S:1

"Beş milyon beş yüz beş bin beş" okunuşunu söylediği sayı aşağıdakilerden hangisidir?

"Beş milyon beş yüz beş bin beş" okunuşunu söylediği sayı aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "5 505 005" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.
Aşağıdakilerden hangisi manevi kültür öğelerinden biridir? 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edilmesiyle Hilafet kurumuna gerek kalmamış ve bu nedenle 3 Mart 1924 tarihinde bu kuruma son verilmiştir. Böylece Türkiye Cumhuriyeti yönetiminde akıl ve bilim temel ilke olarak alınmıştır. Yaşanan bu gelişmelerin aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilgili olduğu savunulamaz? Sevinç sözcüğünün zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad tamlaması vardır? 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa göre kaymakamların devir ve teftişi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi birden çok(çoğul) varlığı anlatmaktadır? Aşağıdaki kesirlerden hangisi %45 ile gösterilebilir? • Namazda vücudun gerekli yerlerinin örtülmesidir• Erkeklerde diz ile göbek arası, bayanlarda ise el, yüz ve ayaklar hariç bütün vücudun örtülmesi anlamına gelir.Hakkında bilgiler verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu bir gece Mescid-i Haramdan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescidi Aksaya götüren Allahın şanı yücedir....Bu ayette aşağıdaki hangi olaydan söz edilmektedir? Eski Türklerde ailelerin birleşmesiyle meydana gelen topluluklara verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? Ayşenin boyu 130 cm, ağırlığı 28 kg.dır. Saçları siyah, gözleri yeşildir. Buna göre Ayşenin aşağıdaki özelliklerinden hangisi anlatılmıştır? Aşağıda bir doğal sayının bölükleri verilmiştir?Binler bölüğü: 034Milyonlar bölüğü: 102Birler bölüğü: 054Buna göre, doğal sayının okunuşu hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? İlk sözlüğümüz hangi eserdir? Aşağıdaki varlıklardan hangisi hareketsiz varlıklara örnektir? Peygamberimiz Hz. Hatice ile evlendiğinde ........yaşındaydı. Hz. Hatice Kureyşin............. kolundan, ..................kızıdır. Peygamberimiz Hz. Haticenin kervanını ......................götürmüştür. Yukarıdaki boş yerlere sırasıylaaşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi insanlardan kaynaklanan trafik kazası nedenlerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisi dolaylı tüketimdir? Bir elektrik devresinde akımı açıp kapayan devre elemanı hangisidir? Allahım! Senin rızan için .........................., sana inandım, ......................... Seninrızkın ile orucumu açtım.Yukarıdaki iftar duasında boş bırakılan yerlere sırasıylaaşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Bilimdeki gelişmeyle birlikte yabancı kaynaklı terimler de dilimize akın etmeye başladı. Bilim insanları terimlere Türkçe karşılıklar bulmak yerine işin kolayına kaçarak yabancı kaynaklı terimleri olduğu gibi Türkçenin ses özelliklerine uydurarak kullanmaya başladı. Daha sonra bazı bilim insanlarımız bu terimlere Türkçe karşılıklar bulma çabasındaydı. Buldukları terimlerde anlaşma sağlanamadığından, bir terim için birkaç karşılık teklif edildiği oldu. Bu durum, ne yazık ki terimlerde karmaşaya yol açtı. Bunun sonucunda pek çok bilim insanımız terimlerin yabancı kaynaklı olanlarını tercih etti.Bu parçada yazarın asıl yakındığı durum aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir