S:1

"6 Mayıs Perşembe"
Yukarıdaki takvim yaprağına göre hangisi yanlıştır?

"6 Mayıs Perşembe"Yukarıdaki takvim yaprağına göre hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "Takvim yaprağına göre ayın 6’ sıdır." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Bisikletini evlerinin soğuk deposuna koyan Elif, bir kaç gün sonra bisiklet sürmek için bisikletini aldığında teker lastiklerinin inik olduğunu görmüştür. Elif teker lastiklerini kontrol etmiş ve herhangi bir delinme olmadığını fark etmiştir.Buna göre teker lastiklerinin inik olması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır? Sıfır ve cebir kavramlarını matematiğe kazandıran, yazdığı cebir kitabı XVII. yüzyıla kadar Avrupa üniversitelerinde okutulan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Arda' nın 10 elması var. Arda elmalarının 1/2' ini Elif' e verdi. Arda' nın kaç tane elması kalmıştır? Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden önce gerçekleşmiştir? 1)Mutlak monarşi2)Meclis hükümeti sistemi3)Cumhuriyet4)OligarşiYukarıdakilerden hangisi veya hangileri, yasama ve yürütmenin aynı organın elinde olduğu sistemlere örnektir? Jeff :Shall we visit the Louvre Museum? Its the first state museum in France.Selim: - - - - It will be a fantastic visit. Wait me outside, Im coming in a few minutes. Aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi birlikte yaşam kültürüne sahip bireylerin davranışlarından biri değildir? o Üzerinde ribozom bulunmaz.o Genellikle granüllü ER'nin yakınında yer alır.o Lipit ve karbonhidratların işlenip zarla çevrilip, paketlenerek hücrenin ilgili bölümüne gönderilmesinde görevlidir.Verilen özellikler aşağıdaki hücre kısımlarından hangisine aittir? Kuran-ı Kerimin hüküm getirmediği bir konuda Hz. Muhammedin uygulamalarından yola çıkarak hüküm çıkarabiliriz.Yukarıda verilen bilgi sünnetin hangi rolünü dile getirmektedir? Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olabilir? Kültürün yüzlerce tanımı vardır. Bundan daha doğalbir şey de olamaz. Çünkü kültür farklı olma hâlidir, farklılığın ürünüdür. İnsanların farklı coğrafyalarda, farklı iklimlerde kurdukları hayat biçimidir. Her bir aile, her bir topluluk kendi inancının, kendi ürününün, kendi tarzının kültürünü oluşturur. O hâlde kültürün en önemli özelliği farktır, farklılıktır.Aşağıdakilerden hangisi bu metnin anahtar söz- cüklerinden biri değildir? Ay ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? ..........................., tarımı koruyan sert yasalar yaptılar.Boş bırakılan yere aşağıdaki uygarlıklardan hangisi gelmelidir? Aşağıdaki namazlardan hangisi sadece ayakta kılınır? Ütopya adlı eserinde, özel mülkiyetin bulunmadığı toplumsal bir düzen tasarlayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir? Zeynep, sokağa çıkmadan önce üzerine paltosunu, atkısını ve beresini giydi. Buna göre Zeynep hangi mevsimi yaşıyordur? Aşağıdakilerden hangisi Müslümanların müşriklerle yaptığı ilk üç büyük savaştan biri değildir? Bir yaşındaki çocuk tek başına hangisini yapamaz? 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanuna göre Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanuna göre yaygın eğitimle ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Allaha ve ahiret gününe inanan ya ................... söylesin ya da sussun.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Bilişim Teknolojisi araçlarından biri değildir? Saatte 85 km süratle giden bir otobüs gideceği yere 12 saatte varıyor.Bu otobüs kaç kilometre yol almıştır? (I) Oğlumla aramızda otuz iki yıllık yaş farkı var. (II) Oğlumun yetiştiği koşullarla benim yetiştiğim koşullar saymakla bitmeyecek kadar farklı. (III) Günümüz teknolojisinin ulaştığı inanılmaz boyut, insanlığı yeni bir çağa taşıdı. (IV) Günümüzün dünyasında konuşulanlar bize ters gelebilir. (V) Bugünün gençliği dünyayı bizden çok farklı algılıyor.Numaralanmış cümlelerin hangisi, kişisel görüş içermemektedir? 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa göre kaymakamlar aşağıdaki hangi usul ile tayin olunur? Aşağıdakilerden hangisi mirac gecesinin hediyelerinden değildir? Günümüzde Cumhurbaşkanı kaç yıllık süre için seçilmektedir? 599,509 ondalık gösteriminin birler basamağına göre yuvarlanmış hali aşağıdakilerden hangisidir? 1. Namazda gülmek ,konuşmak.2. namazda bir farzı terk etmekYukarıdaki durumlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Hasta eskisi gibiydi. Zayıflamış, yüzü hummanın ate-şiyle kızarmıştı. Dudaklar çatlak ve gergindi; zaman zaman diliyle onları ıslatmaya çalışıyordu. Artık eski İhsan değildi; belki onun bir hatırası olmaya doğru gidiyordu. O kadar ki onu böyle görmek, mukadder olanı yolun yarısında karşılamaya benziyordu.Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? İkişer ritmik sayarken 45 ten sonra hangi sayı vardır? Yayaların geçmesi için yolun üzerinde çizgilerle belirlenmiş alanlara ne denir? Genel Kültürle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki dizelerin hangisinde ünsüz yumuşamasına uğrayan bir sözcük vardır? "Yüz kırk sekiz milyon bin yedi" okunuşu verilen doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? Bir nöronda impuls oluşturulması ve diğer nörona impulsun iletimi sürecinde,I. Sinapslarda nörotransmitter maddelerin salınımıII. Akson boyunca depolarizasyonIII. Dendritlerle uyartının alınmasıIV. Nörotransmitter maddelerin dendrit zarındaki reseptörlere tutunmasıolaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Bir sözcüğün temel anlama bağlı olarak zamanla kazandığı değişik anlamlara ‘‘yan anlam denir.Buna göre aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi yan anlamıyla kullanılmıştır? Özgür düşünceye önem veren ve birçok bilim insanı yetiştiren İlk Çağ Uygarlığı aşa- ğıdakilerden hangisidir? Denge anında;I. SıcaklıkII. BasınçIII. Maddelerin derişimleriniceliklerinden hangisi sabittir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir