S:1

.... + 3 + 2 = 10
Yukarıdaki toplama işleminde verilmeyentoplanankaçtır?

.... + 3 + 2 = 10Yukarıdaki toplama işleminde verilmeyentoplanankaçtır? sorunun cevabı "5" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
If you want to be - - - - you have to be good looking and have a proper diction. Mıknatıs aşağıdakilerden hangisini çeker? Aşağıdakilerden hangisi acil servisin telefon numarasıdır? Sesle ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangi çocuk haklarından biri olamaz? Hafif yaralanmalar neticesinde oluşan morarma ve şişmeyi önleyebilmek için yaralanmış bölgeye ne yapılmalıdır ?  Flor elementinin sembolü aşağıdakilerden hangisidir? “Belli bir bilgiyi ortaya koyan önerme- lerin gerekçelendirilmesi ve doğrulanmasıdır.”Yukarıda bilgi felsefesinin temel kavramlarından hangisi tanımlanmıştır? Bir yazarın güncel bir konu hakkındaki kişisel görüş, anlayış ve düşüncelerini kanıtlama gereği duymadan, akıcı bir üslupla yazdığı, gazete köşelerinde yayımlanan kısa fikir yazılarına ---- denir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 1- kapanmış 2- yağınca 3- kar 4- yollarYukarıdaki sözcüklerin doğru ve kurallı cümle oluşturacak şekilde sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çekimli fiil kullanılmamıştır?  Aşağıdakilerden hangisinde kültürel öğe ile bölge doğru eşleştirilmiştir?  "Ders zili çaldı mı, çok sevinirdik" cümlesinin sonuna aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi gelmelidir? Seçeneklerden hangisi kahvaltı masamızdaki protein kaynaklarından biridir?  Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de tarımı etkileyen doğal faktörler içerisinde yer almaz? Mustafa Kemal, Selanik’te askerlik görevini sürdürürken bir yandan da İttihat ve Terakki Cemiyeti içinde çalışarak İstanbul’daki gelişmeleri yakından takip ediyordu.Mustafa Kemal’in Selanik’teki bu faaliyetleri, Millî Mücadele’deki liderliğine hangi açıdan katkı sağlamıştır? Yaraları mikroplardan temizlemek amacıyla kullanılan ilk yardım malzemesinin adı nedir? Aşağıdaki cümlelerin  hangisinde fiilimsi  yoktur? Hz. Muhammed (SAV), annesinin vefatından sonra aşağıdakilerden hangisinin yanında kalmaya başlamıştır? Hangi seçenekteki kelimelerle anlamlı bir cümle yapılabilir? I. Hücre duvarı bulundurmaII. Oksijensiz solunum yapabilmeIII. Kalıtım materyali taşımaYukarıda verilen özelliklerden hangileri tüm arkebakteriler için kesinlikle söylenir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük "büyük ünlü uyumu"na uymaz? Batı toplumlarında 18 yaşına gelmiş bir gencin kendisine ait bir eve taşınması ve kendi geçimini sağlaması normal bir durumdur. Türk toplumunda ise gençler bir iş-güç sahibi olup, evlendikten sonra ailelerinden ayrılıp kendilerine ait bir düzen kurarlar.Parçada anlatılan bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanabilir? Yerden yüksek oyununda, önce oyun için bir ebe seçilir. Ebe kendisiyle aynı yükseklikte olanları ebelemeye çalışır. Oyuncular yüksek bir yere kaçmaya çalışırlar.Yukarıda verilen bilgiye göre yerden yüksek oyununun çocuklara nasıl bir katkı sağladığı söylenebilir? Hz. Peygamberin aşağıdaki davranışlarından hangisi Müslümanlar tarafından öncelikli olarak örnek alınmalıdır? Hangisi hem hece hem de kelimedir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birden çok varlığı ifade eder? Monoküler (tek gözü gören) kişilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  40-36-32-28-24-20 yandaki örüntünün kuralı hangisidir? İlk Osmanlı anayasası aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi, umrede yapılmaz? Işığın soğurulması ile ilgili günlük yaşamdan verilen örneklerden hangisi yanlıştır?  Kuş yavrularının çoğu, yumurtadan çıktığında göremez, yürüyemez ve tüysüz olur. Bu yavrular tüyleri çıkıncaya, yeterli güce ulaşıncaya ve yuvadan ayrıla- bilecek duruma gelinceye kadar - - - - anne babalarına bağımlıdır.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisinde eylem yoktur?  “ İki yüz bir bin on” sayısının doğru olarak yazılışı hangisidir? Toplum hayatındaki düzensizlikleri, aksamaları ya da kişilerin eksikliklerini anlatan şiirlere konusuna göre satirik şiir denir.        Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi bu şiir türüne örnek olabilir? “Oğuz” adına ilk kez aşağıdaki eserlerden hangisinde rastlanmıştır? Aşağıdakilerden hangisi açık yaralarda yapılabilecek genel ilk yardımuygulamalarındandır? Hz. Muhammed’in son seferi, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki yapılardan hangisi ökaryotik ve prokaryotik hücrelerde ortak olarak bulunur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir