S:1

Bir kenarı 75 m olan kare şeklindeki tarlamızın çevresine 2 sıra da tel çekersek kaç metre tel gerekir?

Bir kenarı 75 m olan kare şeklindeki tarlamızın çevresine 2 sıra da tel çekersek kaç metre tel gerekir? sorunun cevabı "600" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Bir kenar uzunluğu 72 m olan kare şeklindeki arsanın etrafına 6 m aralıklarla çam fidanı dikilecektir. Kaç tane çam fidanı gereklidir? Aşağıdakilerden hangisi hafif yaralanmaya örnek olarak verilemez? Günümüzde geçerliliğini yitirmiş meslekler vardır. Buna göre hangisi günümüzde geçerliliğini kaybetmiş bir meslektir? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre aşağıdakilerden hangisi Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün görevlerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisi doğal çevremize örnektir? "dert sözcüğünün karşıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi madde değildir? "Giriş - çıkış" kelimeleri arasındaki ilişki hangi seçenekte vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde küçültme sıfatı kullanılmamıştır? Aşağıdakilerden hangisi peygamberimize el-Emin denilmesinin sebeplerinden biri değildir? Çayı içmeden önce içindeki çay tozlarını.................. Cümle aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanabilir? Aşağıdaki adlardan hangisi topluluk adı olamaz? Osmanlı Devletinin I.Dünya Savaşında düşmanı geri püskürttüğü tek cephe hangisidir? "Onu bulunca, bizi unuttun." cümlesinde altı çizili olan kelimelerin çeşidi nedir? Bir sanat eserinde, her birey kendi düşüncelerini görebilmelidir.Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümleye en yakındır? Türklerde ilk devlet teşkilatı, aşağıdaki hangi hükümdar döneminde yapılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Ural - Altay dillerinin özelliklerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisi atık kağıtların geri dönüşümünün sağladığı faydalardan biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi insanların haberleşmek için kullandıkları teknolojik araçlardan biri değildir? İçinde yer aldığımız ilk grup, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır? Peygamberlerin akıllı ve zekî olmalarını belirten sıfatları aşağıdakilerden hangisidir? Ece, annesini doktora götürmek ister. Hastane randevusunu internet üzerinden alır. Böylelikle ne randevu için çarşıya iner, ne de dolmuş parası verir.Metindeki internet üzerinden alınan randevu BİT ‘in kullanım alanlarından hangisine girmektedir? Horozun yuvasına ne ad verilir? Kafatasımızı oluşturan kemikler .......................kemiklerdir.Boşluğa gelmesi gereken sözcük aşağıdakilerden hangisidir? 2 perdelik bir tiyatro oyununda her perde 55 dk sürmekte ve perdeler arası 10dk mola verilmektedir. Saat 20:15 de başlayan oyun saat kaçda biter? Aşağıdakilerden hangisi sözlük sırasına göre diğerlerinden sonra gelir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre mecburi olarak sürekli görevle atanan memurlardan kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara, bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle geçirilen her kaç yılı için bir kademe ilerlemesi daha verilir? Hangi cümle tür olarak diğerlerinden farklıdır? Aşağıdaki teknolojik icat ve kullanım alanları eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Azot elementinin sembolü aşağıdakilerden hangisidir? Frigyalıların en büyük tanrısı toprak ve bereket tanrısı hangisidir? Mikroskop ilk icat edildiği tarihten itibaren geliştirilerek günümüzde kullanılan mikroskop hâlini aldı.Aşağıdakilerden hangisi günümüzde kullanılan mikroskopların özelliklerin- den biridir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi anlam bakımından diğer üçünden farklıdır? Eda 255 lirasının 1/5 ini harcadı. Geriye kaç lirası kaldı? 4 saatte kaç çeyrek saat vardır? Çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında bakılamayan çocukların, kısa veya uzun süreli olarak bakımlarını üstlenen aile ya da kişilere koruyucu aile denilmektedir.Buna göre, verilenlerden hangisi koruyucu aile olabilmek için gerekli koşullardan biri değildir? Aşağıdakilerden hangileri Dünyanın gözlenebilir katmanlarıdır? Batıl inanışların İslam inancı açısından birey ve topluma vereceği en önemli zarar nedir? Açık, kesin, manası herkes tarafın- dan aynı şekilde anlaşılan ayetlere ne ad verilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir