S:1

Okulun olmadığı hafta sonu günleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

Okulun olmadığı hafta sonu günleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? sorunun cevabı "cumartesi - pazar" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Yakalandığı hastalıklara hiç şikâyet etmedensabır göstermiş ve bu hususta örnek olarakbilinen peygamber aşağıdakilerden hangisidir? Hangi kelime kalın ünlülerden oluşmaktadır? Daisy: I can climb this tree.Daisy said she - - - - climb that tree. Küçük masasının başına geçen Hasan sürekli bir şeyler yazıyordu.Bu cümlede aşağıdaki isim çeşitlerinden hangisinin örneği yoktur? (2 6 : 2) + (4 . 3 : 3) = işleminin sonucu kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi bireysel düzeyde çatışma yönetimi unsurlarından birisi değildir? Denizcilik, denizlerin sağladığı sonsuz nimetlerden, imkânlardan ve kolaylıklardan yararlanma çabası olarak ortaya çıkmıştır. Denizden yararlanma araçları, insanoğlunun bilgi, sermaye ve teknoloji birikimine göre değiştikçe denizden yararlanma alanları da çe-şitlenip genişlemiştir. Denizden yararlanmasını bilen topluluklar denizci toplum/devlet olmuşlar ve zaman içinde farklı denizci devletler arasında, deniz kaynak ve imkânlarının kullanılması ve bu kapsamda stratejik denizlerin ve deniz yollarının hâkimiyeti konusunda rekabetin yanında çetin mücadele ve savaşlar da yaşanmıştır. Bu çerçevede denizcilik politikaları ve denizcilik tarihi, her ülkenin siyasi, ekonomik ve askerî tarihinin ayrılmaz birer parçası olarak kabul edilmektedir.Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Pusulanın renkli kısmı her zaman hangi yönü gösterir? Üç kardeşin yaşları toplamı 40 dir. 3 yıl sonra üç kardeşin yaşları toplamı kaç olur? Aşağıdakilerden hangisi Melek kelimesinin sözlük anlamlarından birisi değildir? İklim olaylarının atmosfer tabakalarından yalnızca troposfer katmanı içerisinde yaşanmasının temel nedeniaşağıdakilerden hangisidir? Günde beş vakit namaz kılmak hem erkekler hem de kadınlar için nasıl bir sorumluluktur? Gündüz lambaları......bırakmamalıyız.Doğalgaz yanarken pencereleri......tutmalıyız.Yukarıdaki cümlelerde boş bırakılan yere sıra ile hangi kelimeler gelmelidir? Evrendeki olayları sebep sonuç ilişkisiyle birbirine bağlayan maddenin temel özellikleri ve yapı taşlarını arayan evrendeki düzenliliği keşfetmeye çalışan bilim dalı hangisidir? Yaz sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır? Aşağıdaki aletlerden hangisini sesin şiddetini arttırmak için kullanırız? Aile ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? "Cins-somut-türemiş-çoğul" Aşağıdaki isimlerden hangisi bu özelliklere uygundur? Adımı 55 cm olan bir kişi gideceği yere 30 adımda varıyor. Bu kişinin gittiği mesafe kaç metredir? İnsanın fizyolojik yapısı gereği duyabileceği ses frekans değer aralığı kaç Hzdir? İdeal bir etik davranış kodunun ihtiva etmesi gereken özelliklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki ayetlerden hangisi İslam dininin dünya hayatına bakışını vurgulamaktadır? Dört büyük kutsal kitabın en eskisi olan Tevrat aşağıdaki peygamberlerden hangisine gelmiştir? Bilimler doğaya egemen olmayı amaçlarken teknoloji sayesinde de hayatı kolaylaştırıcı bir işleve sahiptir.Buna göre bilimin yaşantımız- daki işlevi aşağıdakilerden hangisidir? Etik kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? " küçük" kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ufak" anlamı dışında kullanılmıştır? Var olan her şey maddedir. ifadesi aşağıdaki sorulardan hangisine cevap olarak verilmiş olabilir? Mısırlılar Nil Nehrinin taşma günlerini öğrenebilmek için yaptıkları çalışmalar sonucunda Dünyanın 1 yıllık hareketini 365 gün olarak hesaplamış ve ilk güneş yılı esaslı takvimi yapmışlardır. Daha sonra bu takvim Romalılar tarafından geliştirilerek günümüze ulaşmıştır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Döneminde romanda işlenen konulardan değildir? Aşağıdakilerden hangisi Tufan sırasında Hz. Nuhun oğlunu ısrarla çağırmasına karşın oğlunun verdiği cevaptır? Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı dönemindeki cephelerimizden biri değildir? İslam öncesi Arap toplumunda kabile meclisinin toplandığı yer aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi hem ısınma hem de soğuma amaçlı kullanılır. Sizden herhangi birinizin sırtına bir bağ odun yüklenip satması dilenmesinden hayırlıdır.Bu hadisi en iyi ifade eden cümle aşağıdakilerden hangisidir? Yemyeşil ovaları, masmavi gökyüzünü birlikte izledik. Cümlesindeki sıfatlar varlıkların hangi özelliğini belirtmiştir? Aşağıdakilerden hangisi, Karayolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerinden birisi değildir? Bir yerden bir yere itmek için trafikte araçta bulunan, ancak aracı kullanmayan kişiye ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi yöneticilerin iyi bir iletişim ortamı geliştirmeleri için taşıması gereken özelliklerden değildir? Bugün hava çok sıcak olacakmış. cümlesinde sıcak kelimesinin zıt anlamlısı hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi bir ilçenin yönetiminden sorumludur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir