S:1

2352 + 2263 = ? işleminin toplamının en yakın onluğa yuvarlanmış hali hangisidir?

2352 + 2263 = ? işleminin toplamının en yakın onluğa yuvarlanmış hali hangisidir? sorunun cevabı "4620" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
 • Belirli bir zamanda ve mekanda var olan her şeydir.•   İnsan bilincinden bağımsız ola- rak var olan varlıklardır.Yukarıda açıklaması verilen bilgi kuramının kavramı hangisidir? İsteklerimizin yerine getirilmesi neye bağlıdır? Aşağıdakilerden hangisinin yazımı doğrudur? Aşağıdaki deyimlerden hangisinde "hedefi bulmamak" anlamı vardır? Bozuk bir malı satıcı geri almazsa aşağıdakilerden hangisine başvurmakgerekir ? Aşağıdakilerden hangisi estetiğin temel kavramlarındandır? 705 sayısının, yüzler basamağındaki rakamın basamak değeri kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi Reform hareketlerinin sonuçlarından biridir? Bir A4 kağıdını önce kısa kenarı ortadan ikiye katlanıyor, ardından uzun kenarı ortadan ikiye katlanıyor. Oluşan kat izlerinden geçen doğruların birbirine göre konumu nedir? I.ZatürreII.HepatitIII.AstımIV.BronşitYukarıdakilerden hangileri solunum yolları hastalıklarındandır?  ’Dünya yüzeyinin sularla kaplı olmayan yerlerine ……….....denir.’’Bu cümledeki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Peygamberimiz  …………. çok kötü karşılanmış, ve büyük sıkıntılar çekmiştir. Buna rağmen o halka beddua etmemiştir.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?  Glikoz, aminoasit ve yağ asidi için,I. Sindirime uğramadan hücre zarından geçmeII. C, H, O ve N elementleri bulundurmaIII. Enerji verici olarak kullanılmaverilenlerden hangileri ortaktır?  Aşağıdakilerden hangisi memelidir? Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir tamlamadır?   Türk edebiyatının ilk yazılı belgeleri hangisidir? Hz. Muhammed yaşadığı toplumda herkes ona her konuda güvenirdi ve ona ………………….derlerdi. Boşluğa ne gelmelidir? Yönümüzü bulmaya yarayan alet aşağıdakilerden hangisidir?  Hangi seçenekte verilen bilgi doğrudur? Hz. Davud (a.s) geçimini sağlamak için hangi mesleği yapardı? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tümleci ikilemeden oluşmuştur?   Kişinin hayatı boyunca yaptığı yararlı, fayda sağlayan, güzel iş ve davranışlara ne denir? Aşağıdakilerden hangisi 4 ile kalansız bölünebilen bir sayıdır? Ann : Pandas are in danger.Jane : Why?Ann : - - - - .   Fiziki haritalarda kahverengi renk ile aşağıdakilerden hangisi gösterilir? Okul bahçesinde sıcak havada fenalaşan arkadaşımız için yardım çağırırken ilk önce aşağıdakilerden hangisine başvurulur? Güneş gibi parlayan güzel kaşağının dişlerine baktım. Çok keskin ve sivri idi. Biraz köreltmek için duvarın taşlarına sürtmeye başladım. Dişleri biraz köreldi. Atlara tekrar sürdüm kaşağıyı. Atların hiçbiri durmuyordu yine. Kızdım, öfkemi sanki kaşağıdan çıkarmak istedim. On adım ilerideki çeşmeye koştum. Kaşağıyı yalağın taşına koydum. Yerden kaldırabileceğim en ağır taşı bularak kaşağıya hızlı hızlı vurmaya başladım.Bu metinde aşağıdaki hikâye unsurlarından hangisine yer verilmemiştir? Bir basamaklı tek sayılar hangi şıkta verilmiştir? Rakamları farklı beş basamaklı en büyük doğal sayı ile rakamları farklı dört basamaklı en küçük doğal sayının toplamı kaçtır? –Erozyon ve sel felaketleri artar-Oksijen üretimi azalır-Kuraklık artar  Yukarıda verilen durumlar hangisinin sonucu olarak ortaya çıkar? Aşağıdaki cümlelerden hangisi şikayet bildirmektedir? 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre Kamu Görevlileri Hakem Kurulu üyelerinden değildir? İlgi ve yeteneklerine uygun iş imkânları verilerek, hastanın iç dünyası boşaltılıp, yaptığı eserle kişinin üstünlük duyguları geliştirmesi  sağlanır.Açıklaması verilen anormal davranışın tedavi yöntemi hangisidir? Embriyonun gelişimi için ihtiyaç duyduğu besin maddelerinin depo edildiği embriyonik zar aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi kapsamca daha geniştir? Aşağıdakilerden hangisi evde uymamız gereken sorumlularımızdan biridir? “Yalancının mumu yatsıya kadar yanar.” atasözü ile asıl anlatılmak istenen düşünce nedir?  Aşağıdaki cümlelerden hangisinde tekil ad vardır? ​Aşağıda verilen boşluğa hangi sayı gelmelidir?3 tane bütün karpuz …..çeyrek karpuz eder. “Sözü dinleyip de onun en güzeline uyanlar var ya, işte onlar Allah’ın hidayete erdirdiği kimselerdir. İşte onlar akıl sahiplerinin ta kendileridir.”(Zümer suresi, 18. ayet)Bu ayet ile aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir