S:1

Sözcük ikililerinden hangisi karşıt anlamlı değildir?

Sözcük ikililerinden hangisi karşıt anlamlı değildir? sorunun cevabı "Konuk-misafir" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Ali en güzel rengin mavi olduğunu söylerken, Ahmet kırmızı olduğunda ısrar etmektedir.Bu durum hangisini doğrular? Aşağıdakilerin hangisinde yüklem, ötekilerden farklı kiptedir? Nevruz Bayramı aşağıdaki ülkelerin hangisinde kutlanmaktadır? Canlıların doğal ortamda yaşamlarını devam ettirmesi için çevreye uyum sağlamasına adaptasyon denir.Aşağıda verilenlerden hangisi bu duruma örnek olarak gösterilemez? Aşağıdaki kelimelerden hangisi yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır? En çok elma kayısı nar ve erik severim Sebzelerden ise domates biber sevdiklerim arasındadır.Cümlesinde kaç tane virgül kullanmak gerekir? What do you need in winter? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna nokta ( . ) konmalıdır? Mustafa asker olmak istiyordu. Bunun için . . . . okul sınavlarına girdi. Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere aşağıdaki okullardan hangisi yazılmalıdır ? Aşağıdakilerden hangisi tek hecelidir? Aşağıdakilerden hangisi burundan soluk almanın faydalarından değildir? "Akşam erken................" ifadesindeki noktalı yere hangi sözcük yazılmalıdır? Sürücü adaylarına sınav yapıp sertifikalarını (belgelerini) veren kurum aşağıdakilerden hangisidir? Hangisini parmakla ölçebiliriz? Kader kavramının anlamını, kader inancının hayatımızdaki yeri ve önemini bilen bir insanın aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması beklenir? Kelime gruplarındaki sıralanış kurallıdır. Ana unsur genellikle grubun sonundadır, yardımcı unsurlar ise baş-tadır. Bu durum konuşma ve şiir dilinde bozulabilir.Aşağıdakilerin hangisinde bir söz grubunun ana unsuru ile yardımcı unsuru yer değiştirmemiştir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi çekim eki almamıştır? Aşağıdaki kelimelerden hangisi hecelerine doğru ayrılmıştır? İki ya da daha fazla bilgisayarın birbirine bağlanmasıyla oluşan yapıya ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi hem toplanma şekli ve amacı, hem de aldığı kararlar yönünden milli bir kongredir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde uçmak sözcüğü gerçek anlamıyla kullanılmıştır? 7 litre süt, yarım litrelik şişelere dolduruluyor. Kaç şişe süt olur? Yüce Allahın bir ve tek olması, yaratma ve ilahlıkta ortağının bulunmaması anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir? (I) Her sanatçı kendi kalemiyle alın yazısını çizer. (II) Ömer Seyfettin de hiçbir iddia taşımadan hikâyeler yazdı. (III) Bunları yazarken bir sanatçı olduğunu, bir edebiyat adamı olduğunu düşünmedi. (IV) Otuz altı yıllık ömrün tecrübelerini, gözlemlerini, anılarını kâğıda geçirdi. (V) Ama bu süreç öylesine sağlam ve güçlüdür ki yaşadığı dönemde olduğu gibi gelecek kuşaklar da hikâyelerini okurken İşte bir yazar! diye saygı ile karışık hayranlık duygularını açığa vurmaktan kendilerini alıkoyamayacaklardır.Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde ön yargı vardır? Oluşumunda insan etkisi bulunmayan, çevrede kendiliğinden oluşan varlıklara ne ad verilir? Kâbe ile ilgili,I. Müslümanların kıblesidir.II. Yeryüzünde Allaha ibadet amacıyla yapılan ilk ibadet mekânıdır.III. Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail tarafından yeniden inşa edilmiştir.bilgilerinden hangileri doğrudur? İslam tarihinde ordugâh şehirleri ilk defa hangi halife devrinde kuruldu? İzmirin Yunanlılar tarafından işgal edilmesinin hukuksal gerekçesi aşağıdakilerden hangisine dayandırılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi egzozdan atılan zehirli gazlardandır? Ayten yarın Ankaraya gidecekmiş. cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? En büyük dar açı kaç derecedir? Gece yönümüzü kutup yıldızına döndüğümüzde sağ kolumuz hangi yönü gösterir? Aşağıdaki ayetlerden hangisi Peygamberimizin uyarıcı olduğunu vurgulamaz? Mescid-i Haram ve Mescid-i Aksa sırasıyla aşağıdaki şehirlerin hangisinde bulunmaktadır? 12. sınıf öğrencisi Burak gittiği bir tartışma türünün özelliklerini şöyle sıralamıştır:- Herkesi ilgilendiren bir konu tartışıldı.- Tartışma bir başkanın gözetiminde yapıldı.- Biz dinleyiciler de tartışmaya sorularımızla aktif olarak katıldık.Buna göre Burakın katıldığı tartışma türü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır ? Saatte 85 km giden bir otomobil 12 saatte kaç km yol gider? Aşağıdakilerden hangisi elektriğin tehlikelerinden korunmak amacıyla yapılır? Bu konuda,Ali de az çok biziM gibi düşünüyor.Yukarıdaki cümleye altılı çizili sözcüğün kattığı anlam aşıdakilerden hangisinde vardır? 6 dan başlayarak ileri doğru üçer sayarsak 5. sayı kaç olur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir