S:1

Damlaya damlaya ............... olur. atasözünde boş bırakılan yere hangi kelime getirilmelidir?

Damlaya damlaya ............... olur. atasözünde boş bırakılan yere hangi kelime getirilmelidir? sorunun cevabı "Göl" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi bayrağımızda bulunmaz? Bu hastalık nasıl başladı( ) ne vakit başladı( ) hatırlamıyorum. cümlesinde boş parantezle gösterilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi sırasıyla gelmelidir? - Kuzey Yarım Küre de yaz mevsimi başlar.- Güney Yarım Küre de en kısa gündüz yaşanır.- Aydınlanma çizgisi kutup noktalarından teğet geçer.- Kuzey kutbuna yaklaştıkça gündüz süresi artar.- Güney Kutup Dairesi üzerinde 24 saat gece yaşanır.Yukarıda verilenlerden kaç tanesi 21 Haziran tarihinde gerçekleşir? Aralarında eşitlik olan matematiksel ifadelerde verilmeyen değerleri bulunuz?48 ÷ 3 = .... ÷ 13 Peygamberimiz hangi yılda doğmuştur? Erzurum ve Sivas kongrelerinde tartışma konusu yapılmayan en belirgin amaç olarak ortaya çıkan temel görüş aşağıdakilerden hangisidir? Özel girişimin başardığı en önemli sanayi kuruluşu ve ilk şeker fabrikası aşağıdakilerden hangisidir? Uzun kenarı 46 m, kısa kenarı 27 m olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin çevresi kaç mdir? Ayşe teyze manavtan 2,15 kg havuç, 6 kg domates ve 7,018 kg biber aldı. Ayşe teyze manavdan toplam kaç kg sebze almıştır? Aşağıdaki maddelerden hangisi gaz haldedir? İslam dininin ana kaynağı aşağıdakilerden hangisidir? 43 023 sayısının onlar ve yüzler basamağındaki rakamların sayı değerleri toplamı kaçtır? 11 – 14 – 17 – 20 – 23 – 26 - ? Atatürk bir konuşmasında karşıya bakan birinin yalnız önünü görmesi yetmez,ufkun ötesini de görmeli demiştir.Burada Atatürkün hangi kişisel özelliği üzerinde durulmuştur? Uşakta özel sektörün bir şeker fabrikası kurması, İzmir İktisat Kongresinde alınan aşağıdaki kararlardan hangisine uygun düşmektedir? Altı yüz altı bin altı sayısının rakamlarla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Uygurlarla ile ilgili doğru bir bilgi değildir? İslam düşüncesinde ortaya çıkan fıkıh ilmi aşağıdaki temel yorum alanlarının hangisiyle ilgilidir? Hanifler, aşağıdaki hangi peygamberin dinini yaşatmaya çalışırlardı? Rahman ve Rahîm olan Allahın adıyla başlarım. cümlesi aşağıdakilerden hangisinin anlamıdır? Sözlükte; emniyet ve selamet anlamının yanında esenlik veren, tehlikelerdenkurtaran anlamına gelir. Terim olarak; her türlü eksiklikten ve noksanlıktan uzak, yaratmasında kusursuz olan, kullarına güvenlik, barış, esenlik ve sağlıkveren anlamında Allahın (c.c.) güzel isimlerinden biridir.Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Hareketleri tanımlanan;I. 700 km/h sabit hız ile giden uçakII. Yatay doğrultuda tutulan silahın namlusundan sabit 800 m/s hız ile çıkan mermiIII. Fren yaparak yavaşlayan arabaIV. Yerden yukarı doğru atılan silgicisimlerden hangileri net bir kuvvetin etkisinde hareketini sürdürmektedir? Türkiye Büyük Millet Meclisi ne zaman açılmıştır? çok – dersini – seviyorum – İngilizce sözcüklerinden anlamlı bir cümle oluşturulduğunda ilk sözcük hangisi olur? Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerden değildir? Devlet dairelerinin kendi aralarında veya kişilerle devlet daireleri arasında yazılan mektuplara - - - -denir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Bitkin sözcüğünün eş anlamlısı hangi seçenekte verilmiştir? Sevgili Peygamberimiz abdest alırken bazı davranışlardan kaçınmış ve Müslümanlara abdest alırken bazı tavsiyelerde bulunmuştur.Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin tavsiyelerinden biri değildir? Belli bir konuyu aydınlatmak amacıyla bilim adamı ve araştırmacıların bir araya geldikleri ve konuşmacıların konunun belirli bölümlerini sundukları tartışmalıtoplantılara ne ad verilir? Yüce Allah her şeyi yaratan, yaşatan ve gözetendir. Yaratıldığı andan itibaren evrende meydana gelen her şey onun izni ve dilemesi ile gerçekleşmektedir. Bu,Allahın sürekli bir yaratma halinde olması demektir. Bu konuda Kuranda şöyle buyurulur: ...O her an yaratma halindedir. (Rahman suresi, 29. ayet)Bu metinde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Türklerin büyük kitleler hâlinde İslamiyete geçişi, aşağıdaki devletlerden hangisi dönemine rastlar? Atmosferdeki serbest azotu bağlayarak canlılar için kullanılabilir hâle getiren canlılar aşağıdakilerden hangisidir? Tarihte sultan ünvanını kullanan ilk Türk hükümdarı kimdir ? İlk kafiyesiz şiirimiz hangisidir? Bugünkü kurşun kalemleri icat eden mucit aşağıdakilerden hangisidir? Peygamberimizi yedi ay boyunca evinde misafir eden kişi kimdir? Aşağıdakilerden hangisi doğal unsurdur? Türk ordusu Kütahya-Eskişehir Savaşlarında başarılı olamamış ve Sakarya Irmağının doğusuna kadar çekilmek zorunda kalmıştı. Bu süreçte TBMM, Mustafa Kemali üç aylık bir süre için başkomutan tayin etti. Mustafa Kemal ordunun ihtiyaçlarının karşılanması için halkı, maddi ve manevi bütün kaynaklarıyla Millî Mücadeleye çağıran Tekâlif-i Milliye Emirlerini yayımladı (7-8 Ağustos 1921). Türk milleti bu emirlere tam bir kararlılık ve fedakârlıkla uydu.Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Charles : Can you swim?Frank : No, I - - - - swim but I - - - - play bowling. Günlük hayatta sorun olan bazı durumlar yaşanır. Böyle bir durumda çözüm yolu olarak yapacağımız ilk iş ne olabilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir