S:1

"508 963 234" sayısının yüz milyonlar ve yüz binler basamaklarındaki rakamlar yer değiştirdiğinde, hangi sayıyı elde ederiz?

"508 963 234" sayısının yüz milyonlar ve yüz binler basamaklarındaki rakamlar yer değiştirdiğinde, hangi sayıyı elde ederiz? sorunun cevabı "908 563 234" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Sanayi inkılabının yarattığı en önemli siyasi sonuç aşağıdakilerden hangisidir? Merkezi "Merv" şehri olan Selçuklu Devleti, aşağıdakilerden hangisidir? I - - - - visit my grandparents last weekend because I was ill. Sur denilen şeye üfürmekle görevli melek aşağıdakilerden hangisidir? Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanının seçimiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Hristiyanlıktaki tanrı inancını aşağıdakilerden hangisi ifade etmektedir? Aşağıdaki mesleklerden hangisi tramvay ve metro kullanır? Kâbeyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Zehra, sıvıların basıncı her yönde ve eşit büyüklükte iletmesi prensibini günlük hayattan aşağıdaki örneklerde veriyor.Buna göre Zehranın verdiği örneklerden hangisi yanlıştır? I- Coğrafi şartlarII- Ekonomik şartlarIII- Olayın yaşandığı dönemin şartlarıIV- Günümüzün hayat standartlarıTarihi olaylar değerlendirilirken yukarıdakilerden hangileri göz önünde bulundurulmalıdır? Ses ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 490038 sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? Bilgisayarda hafıza ölçü birimlerinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi fazla yakıt tüketimine sebep olur? Atatürkün, Türk gençlerine armağan ettiği bayram aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi ‘pervane kelimesiyle aynı hece sayısına sahiptir? Aşağıdakilerden hangisi yapay ses kaynağıdır? Hz. Muhammed müşriklerin baskısı yüzünden, tebliğ görevini daha rahat yapabilmek amacıyla aşağıdakilerden hangisinin evini karargâh olarak kullanmıştır? 72 sayfalık kitabın 12 sayfasını okudum. Kitabın kalanını 5 günde bitirebilmem için günde yaklaşık kaç sayfa okumalıyım? Girişimcilik Haftası ne zaman kutlanır? Anıl: Hız ve fiziksel dayanıklılık gerektiren sporlarda başarılı değilim. demiştir.Buna göre, Anıl aşağıdakilerden hangisinde başarılı olamaz? Özel konum,bir yerin kendine has özelliklerini gösteren konumdur.Matematik konum ise paralel ve meridyenler yardımıyla belirlenen konumdur. Aşağıdakilerden hangisi Türkiyenin özel konumuyla ilgili değildir? Dünyadan bakıldığında Ayın sürekli aynı yüzünün görünmesinde aşağıdakilerin hangisinin etkisi yoktur? Dadaruh, ağlayan kardeşimi kucağına aldı. Çitin ka- pısına doğru yürüdü. Artık ahırda hep yalnız oynuyordum. Hasan evde hapsedilmişti. Annem geldikten sonra da bağışlanmadı. Fırsat düştükçe, O yalancı! derdi babam. Hasan, yediği tokat aklına geldikçe ağlamaya başlar, güç susardı. Zavallı anneciğim, benim iftira atabileceğime hiç ihtimal vermiyordu! Aptal Dadaruh, atlara ezdirmiş olmasın? derdi.Bu metin aşağıdaki alanlardan hangisinin inceleme alanına girer? Aşağıda verilen durumlardan hangisi parasempatik sinirler aracılığıyla gerçekleşir? (Parasempatik sinirler üzüntü durumunda etkilidir.) Hiyeroglif adı verilen resim yazısı aşağıdaki uygarlıklardan hangisine aittir? İlk Çağda siyasi birliğini tamamlayamayan devletlere;I- İyonyaII- SümerIII- FenikeIV- RomaV- İbranihangileri örnek gösterilmez? Aşağıdakilerden hangisi Amasya Genelgesinin Kurtuluş savaşımızdaki yerini ve önemini vurgulayan özelliklerden biri değildir? Hangi cümlede, özel isimlerin yazımında bir yanlış vardır? Aşağıda İngilizce kısaltmaları verilen Birleşmiş Milletler Teşkilatına bağlı organlardan hangisi insanlığın ortak mirasını korumaya yönelik çalışmalar yapar? Aşağıdakilerden hangisini dil ailelerinin oluşmasında etkili değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti (?) getirilmelidir. Bir teknolojik ürün olan ütü ne işe yarar? Aşağıdakilerden hangisi tasavvufi yorumların amaçlarından biri değildir? Hayvanlarda davranışı inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? Peygamberimiz insanları açıktan ilk defa İslama davet ettiğinde ilk büyük tepkiyi veren kimdir? Milli Eğitim Bakanlığı izin yönergesine göre; Memura, zorunluluk halinde ve memurun gelecek yıl kullanacağı yıllık izninden düşülmesi şartıyla ikinci defa kaç gün mazeret izni verilebilir? Osmanlı Devletinde devleti işlerinin görüşüldüğü ve aynı zamanda yüksek mahkeme özelliğinde olan ve genellikle Sadrazamın başkanlığında toplanan kurula ........................denirdi. Yukarıdaki boşluğa gelecek en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Lenin ile ilgili doğru bir bilgi değildir? At" kelimesi hangi cümlede diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir