S:1

Bir okuldaki öğrenci sayısı 2870tir. Bu öğrencilerin 1520 si erkek olduğuna göre kaç kız öğrenci vardır?

Bir okuldaki öğrenci sayısı 2870tir. Bu öğrencilerin 1520 si erkek olduğuna göre kaç kız öğrenci vardır? sorunun cevabı "1350" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerin hangisinde deyimin açıklaması vardır. Temple Grandinin kendine has bir özelliği vardı. Temple, resimlerle düşünüyordu. Bu özelliği ile ilgili olarak şunları söylemiştir: Tüm düşünceler, hayal dünyamda video kaset gibidir. Resimler benim anadilim, kelimeler ise yabancı dilimdir.Çoklu zekâ kuramına göre Temple Grandinin öne çıkan zekâ alanı aşağıdakilerden hangisidir? Yarışmayı kazanan biri için aşağıdakilerden hangisini kullanabilriz? Riding a horse is not - - - - riding a motor-cycle Her keçi 4 kg yem yerse 9 keçi kaç kg yem yer? Tümce - Cümle kelimeleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde vardır? Ahmet bir cismin özkütlesini hesaplamak istiyor. Buna göre Ahmet bu cismin hangi niceliklerini ölçmelidir? Onlar basamağı 3 birler basamağı 4 olan sayının 2 katının 23 eksiği kaçtır? Bir çıkarma işleminde fark 284tür. Eksilen sayı 115 artırılır, çıkan sayı 11 artarsa yeni fark kaç olur? Çocuk Hakları Sözleşmesi olsa da bazı çocuklar verilen haklardan yararlanamıyor.Aşağıdaki çocuklarla ilgili verilen durumlardan hangisi yukarıdaki açıklamaya örnektir? Tanesi 7 liradan 2 tane karpuz ve tanesi 4 liradan 4 tane kavun aldım. Satıcıya ödemem gereken miktar kaç liradır? Ann : Hello, Gülay. This afternoon, I am going to go to the movies with Selen. Would you like to join us?Gülay : - - - -Ann : OK. Have a nice trip. Take care. Aşağıdaki kavramlardan hangisi ihrama girme yerini ifade eder? Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır? • Allah rızası için yapılan her türlü yardımdır.• Miktar sınırlaması yoktur.• Verenin zengin olması gerekmez.• Her zaman verilebilir.Verilen bu özelliklerin hepsini kapsayan ibadet aşağıdakilerden hangisidir? Maden rantını ortaya çıkaran asıl etken aşağıdakilerden hangisidir? Ekonomik değere sahip kayaçlara..............denir. İfadesinde noktalı yere hangisi gelmelidir? Sorun yaşayan iki kişinin araya üçüncü kişi girmeksizin yüz yüze konuşarak sorunları çözme yöntemine ne denilmektedir? Aşağıdakilerden hangisi ahlâk felsefesinin temel sorularındandır? Facebook,Twitter gibi sosyal paylaşım sitelerini kullanırken dikkat etmemiz gereken aşağıdaki ifadelerden doğru olanı seçiniz? Hangi cümlede yazım yanlışı yoktur? 0 + 5 kaç eder? Sözcüklerin, söz öbeklerinin anlamı bağlam içinde belirir. Bağlam içinde yan anlam kazanmış sözcük ya da söz öbekleri eş anlamlılık bağıntısı gösterebilir.Buna göre ‘‘Asker ocağında piştiğini söylüyor.cümlesindeki ‘‘pişmeksözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? 8 yarım limon kaç bütün eder? 42 lirayı 7 kişiye eşit olarak dağıtırsak her bir kişiye kaçar lira düşer? Aşağıdakilerden hangisi insan hakları eğitimi almış bir kişinin sahip olması gereken özellikler arasında gösterilemez? Aşağıdakilerden hangisi doğal afet değildir? Q rasyonel sayılar kümesini,Z tam sayılar kümesini,I irrasyonel sayılar kümesini veN doğal sayılar kümesini göstermektedir.Bu kümelerden hangi ikisinin birleşimi gerçek sayılar kümesini oluşturur? Muhtelif toplantılarda yapılan konuşmaları, söylenen sözleri herhangi bir olayın şekil ve sonuçlarını bildiren imzalı yazılara ---- denir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Yanlış yer, zaman, yön ve çok miktarda yapılan ışıklandırmaya ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi Kurana göre örnek insanın özelliklerinden biri değildir? (Zenginlerin) Mallarında yardım isteyen ve iffetinden dolayı isteyemeyip mahrum olanlar için de bir hak vardır. (Zâriyât suresi, 19. ayet)Bu ayette söz edilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi adı yerine kullanılan kelime yoktur? 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre, ilerde görevli MEB Personeli memurlar hakkında soruşturma izni vermeye yetkili mercii aşağıdakilerden hangisidir? Sue : Hey, I called you yesterday, but you werent at home. Where were you?Sam : - - - - . I had a great time. Selçuklu Devletinin yıkılış dönemine girmesinden sonra sosyal düzeni sağlamada ve Osmanlı Devletinin kurulmasında Ahilik teşkilatının önemli bir yeri vardır. Ahilik, bugünkü anlamı ile bir esnaf teşkilatıdır. Bu teşkilat, satılan malların kalitesinin belirlenmesinde, fiyatların teftiş edilmesinde, ürünlerin belirli bir standarda sahip olmasında etkili olmuştur. Yalnızca esnaf teşkilatı olarak kalmamış, toplumun ahlaki değerlerinin korunmasında da önemli bir görev üstlenmiştir.Bu parçaya getirilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? İnsanın fizyolojik yapısı gereği duyabileceği ses frekans değer aralığı kaç Hzdir? Aşağıdakilerden hangisi Neoklasik mimarlardan değildir? Bir varil zeytinyağı 4 damacana ile dolmaktadır. 4 varil kaç damacana ile dolar? Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde bir ses düşmesi olmuştur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir