S:1

( 2 4 6 .... ) sayı dizisini hangi sayı tamamlar?

( 2 4 6 .... ) sayı dizisini hangi sayı tamamlar? sorunun cevabı "8" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.
Delfideki Apollon Tapınağının girişinde ʻgnothi seautonʼ yani ʻkendini bil yazar. Burada kastedilen kendini bilmek, akrabalarının kimler olduğu, nerede doğduğun veya soy ağacın değildir. Kendini bilmek, zihinsel becerilerinin, yeterliliklerinin neler olduğunun farkında olmaktır. Kendini bilen kişi neleri yapıp neleri yapamayacağını bilir ve de yapamayacağı şeylerin yapabileceklerini engellemesine izin vermez.Bu paragrafta aşağıdaki bilişsel yeterliliklerden hangisinin önemi vurgulanmıştır? Lisa : I am planning to try parachute diving next summer. Would you like to join me?Helen: Yes, - - - - . I am a real adrenalin seeker. 80 sayısına kaç onluk ekleyelim ki sayımız 3 basamaklı en küçük sayı olsun? 4 adet 330 mililitrelik ve 3 adet yarım litrelik şişeler tamamen süt ile doludur. Bu sütün tamamı bir litrelik şişelere boşaltılacaktır.Buna göre en az kaç tane şişe gerekir? Bir bidon mazot motorumu 4 kez dolduruyor. Motorumla Ankara' ya gideceğim. Motorumu 8 kez doldurmam gerekiyor. Kaç bidon mazot almalıyım? Aşağıdakilerden hangisi M. Kemal ATATÜRKün sosyal bilimlere katkılarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi hava filtresinin temizlenmesinde kullanılır? Kuran-ı Kerim hangi ayda inmeye başlamıştır? Aşağıda altı çizili sözcüklerden hangisi cümleye sadece anlamı katmıştır? Namık Kemal ile ilgili aşağıdaki yagılardan hangisi yanlıştır? Kanın vücutta dolaşmasının nedenini aşağıdakilerden hangisi açıklar? Bir bağda 320 kg üzüm vardır. Boş kasaların her birine en az 10 kg, en çok 16 kg üzüm doldurulacaktır.Buna göre üzümlerin tamamı kasalara doldurulduğunda kullanılan kasa sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Aşağıdaki saymalardan hangisinin kuralı diğerlerinden farklıdır ? Gökyüzünde İsa ileTur Dağında Musa ileElindeki asa ileÇağırayım Mevlam seniBu dörtlükte aşağıdaki söz sanatlarından hangisine başvurulmuştur? 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanuna göre yaygın eğitimle ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Kuran-ı Kerim hangi peygamber ve dini ifade eder? Hangisi okuldaki teknolojik araçlar için söylenemez? boş kelimesi aşağıdakilerden hangisinde mecaz anlamlıdır? Ses ile ilgisi;Boşlukta yayılmaz.Madde içinde her yöne yayılır.En hızlı gazlarda yayılır.bilgilerinden hangileri doğrudur? (13 x 102 ) - 1 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir