S:1

Aşağıdakilerden hangisi en az tüketilmesi gereken besin grubudur?

Aşağıdakilerden hangisi en az tüketilmesi gereken besin grubudur? sorunun cevabı "Yağlı ve şekerli besinler" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Motorlu taşıtlar vergisi iki eşit taksitle ocak ve temmuz ayında ödenmektedir. Bu taksitlerin zamanında ödenmemesi halinde ilk borca her ay için aylık %2,5 sabitgecikme faizi alınmaktadır.Yıllık 800 TL ödeme yapması gereken Kemal Bey her iki taksiti de Ağustos ayında ödediğine göre kaç lira ödeme yapmıştır? Aşağıdakilerin hangisinde insanın iradesi söz konusu değildir? Gina: .......... do you start and stop work?Oliver: I start workat 9:00 a.m.and stop at 6:00 p.m. Sürücüsü dahil oturma yeri on yediyi aşmayan otobüslere ne ad verilir? Aşağıdaki sayılardan hangisinin okunuşu yanlış yazılmıştır? Güliz'in nabız atım sayısı bir anda artmaya başlamıştır. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz? Geçmiş yaşantıların, kazanılan bilgi ve becerilerin saklanması ve gerektiğinde yeniden canlandırılması yetisi olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Özel günler toplumsal paylaşımlar için uygun zamanlardır.Aşağıdakilerden hangisi özel günlerden biri değildir ? Aşağıda verilenlerden hangisi maddenin gaz hâlinin özelliklerinden biri değildir? Hey Can ( ) Bu gün resim dersine gelecek misin ( ) Moraracaksınız kelimesinin kök ve ekleri hangi seçenekte doğru olarak ayrılmıştır? Van Gölü hangi ilimizdedir? Doğal ve yapay ışık kaynakları ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi doğrudur? Akşam olunca yemek için toplandılar. Cümlesinde altı çizili sözcüğün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Allahın peygamberlere gönderdiği mesajlara( iletilere) ne ad verilir? I. Bu yüzyılın sonlarından 20. yüzyılın ilk çeyreğine kadar İran, Türk topluluğunun kurduğu devletlerle yönetildi.II.Çin ile İran arasında yüzyıllar boyunca at koşturan Türkler, ilk olarak 4. yüzyılın sonlarından itibaren İran topraklarına girmeye başladılar.III.O yüzden 990lı yıllardan 1925e uzanan yaklaşık bin yıllık süreç, İranın Türkhâkimiyetinde olduğu dönem diye tarif edilir.IV. Ama Türklerin bu topraklara kitlesel göçlerle yerleşmeye başlaması 10. yüzyılda oldu.Numaralanmış cümlelerle mantık akışına göre anlamlı bir metin oluşturulduğunda sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Amanda : Hello! I am Amanda. - - - -?Melinda : It is Melinda. Rabbim, yerdeki ve gökteki her sözü bilir. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.(Enbiya suresi, 4. ayet) Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görür.(Bakarasuresi, 110. ayet)Bu ayetlerde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Aşağıdakilerden hangisi cümledir? Sağlık, insanın en büyük zenginliğidir. Sağlığı 1 ile; sahip olunan para, statü, şöhret gibi değerlerin her birini de 0 ile gösterirsek, her insan için ayrı sayılar ortaya çıkar. Ancak 1 rakamını ortadan kaldırırsak elimizde yalnızcasıfırlar kalır.Paragraftan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz? Bir araç çevreyi rahatsız edecek şekilde duman ve gürültü çıkarıyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır? Aşağıdakilerden hangisi çocuk haklarından birisidir? Hak ve sorumluluklarımızı bilirsek daha etkin bir vatandaş olabiliriz.Aşağıdakilerden hangisi etkin bir vatandaşın yapması gereken bir davranışdeğildir? Uzun süreler boyunca Müslümanların yönetiminde kalmış Ortadoğu ve Kuzey Afrika gibi Müslümanların yoğun olarak yaşadığı bölgelerde farklı din ve geleneklere mensup gruplar kendi inanç, mezhep ve cemaat yapılarını muhafaza etmişlerdir.Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? İlk natüralist eserimizin hangisidir? Saat 09.30‘ da evden çıkan Diren, bakkala gidip; tekrar eve döndü. Döndüğünde saat 10.30 ‘du. Diren‘ in bakkala gidip eve gelmesi kaç saat sürmüştür? Hangisi bir cümledir? Tarihi Devirlere İlk Çağ, Orta Çağ, Yeni Çağ, Yakın Çağ gibi isimler verilmiştir.Bu ayrımın yapılmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? I. Millî olmasıII. Değişmez olmasıIII. Kurallarının olmasıIV. Temelinin bilinmezliğiIV. Canlı olmasıNumaralanmış ifadelerden hangisi dilin özelliklerinden değildir? Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Anadoludaki milli mücadeleyi destekleyen uluslararası ilk siyasi belge hangisidir? 30000 + A = 100000 işleminde " A" yerine kaç yazılmalıdır? Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy tarafından, kahraman ordumuza ithaf edilerek yazılan ve Osman Zeki Üngör tarafından bestelenen 12 Mart 1921de İstiklal Marşının kabul edilişi aşağıdaki savaşlardan hangisinden sonra olmuştur? Aşağıdaki sözcüklerin hangisi kök halindedir? Mustafa : How are you?Sevgi : ..........................., thanks. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Yemin Belgesi Asli Devlet Memurluğuna atanlara kaç ay sonra düzenlenir? Yüce Allahın her şeyi görmesini ifade eden sıfatı aşağıdakilerden hangisidir? Hangisi ses kirliliğini önlemek amacıyla alınan önlemlerden değildir? Hangi sözcük hecelerine ayırılırken yanlışlık yapılmıştır? "Derin, annesi ile birlikte pazara gidiyordu.Cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir