S:1

İkişer ritmik sayarken 45 ten sonra hangi sayı vardır?

İkişer ritmik sayarken 45 ten sonra hangi sayı vardır? sorunun cevabı "47" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi toplumumuzun milli kültürünü yansıtmaz? İnsan vücudunda,I. Akciğer atardamarıII. Böbrek atardamarıIII. Akciğer toplardamarıyapılarında birim hacimdeki kanda taşınan oksijen miktarının çoktan-azadoğru sıralanışı hangi seçenekte doğru yapılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberimizin kabrine verilen addır? - - - - I had finished my homework, I watched my favorite TV show. Elektroliz olayı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y yazınız.(.....) Ülkemizde nüfus her yere eşit şekilde dağılmıştır.(.....) Yer altı kaynaklarının bulunduğu yerlerde genellikle nüfus fazladır. (.....) Eskimolar, avcılık ve balıkçılıkla geçimlerini sağlarlar.(.....) Ekvatoral iklimin görüldüğü yerlerde insanlar genellikle kalın kıyafetler giyerler. Galiba bu soruya hazır cevabım yok. Zaman zaman bunu düşündüm tabi, özellikle de böyle sorular sorulduğunda. Bir cevap şu olabilir: Mecbur kaldığım ve başka bir şey yapamadığım için şiir yazıyorum. Şiirden büyük beklentilerim yok, daha doğrusu bir beklentim yok. Yine de şiirsiz olmuyor.Bu metin aşağıdaki sorulardan hangisine cevap vermek amacıyla yazılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi ekonomi etkileyen doğal faktörlerden bir değildir? Ahmet ile annesinin yaşları toplamı 36dır. Annesinin yaşı Ahmetin yaşının 3 katıdır. Buna göre Ahmet kaç yaşındadır? Aşağıdaki cümlelerden doğruların başına ( D ) , yanlış olanların başına ( Y ) yazınız.(....) Kuran-ı Kerimde 25 peygamberin ismi geçmektedir. İlk Peygamber Hz. Adem, (....) Son Peygamber ise Hz. Muhammed (sav) dir.(....) Peygamberleri diğer insanlardan ayıran en temel özellikleri, melek olmalarıdır.(....) Cuma ve Bayram namazlarında İmamın Minbere çıkarak dini bilgiler vererek yaptığı konuşmaya Hutbe denir.(....) Müslümanların namaz kılmak ve ibadet yapmak için toplandıkları binalara Cami denir. Aşağıdaki durumlardan hangisinde besmele (Bismillahirrahmanirrahim) demeyiz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül çıkarılırsa anlam belirsizliği oluşur? Hz. Peygamber (sav) ashabıyla umre yapmak maksadıyla gittiği Mekkede Kureyşlilerin engeliyle karşılaşmış, anlaşma sağlamak amacıyla Hz. Osmanı elçi olarak göndermişti. Daha sonra Hz. Osmanın şehit edildiği haberi gelince Hz. Peygamberin (sav) ashabından, Kureyşlilerle savaşmak üzere aldığı biate ne ad verilir? Vitaminlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? O kalem benim değildir. Cümlesinin olumlu hali, aşağıdakilerden hangisidir? ‘Egemenlik milletindirilkesi öncelikle aşğıdaki inkılaplardan hangisinin yapılmasını gerekli kılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi çocukların sorumluluklarından birisi değildir? Hangisi kültürel öegelerimizden biri değildir? Motorda sürtünmenin azaltılarak parçaların ömrünün uzatılmasının sağlanması görevini aşağıdakilerden hangisi üstlenir? Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu doğrudur? Bir su bardağı 12 yemek kaşığı su ile doluyor. 36 yemek kaşığı su kaç su bardağını doldurur? I. Genellikle 5 harften oluşur.II. Dosya adından önce gelirler. III. Ona bakarak dosyanın türünü anlayabiliriz.Dosya uzantıları ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur? 3 ineğe 8 gün yetecek ot, 6 ineğe kaç gün yeter? Aşağıdakilerden hangisi Allahın selamı üzerinize olsun. anlamına gelir? İhlas suresinin konusu aşağıdaki kavramların hangisidir? Yetenekli,güçlü kimselerin bulunmadığı yerlerde yönetim acemi,sık hata yapan kimselerin eline geçer.Bu kimseler tecrübesiz kişilerin yanında kendini başarılı,bilinçli kabul eder.Her şeyi en iyi bildiklerini sanırlar.Kendilerinden üstün birileriyle karşılaşmadıkları için rahattırlar. Bu parçayı aşağıdaki atasözlerinden hangisi en iyi ifade eder? Hangi cümlede karşılaştırma yapılmamıştır? When you see the red light, you - - - - stop. You can cross the road when it is green. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir sözcük kullanılmıştır? Türkiye sınırları içindeki ilk demir yolu hattı hangi şehirlerimiz arasında inşa edilmiştir? Yemek çok tatlı geldi. cümlesinde "tatlı" sözcüğünün zıt anlamlısı hangisidir? Peygamberimiz hangi şehirde vefat etmiştir? Bir ıssız ev gibi gezdiğin bu yurtYıllarca döktürür sana gözyaşı.Yavrunun derdiyle âh eder Bayburt,Turnanın hasreti yakar Maraşı... Bir çölü andırır, bil ki, dört yanınBağrını delmezse yanık türküler.Varlığı bu korla tutuşmayanın,Kirpiği yaşarsa, gözleri güler.Faruk Nafiz Çamlıbele ait bu dizelerin konusu aşağıdakilerden hangisidir? • Yolun genişliği• Yayanın yürüme hızı• Yayanın sağlık durumuYukarıda verilenler, kara yollarında karşıdan karşıya güvenli geçiş yapmak isteyen bir yaya için, hangi durumu belirlemeye yöneliktir? Görevi hücre içi sindirimdir. Besinlerin ve büyük moleküllerin parçalanmasından sorumlu olan bu organel, yaşlanan hücrelerin ve organellerin yok edilmesinden de sorumludur.Yukarıda özellikleri verilen organel aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Kurân-ı Kerimin indirilmeye başlanması anısına kutlanır? NH3 bileşiği ile ilgili,I. Bir molekülünde bir çift ortaklaşmamış elektron vardır.II. Molekül polardır.III. Yoğun fazda molekülleri arasındaki baskın etkileşim türü hidrojen bağıdır.yargılarından hangileri doğrudur? (1H, 7N) Aşağıda verilen tarihlerin hangisinin yazılışı doğrudur? Dil içinde tek başına anlam taşıyan en küçük birime terim denir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi terimdir? Fatih Sultan Mehmet zamanında Ayasofya müderrisliğine atanan, matematik ve astronomi ilgili kitapları bulunan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir