S:1

Bazı kelimelerin tek başına anlamı yoktur.
Aşağıdaki kelimelerden hangisinin anlamı yoktur?

Bazı kelimelerin tek başına anlamı yoktur.Aşağıdaki kelimelerden hangisinin anlamı yoktur? sorunun cevabı "ya da" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Türk romanı hem geç doğmuş hem de aceleye gelmiştir. Roman türüne ancak 19. yüzyılın ikinci yarısında yaklaşılmıştır. Batı romanının çeşitli tarihsel süreçler içindeki yavaş yavaş oluşumu ile Türk romanının doğuş ortamı arasında hiçbir benzerlik yoktur. Roman türü bugün bile hâlâ kesin bir eleştirel gözle incelenmemiştir. Bunun nedeni bu türün ilk dönemi ve özgül niteliklerinin anlaşılmamış olmasına bağlanır.Bu parça ile ilgili söylenebilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hecelerine doğru ayrılmıştır? Ülkemizde tüketilen tütün, üzüm, pamuk ve zeytinin yarısına yakınını üreten bölgemiz, aşağıdakilerden hangisidir? Kirpikleri uzundur yârin hayâle sığmaz Meşhur bir meseldir mızrak çuvala sığmazBu beyitte olduğu gibi, bir konuyu atasözü ya da özlü sözle anlatmaya ne denir? Duran bir topa kuvvet uygulandığında aşağıdakilerden hangisi gözlemlenebilir? Beş vakit namaz hangi olayda farz kılınmıştır? Denizin karanın içine doğru sokulduğu büyük su girintilerine ne ad verilir? Hangi kaynak mutlaka evimizde olmalıdır? Amerika Kıtasını 1492 yılında bularak kıtaya adını veren Americo Vespucci, aşağıdaki hangi ülkenin denizcisidir? İslama göre insanın öldükten sonrada sevaplarının devam etmesini sağlayan eserleri yapması veya yapılmasına katkıda bulunmasına ne denir? Kaynağından çıkarak kulağımıza kadar gelen ses nasıl yayılır? • Kişinin dini anlama biçimi, onun bilgi, kültür ve anlama düzeyine göre şekillenir.• Bireylerin sorgulayıcı, araştırmacı, çekingen...oluşu da onların dinle ilgili düşüncelerinietkiler.• Aynı kitabı okuyan, aynı dersi dinleyen insanlar, kişisel farklılıklar nedeniyle, dinîbir konuda değişik yorumlar yaparlar. Bu açıklamalar, din anlayışındaki yorum farklılıklarının aşağıda verilen nedenlerinden hangisine aittir? Onlar üç saat boyunca otobüs beklediler. Cümlesinde hangi sözcük birkaç kişinin adı yerine kullanılmıştır? Aşure günü ne zamandır? Uhud Savaşı hicretin kaçıncı yılında yapılmıştır? (12021 + 0100) + 1999 = ? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? Oynadığımız oyunlarda kural olmazsa aşağıdakilerden hangisi yaşanır? Okul büyük bir ailedir. Ailede olduğu gibi, okulda da bazı kavramlar geçerlidir. Aşağıdakilerden hangisi okulda var olan, ailede bulunmayan bir durumdur? Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyet Döneminde tarımı geliştirmek amacıyla yapılan çalışmalar arasında gösterilemez? 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa göre her köy okulunun bitişiğinde veya yakınında bulunan uygulama bahçesi kaç dekardan çok olamaz? İnsan eylemlerini ve bu eylemlerin dayandığı ilkeleri konu alan, iyi-kötü kavramlarını işleyen felsefe dalı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır. Kabeye saldıran zalim hükümdar Ebrehenin fillerden oluşan ordusunu hangi kuş türü yok etmiştir • Hz. Ömer Döneminde ülke toprakları yönetim birimlerine ayrılarak valilik sistemi kuruldu.• Hz. Osman Döneminde Kuran-ı Kerim çoğaltılarak önemli İslam şehirlerine gönderildi.İslam tarihinde görülen bu uygulamaların ortak nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi temel olarak Avrupa Birliğinin eğitim ve gençlik programlarını ülke içinde duyurma, bu programlara katılım çalışmalarını koordine etme, yürütme ve izleme, Avrupa Komisyonuna rapor hâlinde sunma, program uygulamaları hakkında Avrupa Komisyonu ile gerekli görüşmeleri yapma ve uygulama sözleşmelerini imzalama görevlerini üstlenmiştir? Aşağıda verilenlerden hangisi dengelenmiş kuvvet değildir? Hangi deyim, anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır? İç çekirdek, manto, yer kabuğu, dış çekirdek Dünyamızın katmanlarıdır.Bu katmanların en içten dışa doğru sıralaması hangi şıkta doğru verilmiştir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin kökü diğerlerinden farklıdır? ... Hani, çokluğunuz size kendinizi beğendirmiş, fakat (bu çokluk) size hiçbir yarar sağlamamış, yeryüzü bütün genişliğine rağmen size dar gelmişti. Nihayet (bozularak) gerisin geriye dönüp kaçmıştınız. (Tevbe suresi, 25. ayet)Bu ayette bahsedilen savaş aşağıdakilerden hangisidir? İnsanlar çok değişiktir. Onlara akıl sır ermez. Cümlesinde adın yerine geçen kelime aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı hakimiyetindeki Azak kalesi 1700 İstanbul Antlaşması ile aşağıdaki devletlerden hangisine bırakılmıştır? ( 13 - 12 - 11 - .... 9 ) sayı dizisini hangi sayı tamamlar? 'Dışarıya çıkabilirsin ama erken gelmelisin.' cümlesindeki 'ama' sözü cümleye hangi anlamı katmıştır? Katı ya da sıvı bir karışımın ilave edilen bir çözücü yardımıyla bileşenlerine ayırma yönteminin adı nedir? çikolatalı – çok – Yasemin – dondurmayı – seviyor sözcükleriyle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulursa baştan ikinci sözcük ne olur? Gök sarı, toprak sarı, çıplak ayaklar sarı...Arkada zincirlenen yüksek Toros Dağları,Önce uzun bir kışın soldurduğu etekler,Sonra dönen, dönerken inleyen tekerlekler...Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi ibadet kapsamında değerlendirelemez? Sulama kanalları yaparak tarımı geliştiren ve sanatta da çok ileri giden uyarlık......... dır.Sözü edilen uygarlık aşağıdakilerden hangisidir? 1. Efendim, Nedir bu lodosçuluk? derseniz hemen anlatayım:2. Eski bir İstanbullu olan babama sordum o bile bilmiyor. O kadar eski yani.3. Ben de bundan yıllar önce, çocukken ve şimdiki hâlime göre çok daha meraklıyken bir dergide duymuştum bu mesleğin adını.4. Eskiden lodosçuluk diye bir meslek varmış.5. Ilık ılık esen güzelim lodos rüzgârının havayı yaladığı günlerde, kıyıyı döven dalgaların denizden sahile sürüklediklerini toplamaya lodosçuluk deniyormuş.Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir metin oluşturulduğunda doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir