S:1

74 sayısı aşağıdakilerden hangisi onluğa yuvarlanır?

74 sayısı aşağıdakilerden hangisi onluğa yuvarlanır? sorunun cevabı "70" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Kalıtsal özelliklerin genler yardımıyla nesilden nesile nasıl aktarıldığını araştıran bilim dalı hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet’in ilk yıllarında sağlık alanında yaşanan gelişmelerden değildir? • Nem ve yağış fazladır.• Yıllık ve günlük sıcaklık farkı azdır.• Kar yağışı çok azdır.Yukarıda hangi iklim tipinin özelliklerinden birkaçıverilmiştir? Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerdenEteklerinde güneş rengi bir yığın yaprakVe bir zaman bakacaksın semaya ağlayarakSular sarardı yüzün perde perde ağarmaktaKızıl havaları seyret ki akşam olmaktaBu anlatımın asıl amacı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki yerleşim yerlerinden hangisinin krokisi çizilmez? “Aç ne yemez, tok ne demez.” Cümlesindeki ‘aç – tok’ sözcükleri arasında nasıl bir anlam ilişkisi vardır? Aşağıdakilerden hangisi Yavuz Sultan Selim Dönemi olaylarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi ahirete iman etmenin insana sağladığı özelliklerdenbiri değildir? Hangi seçenekte büyük harfler yanlış kullanılmıştır?  İyonik bağlı bileşikler ile ilgili;I. Katyon ve anyon iyonları arasında oluşur.II. Elektrostatik çekim sonucu oluşur.III. Sadece metaller ile ametaller arasında oluşur.yargılarından hangileri doğrudur? “Ece dün okul bahçesinde yere düşmüş.”  tümcesinde hangi sorunun cevabı yoktur? Proteinlerin birbirinden farklı olmaları,I. içerdikleri amino asit çeşidi,II.taşıdıkları amino asit sayısı,III.amino asitlerin dizilişindeki farklılıközelliklerinden hangileri ile sağlanır? Aşağıdakilerden hangisi insanlardan kaynaklanan trafik kazalarının nedenlerinden değildir? Aslı : Would you like to eat something?Anita : Yes, - - - -. 2 dakika ise 185 saniye arasında kaç saniye fark vardır? • Menekşe•Kara yosunu•PapatyaVerilen bitkilerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Yunus Emre ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi gövde halinde bir sözcük değildir? Kazaları önlemenin en önemli yolu .............. uymaktır.Yukarıda verilen cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? ’’Okul servisi okula “yakın” bir yerde bizi indiriyor.’’ Cümlesindeki tırnak işareti ile belirtilen sözcüğün karşıt anlamlısı hangi cümlede kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi çift sayı değildir? Araçta kullanım ömrünü tamamlamış lastiklerin kullanılması aşağıdakilerden hangisini artırır? Sabah erkenden yola çıkmıştık. Yorgunluk ve açlıktan gücümüz tükenmişti. Geç vakit kasabaya vardık.Bu parçadaki sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?  Türk edebiyatı, İslamiyet’in kabulüyle birlikte yeni bir medeniyet dairesine girer. İslami temalar ve yaşam tarzı, İslam dışı anlayışları bir tarafa iter. Bu değişim de edebiyata ve edebî eserlere yansır, edebiyatı farklı bir mecrada şekillendirir.Aşağıdakilerden hangisi bu parçada anlatılanları en anlamlı şekilde ifade eder? Bir birey davranışlarından dolayı öncelikle kime karşı sorumludur?    İnsan zihninden bağımsız bir gerçekliğin var olduğunu sa- vunan, “varlık var mıdır?’’ soru- sunu “vardır’’ diye cevaplayan felsefi öğreti aşağıdakilerden hangisidir? 1- Sen kaptan kara Memiş misin2- Evet, dedi3- Doğru mu söylüyorsun4- Ne yalan söyleyeceğimYukarıdaki cümlelerden hangi ikisinde aynı noktalama işareti kullanılmalıdır? Kazazedenin ağız bölgesine bir cam parçası ya da ayna yaklaştırarak buharlanıpbuharlanmadığına bakılması, "Bak-Dinle-Hisset" yönteminin hangi aşamasını  oluşturur? Peygamberimize ilk inanan insan kimdir?   I- Hz Ömer          II- Hz Osman  III- Hz Ali              IV- HZ EbubekirYukarıda karışık halde verilen halifelerin görev sıralaması hangisidir? Hoşa gitmeyen ve insanlar üzerinde olumsuz etki yapan seslere ……………..denir. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidr? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz bir zamir kullanılmıştır? Vakıflar Haftası ne zaman kutlanır? "Annemin yeni aldığı yastık çok yumuşak."Alican, yastığın bu özelliğini hangi duyu organlarıyla anlamıştır? Aşağıdakilerden hangisi bireysel düzeyde çatışma yönetimi unsurlarından birisi değildir?  Eğer kodu ve içindeki kod blokları olmasaydı yeşil bayrağa tıklandığında kedi ne tür bir hareket sergilerdi?  Aşağıdakilerden hangisi hecelerine yanlış ayrılmıştır? Lucy  :Tom looks very tired and he keeps shuttinghis eyes.Alexis  :That’s right, he - - - - . Aşağıdaki maddelerle, bu maddelere ait özelliklerden hangisi yanlış eşleştirilmiştir?      Madde                Özellikleri  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden çok yapım eki almış bir sözcük vardır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir