S:1

En büyüğü 10 olan ardışık üç sayının toplamı kaçtır?

En büyüğü 10 olan ardışık üç sayının toplamı kaçtır? sorunun cevabı "27" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi ruhsal yapısı bozuk sürücü davranışlarındandır?  Aşağıdakilerden hangisi ülkemize karşı yerine getirmek zorunda olduğumuz sorumluluklarımızdan birisi değildir? Çoğu zaman doğrunun keşfi, tutkularımıza, eğilimlerimize, alışkanlıklarımıza zor gelen bir şeydir. Doğru, aklın, deneyimin kanıtladığı şeydir. O, yüreği altüst eden, alışkanlıkları sarsan, etten ve kemikten yapılmış varlığı kaygılar içine atan şeydir. Bir bilginin günlük hayatta problemlerimizi çözüyor olmasından dolayı bize verdiği teselli, rahatlık ve güven, onun doğruluğunun ölçütü olamaz.Aşağıdakilerden hangisi bu parçada eleştirilen görüşü en iyi şekilde desteklemektedir?  Aşağıdaki şıkların hangisinde en büyük kıta ve en büyük okyanus birlikte verilmiştir? 1. kalkanlar     2. etkilemeden                        3. öğretmeye               4. öğrencisini            5. yere             6. boş              7. demiri         8. soğuk          9. döverlerYukarıdaki sözcüklerin tamamını kullanarak anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda doğru sıralama nasıl olur? Aşağıdakilerden hangisi edebiyatın konusu olamaz? Aşağıdaki bileşik kelimelerden hangisinin yapılışı diğerlerinden farklıdır? Kasa içerisinde bulunan bütün parçaların takıldığı donanım parçası aşagıdakilerden hangisidir? Miili Mücadelede savaştığımız düşmanlar ve cepheler eşleştirmesinin hangisi yanlıştır? I. üç yüz elli dörtII. iki yüz yediIII. altı yüz altmışIV. iki yüz elli  Yukarıdaki sayıların küçükten büyüğe doğru sıralanışı hangi seçenekte verilmiştir? Hz Muhammed (sav) ev işlerinde nasıl davranırdı? " Dünya Ahiretin tarlasıdır “ Peygamberimizin hadisini açıklayan atasözü aşağıdakilerden hangisidir? Peyami Safa, “Dokuzuncu Hariciye Koğuşu” adlı romanında âdeta bir ruh bilimci tavrı takınmış, roman kahramanlarının ruh dünyalarını ayrıntılı ruhsal tasvirlerle okura betimlemiştir. Bu sayede okurun, kahramanın içinde bulunduğu duygu durumunu, ruh hâllerini anlaması ve kendini kahramanın yerine koyması daha kolay  olmuştur.Bu parça edebiyatın aşağıdaki bilim dallarının hangisiyle ilişkisi olduğunu gösterir? Mısır’daki “Kahire Surları”, aşağıdaki devletlerden hangisinin döneminde inşa edilmiştir? “kırıldı” kelimesi aşağıdaki seçeneklerden hangisinin sonuna gelirse anlamlı bir cümle olur? Börek yaparken 2 litre süt, yarım litre yağ kullandım. Kullandığım sıvıların toplam miktarı ne kadardır? "Yüzme" kelimesinin ingilizcesi hangisidir? İlk Türk devletlerinde görülen;I. Hayvancılığın temel geçim kaynağı olmasıII. Keçeden yapılmış çadırlarda oturulmasıIII. Sanatın taşınabilir eşyalar üzerinde yoğunlaşması özelliklerinden hangilerinin göçebe yaşam  tarzının sonucu olduğu söylenebilir?  Bir kıyasta, öncüllerden zorunlu olarak çıkan önerme aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir? Aşağıdakilerden hangisi söylevcinin dikkat etmesi gereken kurallardan biri değildir? Memurların yıl içerisinde kazanmış olduğuparadan ödedikleri vergi, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşümün yararlarından biri değildir? İçinden tanırım ben o elleri Onlar ki zahirde viran olurlar Ardıçlı dağları çamlı belleri Aşanlar seyrine hayran olurlarAşağıdaki sanatçılardan hangisi bu şiirin şekil ve içeriğine benzer şiirler yazmamıştır? Aşağıdaki metinlerin hangisi Şeyh Galip’e aittir?  The trains are - - - - than the buses. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde “ yol ” kelimesi ” Her yolculuğum zor geçer.” anlamında kullanılmıştır? Eni 15 m, boyu 23 m olan dikdörtgen şeklindeki arsanın çevresine 5 sıra tel çekilecektir. Kaç m tel gereklidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisi sebep-sonuç cümlesi değildir? Aşağıdakilerden hangisi münazara türüne ait bir özellik değildir?  Aşağıdakilerden hangisi, Millî Mücadele’nin Batı Cephesi muharebeleri arasında yer almaz? Peygamberimiz Mekke’den Medine’ye kiminle birlikte hicret etmiştir? “Size verdiği nimetlerden dolayı Allah’ı sevin, Allah’ı sevdiğiniz için beni sevin, beni sevdiğiniz için de ehl-i beytimi (ailemi) sevin.“Yukarıda verilen hadise göre peygamberimize karşı görevlerimizden hangisinden söz edilmektedir? Aşağıdakilerden hangisi geçmişte çocukların oynadığı oyunlardan biri değildir? Araçta çalışmayan bir elektrik sistemi olduğu zaman ilk kontrol edilmesi gereken yer aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in (sav.) vefatından  sonra görülen durumlardan biri değildir? "kılavuzluk etmek, yolu bilmeyene anlatmak, tarif etmek”  deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Peygamberimize peygamberlik getiren meleğin adı nedir? İşletmelerin kuruluşu, finansmanı, üretim araçlarının  sağlanması,üretilen mal ve hizmetlerin pazarlanması, örgütlenip yönetilmeleri ve parasal olayların izlenmesi konularını ele alıp inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki ibadetlerden hangisinin yapılabilmesi için abdest almak zorunludur?  Peygamberimize (sav)  sevgimizi, bağlılığımızı ve saygımızı belirtmek için yaptığımız duaya ne denir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir