ordularını defalarca mağlup etmiş bir Türk hükümdarını anlatır. Daha sonra bu hükümdar İranlılar tarafından hileyle öldürülmüştür. Onun İran destanındaki adı Afrasyabdır. Ölümünden sonra söylenmiş bir sagu Divanü Lügatit Türkte yer alır.Bu parçada hakkında bilgi verilen Türk destanı aşa- ğıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi kendiliğinden ışık veren kaynaklara verilen addır? Dünya modeli üzerinde sular hangi renkte gösterilir? Aşağıdakilerden hangisi namazı bozan durumlardan biri değildir? Sue has never tasted Chinese food, - - - - ? Aşağıdaki hangi sözcük, büyük ünlü uyumuna uymaz? I. DNA replikasyonuII. Cross-overIII. Sitoplazma bölünmesiIV. Sentrozom eşlenmesiMayoz bölünmede gerçekleşen yukarıdaki olaylar düşünüldüğünde hangisinin iki kez tekrarlanması beklenmez? boyunca – bütün – şarkı - yaz – söylemiş Yukarıdaki sözcüklerden anlamlı bir tümce oluşturursak en sondan bir önceki sözcük hangisi olur? Aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarından biri değildir? Aynı anda hem Allaha hem de putlara inanan insanlara ne denir? Aşağıdaki ondalık kesir ve okunuşları eşleşmelerinden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sesteşi yoktur? Öğrenme-öğretme ortamında soru-cevap tekniğini kullanan bir öğretmen, sorduğu sorulara yanlış cevap alması veya cevap alamaması durumunda ilk olarak aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? Hz. Peygamberin sağlıkla ilgili hadislerinin bütününe ne denir? Aşağıdakilerden hangisinin sonuna soru işareti konmaz? Sıvılar gibi davranmasına rağmen kumun hacminin dereceli kapla ölçülememesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Devletimizin tam ismi nedir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir