S:1

Aşağıdakilerden hangisi yemek yerken yapılmaması gereken bir davranıştır?

Aşağıdakilerden hangisi yemek yerken yapılmaması gereken bir davranıştır? sorunun cevabı "Ağızda yemek varken konuşmak" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
“ Bakkaldan şeker alıp, şekerliğe koydum. “ cümlesinde türemiş sözcük aşağıdakilerden hangisidir? Peygamberimiz, müslümanlara yaptığı son büyük konuşması olan Veda Hutbesi’nde aşağıdaki öğütlerden hangisini vermemiştir? Aşağıdaki cümlelerin doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y, yazınız (….) Allah’tan başka ilah yoktur.Doğmamıştır ve doğurmamıştır.(….) İlk insan ve peygamber Hz. Adem’dir (a.s.).(….) Sadece namazda dua edebiliriz.(…..)Tekbir Allah’ ın (c.c.) büyüklüğünü, yüceliğini anmak için söylenen ve ‘’ Allah (c.c.) en büyüktür.’’ anlamına gelen ‘’ Allahu Ekber’’ ifadesidir.(….) Allah’ ın yapılmasını kesin olarak yasakladığı iş ve davranışlara sevap denir. Yolcu treninin birinci vagonunda 15, ikinci vagonunda 22, üçüncü vagonunda 14 yolcu yer alıyor. Trende bir de makinist var. Bu trende toplam kaç kişi vardır? Aşağıdakilerden hangisi uzlaşı sürecine katkı sağlayan unsurlardan değildir?  Cemil 16 yaşındadır.Babası cemil in yaşının 3 katından 4 eksik yaşta olduğuna göre Cemil ile babasının yaşları toplamı kaçtır?  Aşağıdakilerden hangisi M. Kemal ATATÜRK’ün sosyal bilimlere katkılarından biri değildir? • Fazla alınması damar tıkanıklığı ve damar sertliğine neden olur.• Bitkisel dokularda bulunmaz.• Hücre zarının yapısına katılarak madde geçirgenliğini arttırır.Yukarıda özellikleri verilen yağ hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi halk ilişkilerin kullandığı yazılı ve basılı araçlardan değildir? Bilimsel bilgide özne ile nesne arasındaki bağ aşağıdakilerden hangisiyle kurulur? Okulda hangisi bize düşen görevlerden değildir?  Bir torbadan kelimeler çekiliyor. Terim anlamlı kelimeleri çeken öğrenciler, her terim anlamlı kelime için 1 puan kazanıyor.Ali: açı, kalem, simetriMurat: patates, anaokulu, beşSena: ova, zamir, bardakÇekilen kelimeler toplam kaç puan kazandırmıştır? Verilen karışımlardan hangisi çözelti değildir?  İnsan haklarının korunması öncelikle ulusal düzeyde aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşebilir?     Hangi cümlede soru anlamı bir zamirle sağlanmıştır? 1. Vücutta maddeleri taşımak        2. İç organları korumak        3. Dış ortamdan oksijen almak   Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri  kanın görevlerindendir?  Türk devletlerinde oda şeklinde yapılan mezarlara ne ad verilir?  Houses - - - - big and comfortable in the past. Balkan Savaşları sonunda yapılan antlaş­malarda Edirne ve Kırklareli Türkiye'ye, Ka­vala Bulgaristan'a Yanya, Selanik ve Girit adası Yunanistan'a verildi.Bu durumun yol açtığı ve günümüze dek süren sorun aşağıdakilerden hangisidir?  Atalarım gökten yereİndirmişler ay yıldızı.Bir buluta sarmışlar kiRengi şafaktan kırmızı.                            Hasan Âli YücelŞair, yukarıdaki dörtlüğünde neyi anlatmaktadır? “İyi bir yazar nasıl olmalı?” sorusuna verilecek net bir cevabımız yok hâlâ. Olmamalı da. Ben iyi bir yazarın kendi tarzını oluşturması taraftarıyım. Kurallara uyularak, başkalarının yaptıkları tekrarlanarak iyi yazar olunamaz bana göre. Mesela İhsan Oktay Anar kendine has tarzıyla, kendi kurallarını kendisi koyarak iyi bir yazar olmuştur.Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?  “Fikir yürütmek” deyimini, aşağıdakilerden hangisi açıklar? 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre “okuma - yazma öğretmek, eksik eğitimlerini tamamlamaları için sürekli eğitim imkânları hazırlamak” aşağıdakilerden hangisinin amaç ve görevleri arasındadır? Yüce Rabbimizin zâtına ait özel ve en çok kullandığımız  ismi aşağıdakilerden hangisidir? “Bir elin nesi var iki elin sesi var.”Yukarıda yer alan atasözü aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir? Arap Kabilelerinin heyetler halinde Medineye geldiği ve Efendimize tabi olduğu seneye ne ad verilir? “ Okul” kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı topraklarının işgal edilmesi üzerine kurulan yararlı cemiyetlerin ortak özelliği      aşağıdakilerden hangisidir?  Babamızın erkek kardeşine ne deriz?  İslamiyetin doğduğu sırada Arabistan’da en yaygın inanç hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Ege denizi kıyılarında hüküm sürmüş medeniyete ait tarihi alanlardan biridir? Yürü be Dadaloğlu’m yürü gitDertli dertli Çukurova yolun tutYukarıdaki dizelerde kullanılan kafiye türü aşağıdakilerden hangisidir? Kurtuluş savaşı yıllarında milli varlığa faydalı cemiyetler başlangıçta dünyaya      haklılıklarını basın yayın yoluyla anlatmak isterken daha sonra bölgesel silahlı      mücadeleye girişmişlerdir      Milli cemiyetlerin bu şekilde bir tutum değişikliğine gitmelerinde aşağıdakilerden hangisi                                                          daha çok etkili  olmuştur?                                                                                                Aşağıdakilerden hangisi insanın özgür iradesi so- nucu ortaya çıkan bir durumdur? Atatürk ilke ve devrimlerinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?                       İstanbul’da saat 9.23 iken Tokyo’da saat 15.24 olduğuna göre bu iki şehir arasındaki zaman farkı kaç dakikadır? Mama Hatun Külliyesi, ........................... dönemine ait bir eserdir?Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in (sas) doğumundan önce gerçekleşen büyük hadiselerden bir değildir? Kur’an-ı Kerim hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Hz. Peygamber’in ramazan orucu farz olmadan önce muharrem ayında tuttuğu ve sahabelere de tutmalarını tavsiye ettiği oruç aşağıdakilerden hangisidir?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir