S:1

Rıfat 28 kilogramdır. Abdullah, Rıfat tan 3 kilogram daha ağır olduğuna göre Rıfat ve Abdullahın ağırlıklarının toplamı kaç kilogramdır?

Rıfat 28 kilogramdır. Abdullah, Rıfat tan 3 kilogram daha ağır olduğuna göre Rıfat ve Abdullahın ağırlıklarının toplamı kaç kilogramdır? sorunun cevabı "59" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre bilgi edinme başvurusunda, başvuru sahibinin dilekçesinde aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunlu değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki ikileme cümleye zorlukla anlamı katmıştır?   Doğu cephesi komutanımız kimdir?  Kevser suresi kaç ayetten oluşmaktadır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur? The trees - - - - by the students yesterday. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi zamiri kullanılmamıştır? Metin, merdivenleri hızla inerken düşmüştür. Vücudundaki ağrılar nedeniyle doktoru röntgen filmi çektirmesini istemiştir. Röntgen filmlerine göre bir uzun bir de kısa kemikte zedelenme olduğu görülmüştür.Zedelenme olan kemikler aşağıdakilerin hangisinde verilen kısımlarda olabilir? • Allah ile iletişim kurmaktır.• Sevinç ve üzüntüleri Allah ile paylaşmaktır.• İstekleri Allah’a iletmektir.                                             Verilen özellikler aşağıdaki kavramlardan hangisiyle daha çok ilgilidir? Tüm toplulukları etkileyen siyasi, askeri ve kültürel sonuçları doğuran olaylara evrensel olay denir.Buna göre aşağıdakilerden hangisinin etkisi diğerlerine göre daha sınırlı kalmıştır? Doğru sonuçlara ulaşmak için gerekli haber, bilgi, mesaj, fikir ve yorumlarıntoplanması, işlenip yayılmasına ne denir? Aşağıdakilerden hangisi bir bilim adamında bulunması gereken özelliklerden değildir? Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin (s.a.v.) yaşantısıyla ters düşen bir davranıştır? Aşağıdakilerden hangisi bilimsel ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan III. Kuşak Haklar arasında yer almaz? Günümüzde küresel etkiye sahip şehirler birden fazlafonksiyona sahiptir. Bu fonksiyonlar genellikle ticaret,sanayi, eğitim kültür gibi fonksiyonlar olurken modasektörü de bazı şehirlerin gelişiminde etkili olmaktadır.Aşağıda verilen şehirlerin hangisinin gelişmesindemoda sektörünün daha fazla katkı yaptığı söylenebilir? “………………aslan” noktalı yere hangisi yazılırsa aslanın durumunu bildirmez? Aşağıdaki fiillerden hangisi oluş bildirmektedir? 21. yüzyılda yaygınlaşan teknoloji sayesinde bir veri bolluğu içinde yaşadığımızı düşünüyoruz. Ama bu bilgi çağında yaşamsal öneme sahip asıl bilgilerden yoksunuz. Bunlardan biri de şu ki insan, tabiatı ancak koklamakla, işitmekle, tatmakla, görmekle tanıyabilir ve koruyabilir.Bu parçada asıl vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? İnsanların siyah-beyaz televizyon yerine renkli televizyonu seçmeleri aşağıda verilen ihtiyaç yasalarından hangisine bir örnek teşkil eder? gözcü, gece, gezgin, geçmiş kelimelerini alfabetik sırasına göre sıraladığımızda hangisi başta olur? Kurbanda kesilecek hayvan deve ise en fazla ……………….kişi ortak olabilir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? İhale ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? We have a car but - - - - is very old. Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nde, Misâk-ı Millî kararlarının kabûl edilmesi İstanbul’un resmen işgâl edilmesine sebep olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi, İstanbul’un işgâlinin sonuçlarından biri değildir?  Proje çalışması merak ve gözlem ile başlar.  Çevremizde pek çok varlık var ve çevremizde pek çok değişiklik oluyor.Bir proje hazırlamak istersen yapacağımız ilk basamak aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen bileşiklerden hangisinin hücresel solunumda kullanılması sonucu azotlu metabolik artık oluşur? Kelime işlemci programında bulunan yukarıdaki komutlar ne amaçla kullanılır? Türk isminin geçtiği ilk Türkçe kitabe olan Orhun Kitabeleri, aşağıdaki devlet adamlarından hangisi adına yazılmamıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki sözcüklerin tümü çekim eki almıştır? 9 + A = 17 işleminde "A" yerine hangi sayı gelmelidir? TevbeSûresi’ndetemelleri takva üzerine kurulduğu bildirilen mescit aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem olumlu hem de olumsuz eleştiri yapılmıştır? Annem 50 kg çilek reçellerini 5 kiloluk kavanozlara eşit doldurduğuna göre kaç kavanoz kullanmıştır? Hemen şimdi bin lira kazanabilirdim ama birkaç gün daha beklesem bu kazancım ikiye katlana- caktı. Yalnız, beklediğimde şu an kazanacağım parayı kazanamama ihtimalim de vardı Babam bana, şimdi elime geçen fırsatı kaçırmamam ge- rektiğini söyleyerek “ - - - - ” öğüdünü verdi.Bu metinde boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdaki atasözlerinden hangisi getirilmelidir? Akçaabat ( ) a mı yolunuz düştü ( ) Kesinlikle Hıdırnebi Yaylası’na çıkın ( ) Ayrıca buradan Akçaabat köftesi ve Laz böreği yemeden de ayrılmayın ( )Bu metinde ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? Manav 10,12 ve 19 kilogramlık üç kasa portakal aldı. Cumartesi 8 kg Pazar 12 kg sattı. Manavın satılmayan kaç kg portakalı kalmıştır? Karasal bir ekosistemde üreticiden tüketiciye doğru bir besin zinciri oluşturulduğunda aşağıdaki canlılardan hangisi 4. sırada yer alır? Noel Baba Kilisesi hangi ilimizdedir? Yaşama hakkımız ne zamandan itibaren başlar? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir