S:1

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi adın yerini tutmaz?

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi adın yerini tutmaz? sorunun cevabı "anne" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Hangi cümlenin sonuna soru işareti konulmalıdır? Aşağıdaki  saray  görevlilerinden hangisi ilk Müslüman Türk devletlerinde  bulunmaz? 47 sayısının 35 fazlasının 18 eksiği kaçtır? Aşağıdaki ihtiyaçların hangisi farklı bir ihtiyaç grubundadır? 256 sayısından bir önce gelen çift sayı ile bir sonraki tek sayı aşağıdakilerden hangisidir? Hangi yazım doğrudur? Bir bölme işleminde bölen sayı 27 ise kalan sayı    en çok    kaç olabilir? Berk’in yaşı 8’dir. Amcası, Berk’ten 42 yaş büyüktür. Buna göre Berk’in amcası kaç yaşındadır? Before dinner, my wife and  I - - - - something for dinner from the supermarket. Aşağıdakilerden hangisi maddi temizlik çeşitlerinden biri değildir? Ayşe  :What are your hobbies, Polly?Polly  :I have a lot of hobbies but I like watching movies most.Ayşe  :Me, too. - - - -?Polly  :Truman Show. It is a fantastic movie. You should watch it. 45 sayısının 16 fazlasının 24 eksiği olan sayı hangi sayıdır? 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na göre ihtiyaç hâlinde, resmî okullarda görevli öğretmenlere, aylık karşılığı okutmakla yükümlü bulunduğu haftalık ders saati sayısının ne kadarı kadar, sadece özel okullarda ücretli ders verilebilir? Hangi teknolojik alet ile yemek pişirilmez? • Oruca başlama vaktinin adıdır.•Tan yerinin ağarmasıyla oruç yasakları başlar.•Sabah namazının vaktinin başladığını bildirir.Bu bilgiler aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisi gerçek anlamı dışında kullanılmıştır?       Şiirde, deniz deyince bildiği denizi, serçe deyince bildiği serçeyi, balık deyince gördüğü balığı arayıp bulamayanlar, şiirde denizi, balığı, serçeyi değil de şiiri aramak zahmetine katlanamadıkları için araları çabucak açıldı şiirleOkurun şiirle arasının açılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdakilerden hangisi petrolün işlenmesiyle üretilmez?  Kurtuluş Savaşı'nda yaşanan Urfa, Maraş ve Antep savunmaları, hangi devlete karşı yapılmıştır? ‘‘Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret olması hali müstesna, mallarınızı, haksız ve haram yollar ile aranızda alıp vererek yemeyin…‘’(Nisâ suresi, 29. ayet) Bu ayet ile aşağıdaki kötü alışkanlıklardan hangisinin yasaklandığı söylenebilir? İstanbul'un Fethi, sonuçları itibarıyla evrensel nitelikte sonuçlar doğurmuştur.Buna göre; I.  Sağlam surların güçlü toplarla yıkılabileceğinin anlaşılmasıII.  Osmanlı Devleti'nin imparatorluk aşamasına geçmesiIII. İpek Yolu ticaretinde Osmanlı Devleti'nin de etkili olması sonucunda Coğrafi Keşifler ‘in başlamasısonuçlarından hangileri evrensel nitelikteki sonuçlardandır?  Sıddık-ı Ekber olarak anılan Peygamberimizin en yakın dostu kimdir? Bir düzine kalemin 5 tanesi kırmızı, 3 tanesi sarı, geri kalanlar ise siyahtır. Siyah kalemlerin sayısı kaçtır? Evde bulunduğum zaman, hayatım daha çok kitaplığımda geçer; arada ev işlerini yönetmek imkânı da bulurum. Giriş kapısının hemen üstündeyim; hem bahçeyi, kümesi, avluyu görürüm hem de evimin öteki bölümleri içinde sayılırım. Hiçbir düzene uymadan, hiçbir amaç gütmeden bir bu kitabı, bir şu kitabı karıştırırım; zaman olur kurduğum hayalleri ya kendim yazarım ya da bir aşağı bir yukarı dolaşarak başkasına yazdırırım.Bu parça aşağıdaki metin türlerinden hangisine örnek olabilir? Aşağıdaki çevirmelerden hangisi doğrudur? Kurtuluş Savaşı’nda aşağıdaki milletlerden hangileriyle savaşılmıştır? Canlıların içerisinde yaşadıkları ortama ................. denir.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Yer kabuğunun derinliklerinden çıkarılan, ekonomik değeri olan kayaç ve minerallere .......................denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Yediğimiz besinlerin tadını almamızı sağlayan duyu organı nedir?  Saf maddedirFormülle gösterilirİki veya daha fazla element içerirYukarıda özellikleri verilen element aşağıdakilerden hangisidir? Okunuşu “Yedi Tam Yüzde Üç” olan ondalık sayı hangisidir? 15 AğustosDün, bilinçsiz yazdım ama ikiye çeyrek kala paydos ettim. Daha fazla çalışmaktan korktum; korkmakta haklıymışım, hiç uyumadım, işte öylesine perişan durumda büroya yollandım. Dün fabrikayla ilgili olarak babamın suçlaması: “Sen başıma sardın fabrikayı!”. Arkasından eve gidip üç saat yazdım. Suçlu olduğum ama suçumun babamın söylediği kadar büyük sayılamayacağı bilinciyle yaptım bunu.Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmıştır? Çözeltiler için;I. Her yerde özelliği aynıdırlar.II. Sabit bir özkütleleri vardır.III. Bileşenleri arasında sabit bir oran vardır.yargılarından hangileri doğrudur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de, da”nın yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? 9. Yüzyılın ikinci yarısında Avrupa Devletlerinin öncelikle hangi ikisinin siyasi çıkar çatışmaları nedeniyle 1. Dünya Savaşı başlamıştır?   Aşağıdakilerden hangisi ideal düzeni belirleyen ölçütlerdendir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük somut isimdir?  ''Yorgun olduğum için beni yenebildin.'' cümlesinde sebep sonuç ilişkisini gösteren kelime hangisidir? T.C.Anayasasına göre grev ve lokavtın yasaklanabileceği veya ertelenebileceği haller aşağıdakilerden hangisiyle düzenlenir? Tevhi-i Tedrisat Kanunu’nun amacı aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir