Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdaki sayılardan hangisi 3 onluğa yakındır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdaki sayılardan hangisi 3 onluğa yakındır? sorunun cevabı "34" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

“ Ayşe şöyle cevap verdi” cümlesinin sonuna aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi konmalıdır? “Kendi” sözcüğü hangi cümlede ,üçüncü tekil kişi yerine kullanılmıştır?           Yasemin’in yaşı 9, babasının yaşı Yasemin’in yaşının 5 katıdır.10 yıl sonra Yasemin’in ve babasının yaşlarının toplamı kaç olur ? Güneş gibi parlayan güzel kaşağının dişlerine baktım. Çok keskin ve sivri idi. Biraz köreltmek için duvarın taşlarına sürtmeye başladım. Dişleri biraz köreldi. Atlara tekrar sürdüm kaşağıyı. Atların hiçbiri durmuyordu yine. Kızdım, öfkemi sanki kaşağıdan çıkarmak istedim. On adım ilerideki çeşmeye koştum. Kaşağıyı yalağın taşına koydum. Yerden kaldırabileceğim en ağır taşı bularak kaşağıya hızlı hızlı vurmaya başladım.Bu metinde aşağıdaki hikâye unsurlarından hangisine yer verilmemiştir? “Aranızdaki bağı koparmayın. Müslümanın Müslümana ………. günden fazla küs kalıp onu terk etmesi helal değildir.”Verilen hadis-i şerifte boş bırakılan yere hangi kelimeler gelmelidir? Peygamberimizin mensub olduğu kabile ağıdakilerden hangisidir? Bir çıkarma işleminde çıkan 6, fark ise 7’dir. Eksilen kaçtır? Kökeni kesin olarak bilinmemekle birlikte sözlü gelenekten derlendiği sanılan ilk Türkçe masal kitabı aşağıdakilerden hangisidir? İslami kaynakların “Tıbb-ı Nebevi” bölümü aşağıdaki konulardan hangisi ile ilgilidir? Görüntü dosyaları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerin hangisinde ibadetlerin yapılış amacı vurgulanmaktadır? Aşağıdakilerin hangisinde alışılmamış bağdaştırmaya örnek yoktur?