S:1

Ali‘ nin 1 karışı 8 parmak uzunluğundadır. Ali, defterinin boyunu 2 karış 4 parmak olarak ölçüyor. Buna göre defterinin boyu kaç parmaktır?

Ali‘ nin 1 karışı 8 parmak uzunluğundadır. Ali, defterinin boyunu 2 karış 4 parmak olarak ölçüyor. Buna göre defterinin boyu kaç parmaktır? sorunun cevabı "20" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yakınma” söz konusudur? Gökyüzünde İsa ileTur Dağı’nda Musa ileElindeki asa ileÇağırayım Mevla’m seniBu dörtlükte aşağıdaki söz sanatlarından hangisine başvurulmuştur? İnorganik maddelerden organik besin üretebilen bir bakteri ile ilgili;I. Ototroftur.II. Ayrıştırıcıdır.III. Klorofil vardır.IV. Ribozom bulundurur.verilenlerden hangileri söylenebilir? Ekosistemde su döngüsü ile ilgili hangisi yanlıştır? “Aynur, kümesten, yumurtaları özenle toplayıp mutfağa bıraktı.”Yukarıdaki cümlede hangi sorunun yanıtı yoktur?  Beş basamaklı bir doğal sayının tüm rakamları dörttür. Rakamlarının sayı değerlerini 2 arttırırsak sayı kaç artar? Aşağıdaki iklim tiplerinden hangisinde yağış rejimi düzenlidir? Hangi cümlede eş sesli kelime vardır? Dışarıdan yalıtılmış kapta m gram buz varken buzun üzerine m gram su ekleniyor.Isı alışverişi sadece buz ve su arasında olduğuna göre; I. Buzun tamamı erir.II. Suyun kütlesi azalır.III. Suyun sıcaklığı azalır.olaylarından hangileri gözlenebilir? Aşağıdakilerden hangisi Rönesans dönemi mimarlarından değildir? Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi dört büyük melek olarak isimlendirilen meleklerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın dünyaya bakışı ile ilgili görüşünü yansıtmaz? Aşağıdaki tümcelerin hangisinde renk bildiren sözcük varlığı nitelemek amacıyla kullanılmıştır? Aşağıdaki kelimelerden hangisi yapım eki almamıştır? ....................................., Dünya tarihinin ilk anayasası olan Hamburabi Yasalarını yaptılar.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Ramazan ayında minarelerin arasına asılan ışıklı yazılara ne denir? Kişilerin internet üzerinde birbiriyle yaptığı görüşmeler ve paylaşımların bütününe ne ad verilir? Doğayı sevmek öyle kolay olmamıştır insanoğlu için. Doğanın uysallaştırılması, evcilleştirilmesi ve bu yoldan sevilmeye başlanması için aradan uzun dönemler geçmiştir. Doğayı seven edebiyat ve doğayı severek bezeyen mimarlık ise insanoğlunun çok sonraları gerçekleşen büyük bir başarısıdır. Siz doğayı bir de insansız düşünün. Kaçacak yer ararsınız. Bütün konular arasında doğayla insan arasındaki ilişkiden hoşlanıyorum ve her zaman ona dönüyorum.Bu parça aşağıdaki metin türlerinden hangisine örnek olabilir? Aynı dokuyu oluşturan tüm hücreler için;I. Kromozom sayılarıII. BüyüklükleriIII. Metabolizma hızlarıverilen özelliklerden hangileri farklı olabilir? 1. Bir bulutun peşine takılıp gittik.2. Kocaman şamdanlarınız sönecek birdenbire.3. Batık bir gemiyim orda, seni bekliyorum.4. Ah, sormayın kimdir bu bayramlara çıkmayan!Numaralanmış dizelerin hangisinde bir isim hem niteleme hem belirtme sıfatı almıştır? Özel sektörün yetersiz kalması sonucu, ekonomik alanda belirli bir dönem ülkemizde uygulanan Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki hadis-i şeriflerden hangisi konu bakımından diğerlerinden farklıdır? INTERNET için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?   Uzaya gönderdiğimiz aşağıdaki  uydulardan hangisi günümüzde hala aktif olarak kullanılmaktadır?a I. Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmekII. Bakanlık sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmekIII. Eğitim faaliyetleri ile ilgili dokümantasyon, yayım ve arşiv hizmetlerini yürütmekIV. Bakanlığın öğretmenler dışındaki personeli için eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre yukarıdakilerden hangileri İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün görevlerindendir? “ Okullar yaz tatiline giriyor.” cümlesinde çoğul olan sözcük hangisidir? Araç içinde bulunmayan kara yolu üzerinde hareketli ya da hareketsiz olan insanlara ne denir?  Aşağıdaki sözcüklerden hangisi soyut addır? I. Gelir dağılımının adil olduğu toplumlarda huzur olur.II. Hırsızlığın olduğu yerde insanlar birbirlerine güvenmez.III. Adaletin olmadığı toplumlarda karmaşa başlar.IV. Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesiyle gece ve gündüz oluşur.Evrendeki yasalarla ilgili numaralanmış örneklerden hangisi konusu bakımından diğerlerinden farklıdır? Aşağıdakilerden hangisi “isim” sözcüğüyle eş anlamlıdır? Bir işin olmasını istediğimizde aşağıdaki ifadelerden hangisini söyleriz? Aşağıdakilerden hangisi kul hakkı kapsamında değerlendirilmez? Su ile abdest alma imkânı bulunmayan yerde temiz toprak veya toprak cinsinden bir şeyle alınan abdeste teyemmüm denir.Aşağıdaki ayetlerden hangisi teyemmümün delilidir? Aşağıdakilerden hangisi Hariciliğin doğuşuna sebep olan faktörlerden biridir? İslam dininin peygamberi olan Hz. Muhammed kaç yıl yaşamıştır? Aşağıdaki ifadelerden hangisi küme belirtir. *Empati kurmak              *Beden dilini kullanmak*Uzlaşmak                       *EleştirmekVerilenlerden kaç tanesi iletişimi olumlu yönde etkiler? “Hapı yutmak” deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Maddenin ölçülebilir özellikleri ………………..ve hacimdir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir