S:1

Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi zıt anlamlı değildir?

Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi zıt anlamlı değildir? sorunun cevabı "öğrenci – talebe" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Ceylin cumartesi günü 1 saat 25 dakika, Pazar günü 2 saat 50 dakika televizyon izlemiştir.Buna göre Ceylin bu iki günde kaç sat kaç dakika televizyon izlemiştir? 3 bütün kaç yarım eder? “Açılmak” kelimesi aşağıdaki deyimlerden hangisine “Utangaçlıktan uzaklaşarak birdenbire serbest davranmaya başlamak” anlamını ver- miştir?  (-3) – (-13) – (+10) işlemininsonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? İlk telefon kim tarafından icat edilmiştir? Ceren’in 2 deste boya kalemi, 1 düzine de kurşun kalemi vardır.Ceren’in toplam kalem sayısı için aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? Boyacı bize doğru geliyordu. O yaklaşadursun, adamın gözleri yüzümde arandı durdu. Gözlerini kısıyor, açıyor, yine kısıyor, yine açıyordu. Buruşuk yüzünde, kazma dişli ağzında, seyrek bıyıklarında neşeli bir şeyler de yok değildi.Bu metinle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Annem 1 saatin 24 dakikasında kek, kalan sürede börek yapmıştır. Annem böreği kaç dakikada yapmıştır? Bir çıkarma işleminde fark 500'dür. Bu çıkarma işleminde eksilene 350 ekleyip, çıkandan 120 çıkarıldığında yeni fark kaç olur? Osmanlı Devleti’nde, esnaflar ürünleri istedikleri fiyatta satamazlardı. Ürünlerin fiyatları esnaf teşkilatları tarafından belirlenirdi.Bu uygulamayla doğrudan ulaşılmak istenen amaç aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi elektrik enerjisini bilinçli kullanan bir tüketicinin davranışlarından biri olamaz? Kimsesiz hiç kimse yok, herkesin var bir kimsesiBu dizede hangi iki sözcük arasında zıt anlamlılık ilişkisi vardır? Aşağıdakilerden hangisinde sıfat yoktur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? Yaşanmış ya da yaşanabilecek olay ya da durumların kişi, yer ve zaman unsurlarına bağlı kalınarak kısaca anlatıldığı edebî türe - - - - denir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? “O, istediğiniz şeylerin hepsinden size verdi. Eğer Allah’ın nimetlerini saymaya kalkışsanız sayamazsınız.” (İbrahim suresi, 34. ayet)Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın bize verdiği sayısız nimetlere teşekkürümüzü göstermenin yollarından biri olamaz? Ahmet kendisine bir gömlek almak istiyor.Aynı kumaştan yapılmış farklı renklerdeki özdeş gömleklerden hangisini alırsa yaz mevsiminde daha serin hisseder? “Onlar dün sinemaya gittiler.” Cümlesindeki hangi sözcük, kişi adı yerine kullanılmıştır? Devletin vatandaşlara karşı görevlerini yerine getirebilmesi; okul, hastane, yol, baraj yapabilmesi için kaynağa (paraya) ihtiyacı vardır. Bu kaynak halktan toplanan vergilerdir.Vergi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?  Soluk alma anında, havanın izlediği yol  hangisinde doğru verilmiştir? Aşağıdaki ayetlerin hangisi toplumsal yasala- ra işaret etmektedir? I. Saz çalan müzisyendeki saz telinin hareketiII.  Salıncakta sallanan çocuğun hareketiIII.  Düzgün doğrusal hareket eden bisikletteki çocukYukarıda verilen örneklerden hangileri basit harmonik harekete örnek verilebilir? Dünya, Güneş ve Ay'ın büyüklüğü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? “Dayım hafta sonu güzel bir araba aldı.” cümlesinde aşağıdakilerden hangisinin cevabını bulamayız?  Aşağıdakilerden hangisi "grup" için söylenemez? Kolanyanın tüm odada kokusunun hissedilmesi maddenin hangi özelliği ile ilgilidir? Aşağıdaki açıklamalardan hangisi, holdinglerin ortaya çıkaracağı bir sakınca olarak kabul edilebilir? Bir trafik kazası anında yaralılar ilk önce nereye taşınmalıdır? Bir çıkarma işleminde eksilen 13 artırılır, çıkan 13 azaltılırsa fark nasıl değişir? Dosya ve klasörlerimizi aşağıdaki programlardan hangisi ile sıkıştırabiliriz? Obezite ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil istek kipiyle çekimlenmiştir?  Mıknatısta aynı kutuplar birbirini nasıl etkiler? 1.Vatan’ın bütünlüğü, milletin istiklâli tehlikededir,                 2.İstanbul hükümeti üzerine düşen görevi yerine getirmemektedir,                 3.Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.      Amasya genelgesinin bu maddelerinde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmamıştır?              “- - - -, üeticilerimizin araç gereç güre, ilaç tohumve işçlik gibi giderlerini karşılamak amacıylauygun koşllarda kredi desteğ sağar.”Verilen cüledeki boşyer, aşğıakilerdenhangisi ile tamamlanısa bilgi doğu olur? Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri’nde şarkılarıyla tanınmış bir şairdir? Günde beş vakit namaz kılmak hem erkekler hem de kadınlar için nasıl bir sorumluluktur? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) harfi yazınız.(    )  Gözle görülemeyecek kadar küçük canlıları mikroskop ile inceleriz.(    )  Pil yatağı,pilin devreye bağlandığı yerdir.(    )  Cam şişeleri ve pet şişeleri toprağa gömebiliriz.(    )  Basit elektrik devresinde ampulün yanması için kesinlikle anahtara ihtiyaç vardır.(    )  Telde elektrik olduğunu dokunarak anlarız. Aşağıdaki kelimelerden hangisi birden fazla yapım eki almıştır? Aşağıdakilerden hangisi Büyük kan dolaşımının amaçlarından birisi değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir