S:1

Bir yıl kaç aydır?

Bir yıl kaç aydır? sorunun cevabı "12" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi etkili bir iletişimi engelleyen bir yaklaşımdır? Alfabemizin birinci ve sonuncu harfleri hangileridir? Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur? Aşağıdakilerden hangisi sanatsal metinlerin özelliklerinden değildir? Allah, mutlak güç ve kudret sahibidir. O, sonsuz bilgisi ve gücüyle evrendeki her şeye hükmeden bir ilahtır. Allah, her şeyi işiten, gören, başlangıcı ve sonu olmayan, yarattıklarına karşı sonsuz şefkat gösteren ve onları seven bir varlıktır. Evreni ve içindeki her şeyi yaratan ve yaşatan Allahtır. Allah, mutlak güç ve kudret sahibidir.Bu metinde İslam dininin hangi inancından bahsedilmektedir? Aşağıdakilerden hangisi İktisadi Devlet Teşekkülü değildir? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangileri geleneksel çocuk oyunlarında kullanılan oyuncak ya da malzemelerden biri değildir? 79037 Verilen doğal sayı seçeneklerdeki doğal sayıların hangisinden büyüktür? Sakarya Meydan Muharebesinden önce Türkiye Büyük Millet Meclisi, 5 Ağustos 1921de Mustafa Kemal Paşaya Başkomutanlık görevini verdi. Mustafa Kemal Paşa, bu görevi yaptığı süre içerisinde yasama ve yürütme yetkilerini de kullanacaktı. O, bu yetkilerini ilk önce ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için, millî vergiler adı verilen emirleri yayımlayarak milletin yardımını sağlamakta kullandı.Verilen bilgilere göre Başkomutanlık yetkisinin Mustafa Kemale aşağıdakilerden hangisini sağladığı söylenemez? Göğü, Allah yükseltti ve mizanı (dengeyi) O koydu. Sakın dengeyi bozmayın.(Rahmân suresi, 7-8. ayetler)Aşağıda verilen davranışlardan hangisi bu ayetin yeterince dikkate alınmadığını göstermektedir? İslam dini ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Bir bölme işleminde bölen 10 , bölüm 12 ise bölünen EN ÇOK kaç olur ? Aşağıdaki kelimelerden hangisi birden fazla yapım eki almıştır? Aşağıdakilerden hangisi duyu organlarımızdan biri değildir? Ülkemizde temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edildiğini düşünen bir kimse iç hukuk yollarını tamamen tükettikten sonra aşağıdakilerden hangisine başvurabilir? Aşağıdakilerden hangisi, Altın Orda Devletinin parçalanması sonucunda ortaya çıkan yeni hanlıklardan biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır? Ankaranın başkent ilan edilmesinde;I. Anadolunun merkezinde yer almasıII. Ulaşım yolları üzerinde bulunmasıIII. Savunmaya elverişli yapısıdurumlarından hangileri etkili olmuştur? 16.yüzyılda İpek Yolunun önemini kaybetmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? 1. Dünya savaşı sonunda İttifak devletleriyle imzalanan son antlaşma hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi kenarlarına göre üçgen çeşitlerinden değildir ? Bilim adamı Abraham H. Maslowun ihtiyaç hiyerarşisine göre, saygı ihtiyacından sonra hangi ihtiyaçlar ortaya çıkmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi farz bir namaz değildir? En eski sav örneklerimiz aşağıdaki eserlerin hangisinde yer almaktadır? Çevremizde bulunan doğal unsurlar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Aşağıdaki tümcelerin hangisi bilimsel bir ifadedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ki" doğru yazılmamıştır? Niyet edip vücuttaki necaseti giderdikten sonra tüm bedeni tepeden tırnağa kadar temizleyerek yapılan ibadete ne denir? Hristiyanlıkta baba, oğul ve kutsal ruh olmak üzere tanrı inancını üçlü bir temele dayanmasını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? XX. yüzyılın başlarında Osmanlı Devletinin ekonomisinin zayıflamasında etkili olan gelişmeler arasında;I- Duyunuumumiye İdaresinin kurulmasıII- Kapitülasyonların devam etmesiIII-Meşruti yönetime geçilmesihangilerinin yer aldığı savunulabilir? Aşağıdakilerden hangisi bir hava taşıtıdır? Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı sırasında;- Kapitülasyonların kaldırılması- Ege adalarının geri verilmesi- Mısır sorununun çözülmesigibi koşulların kabul edilmesi durumunda tarafsız kalacağını açıklamıştır.Osmanlı Devleti'nin bu isteklerini kabul etmeyen devlet aşağıdakilerden hangisidir? Fosilleri inceleyen bilim insanına ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi insanların haberleşmek için kullandıkları teknolojik araçlardan biri değildir? I havent slept - - - - I saw him. Powerpointte bir slaytın arka planını değiştirmek için hangi işlem yapılmalıdır? Allah (c.c.) dilerse anlamına gelen dini ifade nedir? İlk insan ve ilk peygamberdir. Allâh ona varlıkların isimlerini öğretmiştir.Yukarıdaki açıklamaya göre hangi peygamberi seçmek gerekir? 1/60 000 ölçekli bir haritada 12 cm olarak gösterilen bir uzunluk gerçekte kaç km'dir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir