S:1

( 6 - 9 - 15 - 27 - 51 - 99 ) örüntüsünün kuralı nedir ?

( 6 - 9 - 15 - 27 - 51 - 99 ) örüntüsünün kuralı nedir ? sorunun cevabı "2 katının  3 eksiği    " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Motosikletin arka tekeri değiştirildiği zaman neye dikkat edilmelidir?  '' Baketbol oynuyorum '' cümlesinin İngilizce karşılığı hangisidir? “Kimileri töreni izlemeye gitti.” Bu cümlede aşağıdaki hangi sözcük zamirdir ? Annem pazara gitmek için 30 dakika, pazardan dönmek için 30 dakika harcıyor. Annem saat 12.00 pazara gitmek için evden çıkmıştır. Pazar alışverişi 2 saat sürmüştür. Buna göre annem saat kaçta eve döner? Dünya haritası üzerinde suların kapladığı alan hangi renklerle gösterilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde –de’nin yazılışı ile ilgili bir yazım yanlışı yapılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi hayvansal veya bitkisel değildir? “tutsak” kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? 21 Haziran tarihinde aşağıda verilen ülkelerden hangisinde gündüz süresi daha uzundur? Mehmet ve arkadaşları sinemaya gidecektir. Filmlerin başlama saatleri 10.10,12.10 ve 14.10 dur. Başlama saatleri bir örüntü oluşturduğuna göre bir sonraki filmin başlama saati kaçtır? 657 398 doğal sayısındaki  5 rakamı hangi bölüktedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde  “-de/-da”  ekinin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?  Evimizde bulunan 26 kitabın yarısının 5 fazlasını okudum. Okumadığım kaç kitap kalmıştır?  Trablusgarp Savaşı’ndan sonra Osmanlı Devleti’nin İtalya ile imzaladığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? My name is Nelson. I am ten years old. I like reading books and playing taboo in my leisure time. My favourite game is dodge ball. I don’t like domino because it is boring. I can draw and paint pictures. It is very enjoyable.Is Nelson interested in Art?  Aşağıdaki olayların hangisinde “eşitlik” kavramından söz edilebilir? Aşağıdakilerden hangisi İslam tarihinde ilk eğitim kurumu olarak kabul edilmektedir? You - - - - drive slowly, it is safe. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik haklardan biri değildir? I. Türkiye Büyük Millet MeclisiII. Bakanlar KuruluIII. CumhurbaşkanıT.C. Anayasası’na göre “yasama yetkisi” yukarıdakilerden hangisine/hangilerine aittir? Aşağıdaki şiir - şair eşleştirmelerinin hangisi yanlıştır? Ahlakın en temel ilkesi ; sana yapılmasını istemediğin bir şeyi sen de başkasınayapma.      Aşağıdaki sözlerden hangisi bu cümleyle doğrudan ilgilidir?                       Genelde bir bilgisayarda C sürücü dendiğinde aşağıdakilerden hangisi anlaşılmalıdır?  Aşağıdakilerden hangisi cümle değildir?  Sümerler ……………….… adı verilen şehir devletleri şeklinde yaşıyorlardı.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi tasarım alanlarından biridir? Aşağıdakilerden hangisi dört büyük melek olarak isimlendirilen meleklerden biri değildir? Hangisi okul müdürünün yaptığı işlerden değildir? Şimdi tarlalar traktör ile sürülüyor. Eskiden ise tarlalar ............. yardımıyla sürülürdü.Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir? Noktasal bir ışık kaynağının önüne aşağıdaki- lerden hangisi konulursa tam gölge meydana gelmez? MEB Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğe göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi sigaraya başlama nedenlerinden biri değildir? Tost + çay 10 lira     Tost + ayran 12 lira10 kişilik bir grupta, 4 kişi tost + çay geri kalanı tost + ayran alıyor. Bu kişilerin toplam hesabı kaç lira tutar. Aşağıdakilerden hangisi Dünya üzerinde yerleşme alanlarının dağılışını sınırlandıran faktörlerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi demokratik liderden beklenen bir davranıştır? “çevre kirliliğine sebep olan en büyük etken ……………..dır.”  diyen Ümit’in cümlesini nasıl tamamlamamız gerekir?  Mahalledeki güvenli olan oyun alanı aşağıdakilerden hangisidir?  Kimi okurlarla yayıncılar alışmışlardır, eserleri hep konularına göre değerlendirirler. Önemli saydıkları konuları işleyen eserleri hep beğenirler. Kendileri için önemsiz, çirkin konuları işleyen eserleri ise beğenmezler. Bir eserin konusu çirkin olunca kendisinin de çirkin olacağına inanırlar. Giderek konunun çirkinliği ile eserin çirkinliğini birbirine karıştırırlar. Oysa----.Bu parça düşüncenin akışına göre aşağıdakilerin hangisiye sürdürülemez? Hacerü'l Esved'in kelime anlamı nedir? Aşağıdakilerden hangisi ayın ara evrelerinden biridir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir