S:1

Aşağıdakilerden hangisi fiziksel özelliklerimizden birisidir?

Aşağıdakilerden hangisi fiziksel özelliklerimizden birisidir? sorunun cevabı "Göz rengimiz" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Tracy : - - - -?Nina : At a hospital. "BEKLE" Kelimesinin İngilizcesi hangisidir? A < 640 sıralamasında A yerine yazılabilecek en büyük sayı kaçtır? Tarihte kurulan ilk Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? İlk Türkiye Büyük Millet Meclisi, millet iradesi ile yeni seçilen milletvekillerinin yanı sıra son Osmanlı Mebusan Meclisinden Anadoluya geçen milletvekillerinden oluşmaktaydı. Üyelerinin her biri ülkenin içinde bulunduğu eşi görülmemiş maddi ve manevi yokluklar karşısında Millî Mücadelenin başarıya ulaşması için canla başla çalışmışlardır.Bu bilgiye göre İlk Türkiye Büyük Millet Meclisi için aşağıdakilerden hangisi söyle- nemez? Aşağıdakilerden hangisi Allaha (c.c.) şükretmek amacıyla kullandığımız ifadelerden biridir? Eşeyli ve eşeysiz üreme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Mustafa bir kitabın önce 36 sayfasını sonra 25 sayfasını okuyor. Bu kitap 90 sayfa olduğuna göre okuyacak kaç sayfası daha kalmıştır? Aşağıda verilen özelliklerden hangisi sadece memeli canlılara özgü olup diğer omurgalı hayvanlarda görülmez? Aşağıdakilerden hangisi ALO Tüketici Hakkı telefon numarasıdır? Aşağıdaki kavramlardan hangisi bilginin doğruluk ölçütlerinden biri değildir? Hangi cümlede özel adın yazılışı yanlıştır? I. Kasaba - köy - il - ilçeII. Köy - kasaba - ilçe - ilIII. İlçe - il - köy - kasabaIV. İl - ilçe - kasaba - köyYukarıda verilen yönetim birimi sıralamalarında büyükten küçüğe doğru olan doğru sıralama aşağıdakilerden hangisidir? Gidilecek yer-yol, takip edilen yöntem, ekol anlamlarına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Trafikte en önemli şey nedir? 30657 sayısında basamak değeri en büyük olan rakam hangisidir? I. Problem durumuna ilişkin varsayımlar belirlenir. II. Kaynaklardan elde edilen notlar sınıflandırılır. III. Araştırılacak problem belirlenir. IV. Notlar kontrol edilir ve metin oluşturulur.V. Konuyla ilgili yararlanılabilecek kaynaklar belirlenir.Yukarıda yer alan bilimsel araştırma basamaklarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Aşağıdaki tarikat ve tarikat kurucusu eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? Zengin kelimesinin zıt - karşıt anlamlısı nedir? Aşağıdakilerden hangisi fiziksel özellik değildir? eski kitap – yeşil örtü – beş kalem – kırmızı çanta – uzun masa – sarı silgi Yukarıdaki söz gruplarından kaç tanesinde varlığın rengini bildiren sözcük kullanılmıştır? Sınıfımıza aldığımız 4 düzine tebeşir 8 günde bitti. Bir günde kaç tebeşir kullandık? İlkel kordalılar, kordalıların bazı ayırt edici özelliklerini taşır. Omurgaları yoktur.Aşağıdakilerin hangisinde verilenler ilkel kordalılar grubundadırlar? Aşağıdaki verilenlerden hangisi iskeletin temel bölümlerinden değildir? 18 şekerin 6 tanesini yedim. Kalanları 2 arkadaşıma paylaştırdım. Her birinde kaç şeker olur? Peygamberimiz (s.a.v.), Yolları ve gölgelikleri kirletmekten sakının. buyurmuştur. Hadis aşağıdaki hangi temizlikle ilgilidir? Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Karşıdan karşıya geçerken; Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mi soru eki yanlış yazılmıştır? Tarık, dereceli kaba 100 mL su dolduruyor. Elindeki taşı dereceli kaba arttığında kaptaki su seviyesi 150 mLye çıkıyor. Taşın hacmi ne kadardır? Ardışık 3 çift sayının toplamı 30 'dur. Ortadaki sayı kaçtır? En yakın yüzlüğe yuvarlanmış hali 4000 olan en küçük sayı A, en yakın binliğe yuvarlanmış hali 4000 olan en büyük sayı Y olduğuna göre A+Y işleminin sonucu kaçtır? Balkan Savaşlarına katılmadığı halde çıkan karışıklıklardan yararlanarak bağımsızlığını ilan eden devlet hangisidir ? I) Ali Şir Nevai, hayatının dört döneminin şiirlerini dört ayrı divanda toplamış. (II) Çocukluk, gençlik, orta yaşlılık ve ihtiyarlık şiirlerini derleyen bu kitaplarına sırasıyla ‘‘garip, seçkin, güzel, faydalı sıfatlarını taşıyan adlar koymuş. (III) İnsan önceleri ‘‘gurbette yabancı sonra ‘‘hasrette güzel şiirler yazar. (IV) Bir ömrün muhasebesi niteliğinde şiirlerse ‘‘hikmette faydalı şiirlerdir. (V) Çocuklukla gençliği tek kavram olarak alırsak bu düzenlemeden çıkacak sonuç da şiirin üç burcu demektir. (VI) Bu üç burç, şiirin ana iskeletedir.Bu parça ikiye ayrılmak istense ikinci paragraf numaralı cümlelerin hangisiyle başlar? Atatürk hangi yılda ölmüştür? Motosiklette "rölanti ayarı" motor hangi durumda iken yapılmalıdır? Sizin çocuğunuz olarak doğmak elimde değildi.- - - - seçme hakkım olsaydı, sizden başka kimseninçocuğu olmak istemezdim.Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi katı olmasına rağmen sıvı gibi davranır? • İlk insan ve ilk peygamberdir.• Allah onu topraktan yaratmış, onu diğer varlıklara üstün kılmıştı• Şeytan Ona karşı saygı ile eğilmemiş, ona karşı gelmiştir. Yukarıda hangi peygamberden bahsedilmektedir? Aşağıda verilenlerden hangisinin çıkardığı ses doğal ses kaynağına örnek değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir