Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "52 > 33" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Edebiyatımızın ilk psikolojik romanı olan “Eylül” aşağıdakilerden hangisine aittir? Her birinde 150 mL kolonya bulunan 8 şişede toplam kaç militlitre kolonya vardır? Aşağıdakilerden hangisi eş sesli bir kelimedir? Kuran-ı Kerim’in ilk suresi ……………………..Noktalı yere hangileri gelmelidir. Lozan Barış Görüşmelerinde İngiliz istekleri karşısında İsmet İnönü’nün Türkiye’nin çıkarlarından taviz vermemesi üzerine İngiliz temsilcisi Lord Curzon, İnönü’ye “Konferansta bir sonuca varacağız ama memnun ayrılmayacağız. Hiçbir konuda bizi memnun etmiyorsunuz. Hiçbir dediğimizin makul olduğuna, haklı olduğuna bakmaksızın kabul etmiyor hepsini reddediyorsunuz” demiştir.Buna göre; İsmet İnönü, Lozan Barış Görüşmelerinde nasıl bir tutum sergilemiştir? “Sıcak” sözcüğünün zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?   “Yapısında kendinden başka madde içermeyen maddeler saf maddedir.”Yandaki ifadeye gore hangisi saf maddedir? Aşağıdaki tartışma türlerinin hangisinde tartışmalar ve alınan kararlar bilimsel değer ta-şıması yönüyle basılı materyal haline dönüştürülür? "leylek – leylekler” kelimeleri arasındaki ilişki, “mısır” ile aşağıdakilerden hangisi arasında vardır? I. Sorry, she isn’t available now. Would you like to leave a message?II. Hello, Adam speaking.III. Sure, could you tell her to contact me soon?IV. Hi, this is Robert. Is Mrs. Curtis in?Yukarıda bir telefon konuşması karışık olarak verilmiştir.Anlamlı bir diyalog oluşturmak için numaralanmış cümleler nasıl sıralanmalıdır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ek alarak yeni bir   anlam kazanmamıştır? Zaman zaman çevrenizdeki çocukların, kesinlikle sonu gelmeyecekmiş gibi görünen, birbirinden tuhaf sorularına tesadüf etmişsinizdir. Beş altı yaşlarında olan çocukları şöyle bir düşünün, ne çok soru sorarlar çevrelerinde olup bitenleri anlamak için: “Bu ne, niye, ama neden, nasıl, ne zaman?” Sabırla cevap verirsiniz ve tam bittiğini sandığınız anda başa dönerler: “Bu ne, niye vb.?” Çünkü - - - -Bu metinde boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?