S:1

Ayşenin siyah saçları, yeşil gözleri vardır. Cümlesinde Ayşenin hangi özelliklerinden bahsedilmiştir?

Ayşenin siyah saçları, yeşil gözleri vardır. Cümlesinde Ayşenin hangi özelliklerinden bahsedilmiştir? sorunun cevabı "Fiziksel özellikleri" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Bayram namazı yılda kaç kez kılınır? Aşağıdaki namazlardan hangisi farz-ı kifayedir? ‘uzak-ırak kelimelerinin arasındaki ilişkiye benzer ilişki aşağıdaki hangi ikilide yoktur? A: - - - - ?B: Her classes start at 9:30 in the mornings. Aşağıdaki hangi durumda pasif içici oluruz? Şemsettin Saminin kaleme aldığı Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat edebiyatımızın - - - - kabul edilir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Okulumuzda 28 bayan, 18 erkek öğretmen, 2 yönetici ve 4 hizmetli vardır. Okulumuzun personel sayısı kaçtır? 32 öğretmenin bulunduğu bir okulda 18 kadın öğretmenin 8i gözlüklüdür. Bu okula 6 gözlüklü öğretmen daha geldiğinde gözlüklü öğretmen sayısı gözlüksüz öğretmen sayısına eşit oluyor.Buna göre son durumda okuldaki gözlüklü erkek öğretmen sayısı en çok kaçtır? Sorumluluk sahibi olmak bize neler kazandırır? Aşağıdakilerden hangisi takısız isim tamlamasıdır? "Gelecek yıl beşinci sınıfa gideceğim." cümlesinde hangi sözcük sıra sayı sıfatıdır? Bir ekmek fırınında üretilen 6082 ekmeğin 2078 tanesi bakkallara,1022 tanesi de marketlere gönderildi. Fırında kaç ekmek kalmıştır? Aşağıdaki canlılardan hangisi sürüngenler grubu içinde incelenmez? Sedef Öğretmen, öğrencisi Sevdadan hücre ile bir kasaba arasında ilişki kurmasını istemiştir.Sevda, kasabadaki belediye başkanlığını hücredeki yapılandan hangisiyle ilişkilendirmiştir? I. Nazım birimi beyittir.II. Şiirlerde genellikle yarım uyak tercih edilmiştir.III. Aşk, ayrılık, güzellik, ölüm, tabiat şiirlerin başlıca konularıdır.IV. Âşıkların ürünleri divan denen defterlere kaydedilmiştir.Numaralanmış cümlelerin hangilerinde Âşık edebiyatı ile ilgili bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır? Bir tiyatroya 780 kız öğrenci, kız öğrencilerden 358 eksik de erkek öğrenci gitmiştir. Bu tiyatroya toplam kaç öğrenci gitmiştir? Aydınlatma teknolojilerinin önemini belirten bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi su tabakasını oluşturur? Cerenin kütüphanesindeki kitapların sayısı 110 ile 120 arasındadır. Kitapların sayısı 9 ile kalansız bölündüğüne göre, Cerenin kütüpha- nesinde kaç kitap vardır? Türkler arasında yaşayan birinin gözüne çarpan Türklerle ilgili temel özellik, onların konukseverlik- leridir...Türkler, C. X, s.395Yukarıdaki alıntıda Türklerin hangi özelliğinden söz edilmektedir? Aşağıdakilerden hangisi peygamberimize inen ilk ayettir ? Aşağıdakilerden hangisi Manas Destanı için söylenemez? Edebiyatımızdaki milli dönemin açılmasına öncülük eden kimdir? Melikenin bir adımı 35 cm, ablasının bir adımı ise 50 cmdir. Ablasının 70 adımda aldığı yolu, Melike kaç adımda alır? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y harfi koyunuz.( ) Toplu taşıma araçlarına sırayla binilmelidir.( ) Trafik yoğunluğunu azaltmak için toplu taşıma araçlarını kullanmamalıyız.( ) Taşıtlarda bazen emniyet kemeri kullanmalıyız.( ) Taşıt hareket halindeyken taşıtın penceresinden el, kol, baş çıkartılmalıdır.( ) Taşıtların kaldırım tarafındaki kapısından inmeliyiz. Aşağıdakilerden hangisi ışığa ihtiyaç duymaz ? Manş tüneli, İngiltere ve Fransayı denizin altından birleştirmektedir.Ülkemizde aşağıdaki projelerden hangisi denizin altından iki kıtayı birleştirmesi nedeniyle Manş tüneli örneğine benzerlik gösterir? Hz. Muhammed (s.a.v.) bir hadisinde; Hiç şek ve şüphe yok ki üç kimsenin yaptığı dua kabul edilir. demiştir.Aşağıdakilerden hangisi duası kabul edilecek 3 kimseden biri değildir? Gökyüzünü incelemek isteyen biri aşağıdakilerden hanginden faydalanabilir? Aşağıdakilerden hangisi millî kültürümüzü yansıtan ögelerden değildir? Klorofil molekülünün özellikleriyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisinde sürtünme kuvveti en azdır? Rakamları birbirinden farklı üç basamaklı en büyük sayı hangi seçenekte doğruçözümlenmiştir? I. O zamana kadar fazla bir değişikliğe uğramayan Türk şiiri, Batılı anlayışa onunla kavuştu.II. Doğu ile Batı edebiyatı arasında bir köprü olabilecek kadar zengin bir kültüre ve hayal gücüne sahiptir.III. Eserlerinde aruzun yanında, az da olsa heceyi de kullanmıştır.IV. Fiziki âlemle değil, metafizik alemle ilgilenmiş, görünende görünmeyeni aramıştır.V. Sanat için sanat anlayışına bağlı olduğu halde romantik yönü ağır basmaktadır.VI. Oyunlarını oynanmak için değil daha çok okunmak üzere yazmıştır.Yukarıda edebî anlayışına ilişkin bilgiler sıralanan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yoktur. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili hata yapılmıştır? Abdest almadan aşağıdakilerden hangisini yapabiliriz? Kurtuluş Savaşı'nda yaşanan Urfa, Maraş ve Antep savunmaları, hangi devlete karşı yapılmıştır? Ülkemizde kimsesiz çocukların temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalışan kurum hangisidir? 1. Dünya Savaşının çıkış nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir