S:1

Çevresi 30 cm olan bir dikdörtgenin uzun kenarı 10 cm ise kısa kenarı kaç cm dir?

Çevresi 30 cm olan bir dikdörtgenin uzun kenarı 10 cm ise kısa kenarı kaç cm dir? sorunun cevabı "5" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanununa göre kurul hazırladığı rapor ile kuruluşların raporlarını birlikte TBMMye hangi ayda gönderir? Gelen ışının ayna ile yaptığı açı 400 ise gelme açısı ................... olur. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Üç arkadaşın yaşlarının ortalaması 13tür. Yaşı 11 olan bir çocuk bu gruptan ayrılıyor. Geriye kalan iki arkadaşın yaş ortalaması kaç olur? Psikologun, bilgisini psikolojik baskı aracı olarak kullanmaması gerekir. Bu nedenle de insanlardan zorla bilgi alamaz ya da insanları zorlayamaz. Araştırma yaparken amacını önceden açıklayarak katılımcılarıngönüllü katılımlarını sağlar. Araştırmacı araştırmasının katılımcı için taşıdığı risk miktarı ve araştırma koşullarının daha önce denenmiş olma durumunu dikkate alır. Araştırma bulgularının başkaları tarafından kötüye kullanılmasını önlemeye çalışır.Yukarıdaki açıklamalara uymayan bir psikolog öncelikle aşağıdakilerden hangisini ihlal etmiş olur? Babamla annem 80li yıllarda büyümüş. Bana hep çocukluklarını anlatırlar. Bizimki gibi geniş olanaklara sahip değillermiş. Babam dışarıdan bulduğu tellerle kendisi- ne telden araba ve tahta parçalara çeşitli şekiller verip oyuncak yaparmış. Annem bezlerin içine pamuk doldurup bebek dikermiş. Kendisine çamurdan mutfak eşyaları yaparmış. Anladım ki - - - -Bu parça düşüncenin akışına göre aşağıdaki yargıların hangisiyle tamam- lanmalıdır? T.C. Anayasasına göre özel durumlar hariç olmak üzere yakalanan veya tutuklanan kişi, tutulma yerine en yakın mahkemeye gönderilmesi için gerekli süre hariç en geç kaç saat içinde hâkim önüne çıkarılır? 2 saat 15 dakika süren bir gösteri saat 18.05te bittiğine göre bu gösterinin başlama saati kaçtır? Aşağıda verilen organellerden hangisinin yapısında DNA ve RNA birlikte bulunur? I. Çıkarcı II. Araştırmacı III. Şüpheci Yukarıda verilen özelliklerden hangileri bilim insanlarına ait bir özelliktir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde adıl (zamir) olan kelime vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden? sorusunun cevabı yoktur? Aşağıdakilerden hangisi Sadabat Paktına katılan devletlerden biri değildir? 4 düzine kalemi olan Irmak, 7 tanesini kullanmış. Geriye kaç tane kalemi kalır? Ülkemizde Hz. Muhammedin (s.a.v.) doğduğu gece ne olarak kutlanır? Hangisi hayvanları tedavi eden doktordur? Değişen ne diye soruyorum (I)? Neden üzülüyorum (II)? Bundan önceki bütün kitaplarım sürekli okunuyor (III), hiçbiri eskimedi (IV).Yukarıdaki parçada numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır? Mondros Ateşkes antlaşmasında Doğuda 6 ilde karışıklık çıkarsa işgal edilecektir. maddesi vardır.Bu maddeye göre aşağıdaki illerden hangisi bunlardan biri değildir? Güllük Dağı Milli Parkı ve Termessos hangi ilimizdedir? Genellikle siyah renkte olan ve ilk çağlarda kesici alet olarak kullanılan kayaç türü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki ülkelerden hangisi günümüzde gerçekleştirdiği hızlı büyüme ile dünya ekonomileri arasında hızla üst sıralara yükselmektedir? Aşağıdakilerden hangisi Dini öğrenmenin öneminden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşümün faydalarından biri değildir? Sempozyum ile konferansın karşılaştırıldığı aşağıdaki yargıların hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Peygamberimiz kendisine ''Amellerin en hayırlısı hangisidir?'' diye soran iki farklı kişiye iki farklı cevap vermiştir. Birisine 'Vaktinde kılınan namaz' derken, diğerine ise 'Ana-babana iyilik etmendir' demiştir.Yukarıda anlatılan olaylarda Peygamberimizin aynı soruya farklı iki cevap vermesinin temel sebebi hangisidir? I- Şiddetli diş ağrısı çeken bir bireyin durumu II- Çok yüksek sesle müzik yapılan bir ortamda bulunan bireyin durumu III- 20 C de uzun süre kalan bir insanın fizyolojik durumu IV- Çok kısık seste konuşan arkadaşının sesini duymakta zorlanan birinin durumu V- Uzun süre aç kalan bireyin durumu Yukarıda verilenlerden hangisi aşırı uyarılmaya örnek gösterilemez? Aşağıdaki cümlelerin hangisi öznel yargı bildirmez? Güvenli geçiş olmayan yerlerde karşıya nasıl geçeriz? 989.848 Sayısındaki tekrar eden rakamların basamak değerleri toplamı ile sayı değerleri toplamı arasındaki fark nedir? Aşağıdakilerden hangisi mikroskobik bir canlı değildir? Nüfusun fazla olduğu şehirlerin çevresinde kümes hayvancılığı önemli bir ekonomik faaliyettir.Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdaki şehirlerden hangisinde kümes hayvancılığı faaliyeti daha fazladır? Bu ıssız, gölgesiz yolun sonundaGördüğün bu tümsek Anadolunda,İstiklâl uğrunda, namus yolundaCan veren Mehmedin yattığı yerdir.Bu dörtlük aşağıdakilerden hangisine örnektir? Minnet Hudâya devlet-i dünyâ fenâ bulur Bâkî kalur sahife-i âlemde adımız Bu dizeler hangi edebîgeleneğe aittir? –(4+x)–6x+12 = 5x–4 denklemini sağlayan x değeri aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki kavramlardan hangisi bilginin doğruluk ölçütlerinden biri değildir? Aşağıda verilenlerden hangisi aktif yurttaşın sahip olduğu özelliklerden biri değildir? Bir ülkenin ekonomisi üzerinde turizm gelirlerinin önemli etkisi vardır.Aşağıdaki ülkelerin hangisinin ekonomisinde turizm gelirlerinin payı diğerlerine göre daha azdır? Aşağıdakilerden hangisi yemek yerken yapılmaması gereken bir davranıştır? 8 - 16- 24 -32- 40 .... 56 örüntüde noktalı yere gelecek sayı kaçtır? Adalardan yaza ettik de vedâSızlıyor bağrımız üstündeki dağBu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? Her vagonunda eşit miktarda yolcusu bulunan 8 vagonlu bir trende toplam 872 yolcu varsa 1 vagonda kaç yolcu bulunur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir