S:1

Kovaya 8 tam dolu şişe, 8 çeyrek dolu şişe ile su konuldu. Kovaya konulan su miktarı kaç şişedir?

Kovaya 8 tam dolu şişe, 8 çeyrek dolu şişe ile su konuldu. Kovaya konulan su miktarı kaç şişedir? sorunun cevabı "10" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Hangi savaşta Hz. Muhammetin görevlendirdiği okçuların ganimet elde etmek için görev yerlerini terk etmeleri sonucunda Müslümanlar yenildi? Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? İyon, kimyasal türleri ile ilgili,I. Pozitif yüklü olanlara katyon denir.II. Çok atomlu olanlarına kök denir.III. Negatif yüklü iyonlarda elektron sayısı proton sayısından fazladır.yargılarından hangileri doğrudur? Yazın alanında uğraş veren insanlar, sözleri ve yazılarıyla dile değer kazandırırlar. Bu işi, dile yenilikler getirmekten çok, onun gücünü artırarak yaparlar. Dildeki sözcükleri işlerler, anlamlarını sağlamlaştırıp, derinleştirirler; onlara alışılmamıştat verirler.Paragrafta aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır? Mertay 20 sayfalık kitabının birinci gün 6 sayfasını, ikinci gün kalanının yarısını okudu. Okunacak kaç sayfa kitabı kaldı? Kartallar soyundan bir kuş olan delice daha çok şahine, doğana, atmacaya benzer. Yuvalarını ağaçlıklarda, bir de üzeri kiremitle örtülü evlerin çatı aralarında yapar. Böcekleri, çekirgeleri, tırtılları yer. Deliceler, on beş yirmi yıl öncesine kadar oldukça çoktu. Şimdi bir tekini bile bulmakta zorlanırsınız.Bu parçada delicelerle ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? I. İnönü Muharebesinde Yunanlılar bozguna uğratıldıII. Düzenli ordu ilk başarısını Güney Cephesinde aldıIII. Doğu Cephesinde Ermeniler bozguna uğratıldı.Yukarıda verilen bilgiler doğru ‘D ve yanlış ‘Y şekilde değerlendirildiğinde oluşan sıra aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Başa alınan darbe sonucu kulağından kan gelen kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır? Bir insanın soluk alması sırasında, 1. Kaburga kasları kasılır. 2. Diyafram kasılarak düzleşir. 3. Kaburga kasları gevşer. 4. Diyafram gevşeyerek kubbeleşir.şeklindeki değişimlerin hangileri meydana gelir? Buzluktan çıkardığımız -15cCdeki 100 g kütleli buz parçasının tamamının eriyebilmesi için kaç kalori enerji gerekir? (Cbuz =0,5cal/g°C, Le =80cal/g) Sabır örneği olarak bilinen hastalığından ötürü çok sıkıntı çeken peygamber kimdir? Aşağıdaki teknolojik ürünlerden hangisi diğerlerinden farklı bir alanda kullanılır ? Artık kim zerre ağırlığınca hayır işlerse onun karşılığını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse, onun cezasını görecektir.(Zilzal suresi, 7. ve 8. ayetler)Bu ayetten çıkarılabilecek en kapsamlı sonuç aşağıdakilerden hangisidir? I. Setr-i AvretII. KıyamIII. VakitIV. Kade-i âhire Yukarıdakilerden hangileri namazın kılınış şartlarındandır? Anayasamızın 40. maddesinde yer alan, Anayasa ile tanınmış hak ve hürriyetleri ihlal edilen herkes, yetkili makama geciktirilmeden başvurma imkânını isteme hakkına sahiptir.Verilen ifadede aşağıdaki temel hak ve özgürlüklerden hangisinin önemi vurgulanmıştır? Aşağıdakilerden hangisi diğer ikisinden farklıdır? Atomla ilgili;I. Atomda pozitif ve negatif yüklü tanecikler vardır.II. Atomdaki pozitif yüklü tanecikler küçük bir hacimde toplanmıştır.III. Atomdaki negatif yüklü tanecikler çekirdeğin etrafında belli enerjili katmanlarında yer alır.görüşlerinden hangileri ilk kez Rutherdford atom modelinde ortaya atılmıştır? Yüzbinler basamağında 6, yüzler basamağında3 ve birler basamağında 1 rakamı olan doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? Kitap okuduğumu görünce çok şaşırdı. cümlesinin özellikleri ile ilgili verilenlerden hangisi doğrudur? 2,5,9,3,0 rakamlarını birer kez kullanmak şartıyla yazılabilecek en büyük beş basamaklı sayı ve en küçük dört basamaklı sayının farklı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat akımının başlıca temsilcilerinden değildir? 15a = 15x1520 b = 20x20x201 c = 1x1x1Yukarıdaki verilen eşitliklere göre a+b+c kaçtır? Gerekli durumlarda 112 Acil Yardım Merkezini arayarak yardım çağırmak için hangisi söylenemez? Günde ortalama 50 gram et tüketen bir çocuk 40 günde kaç kg et tüketir? ‘baş- başlık kelimelerinin arasındaki ilişkiye benzer ilişki aşağıdaki hangi ikilide yoktur? Sermaye şirketlerinin üstünlüklerine yönelik verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır? Hangi isim yalın haldedir? Aşağıdakilerden hangisi Okul için oluşturulan bir stratejik planının ayırt edici özelliği değildir? Aşağıdaki iklim tiplerinden hangisi Türkiyede görülmez? Atasözleri genellikle, uzun zamanların tecrübeleri so- nucu ulaşılan doğruların kısa ifadesidir.Altı çizili söz grubunun bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır? Aşağıdakilerden hangisi sözlük sırasına göre sıralanmamıştır? Bir kazaya tanık olduğumuzda yada bir kaza geçirdiğimizde öncelikle kimlerden yardım istemeliyiz? Her sabah 11 mekik, her akşam 5 şınav çeken Hakanın bu yılın herhangi bir ayı içerisinde çektiği şınav ve mekik sayısının toplamının gösterimi aşağıdakilerden hangisi olamaz? 6 düzine çiçek alırsam kaç çiçek almış olurum? Müslüman, ibadetini sadece Allahın rızasını gözeterek yapar. Örneğin; yoksullara, ihtiyaç sahiplerine yardım ettiğinde onları incitmeden ve mümkün olduğunca kendisinin verdiğini belli etmeden verir. Namaz kıldığında başkalarının görmesi için değil, sadece Allaha kulluk görevini yerine getirmek için ibadetini yapar.Bu parçada, ibadetlerle ilgili temel ilkelerden hangisi vurgulanmaktadır? Batı cephesi, Kurtuluş Savaşının sonucunu belirlemiştir.Aşağıdakilerden hangisi Batı Cephesi olayları arasında değerlendirilemez? Avrupa Parlamentosu hangi şehirde bulunuyor? Eğer yerde ve gökte Allahtan başka tanrılar bulunsaydı yer ve gök, kesinlikle bozulup gitmişti.... (Enbiyâ suresi, 22. ayet)Verilen ayetten aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz? Atardamarlarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? "Akatça" aşağıdaki dil ailelerinden hangisi içinde yer alır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir