S:1

Aşağıdakilerden hangisini yaz mevsiminde tüketmek doğrudur?

Aşağıdakilerden hangisini yaz mevsiminde tüketmek doğrudur? sorunun cevabı "şeftali" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Aşağıdaki toplama işlemindeki harflerin yerlerine yazılacak rakamları bulup toplarsak, buna göre harflerin sayı değerleri toplamı kaç olur? A6C + 2B3 567 Sözcüklerin benzetme amacı güdülmeden başka bir sözcük yerine kullanılmasına mecazımürsel (ad aktarması) denir.Buna göre aşağıdakilerin hangisinde mecazımürsel vardır? Aşağıdaki kelimelerden hangisi bir cümledir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir yazım yanlışı vardır? İfk hadisesi aşağıdakilerden hangisidir? Kurallar toplumda düzeni sağlarlar. Yazılı ve yazısız olarak iki çeşit kural vardır. Aşağıda verilenlerden hangisi yazısız kuraldır? Aşağıdakilerden hangisinde eylem yoktur? Medinenin Hicretten önceki adı aşağıdakilerden hangisidir? Okul müdürü, çocuklar yarın okula daha erken saatte gelmelisiniz dedi.Yukarıdaki cümlede, tırnak işareti içerisine alınması gereken bölüm hangisidir? 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ilgili olarak aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi mizahi anlatımın özelliklerinden biri değildir? Peygamberimiz Namazı benim kıldığım gibi kılın! buyurmuştur.Peygamberimizin bu sözünden Onun hangi özelliğine ulaşmamız mümkündür? Hangi cümlede eş anlamlı sözcük vardır? Aşağıdakilerden hangisi varlığın rengini belirtmektedir? • Akıllı olmak•Ergenlik çağına girmiş olmak•Zengin olmakBir Müslüman aşağıdaki ibadetlerden hangisini yapabilmesi için bu şartların tamamını taşı- mak zorundadır? Yıldızlar bir adım yolundan şaşmaz,Dağlar haddini bilir, denizler taşmaz,Karıncanın yükü, boyunu aşmaz.Bunca dengelerin farkında mısın?İnsanlar el, ayak, kol, kafa, bedenHiçbiri birine benzemez, neden?Bir güç, bir irade var ki hükmeden,Dört yanını sarmış, farkında mısın?Cengiz NUMANOĞLUŞiirde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi Medine Sözleşmesi ve Hudeybiye Antlaşmasının ortak özelliğidir? Buğday, ekmek olup tarladan soframıza gelene kadar çeşitli aşamalardan geçer.Aşağıdaki mesleklerden hangisinin bu sürece katkısı yoktur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pekiştirme sıfatı vardır? Aynı türün sağlıklı tüm bireylerinde aşağıdakilerden hangisi farklılık gösterebilir? Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerini arkasından çekiştirmesin. Biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. O halde Allahtan korkun. Şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul edendir, çok esirgeyicidir. Bu ayete göre hangisi çıkarılabilir? Sadece Amerika kıtasında görülen bazı bitki ve hayvan türleri coğrafi keşiflerin sonucunda Avrupa ve Asya kıtalarında da yetiştirilmeye başlanmıştır.Bu durum canlıların yeryüzündeki dağılışı üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisine örnek oluşturur? Aşağıdakilerden hangisi mıknatıs tarafından çekilemez? Mekkedekilerin ve dışarıdan gelenlerin can ve mal güvenliğini sağlamak, haksızlıklara karşı çıkmak amacıyla kurulmuş olan ve Hz. Muhammedin de bulunduğu grubun adı aşağıdakilerden hangisidir? Bir bölme işleminde bölen 6, bölünen 275 ise bölüm ile kalanın toplamı kaçtır? Ruslarla mücadele edip, Karahitayların baskısı sonucu batıya göç eden türk boyu hangisidir? Zıt anlamlı kelimelerin eşleştirilmesinde hangisi yanlıştır ? Ağzımızda, tükürük bezine ait hücrelerde aşağıda verilen organellerden hangisinin diğerlerinden daha fazla sayıda olması beklenir? 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda belirtilen motorlu araçların sürülmesineyetki veren belge, aşağıdakilerden hangisidir? Seneden seneye ve ağır ağır Gömüleceğim ben de ine ine Hareketsiz ve kör , dilsiz ve sağır Boş bir karanlığın derinliğineYukarıdaki dizelerde hangi ses olayı vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük yapıca diğerlerinden farklıdır? 15Aşağıdakilerden hangisi güvenli geçiş yeri değildir? (1) Oltalara yem taktım ve nasıl atması gerektiğini arkadaşıma gösterdim. (2) Balık yakalarsa nasıl çekeceğini anlattım. (3) İkimiz de oltalarımızı suya fırlattık. (4) Balığın oltaya vurmasını beklemek bence çok keyifliydi.Bu metindeki numaralanmış cümlelerden hangisi öznel bir yargıdır? İki kolumuzu yana doğru açtığımızda, iki kolumuz arasındaki mesafeye ne denir? 1. Çocuklar yemyeşil çimenler üzerinde oynuyordu.2. Birdenbire apartman kapısının oynadığını hissettim.3. Bu akşam televizyonda hangi film oynuyor?4. İnsanların merak duygusuyla bu kadar oynamamız doğru değil.Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde oynamak sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır? (I) Destanların ortaya çıkışları, sözlü olarak yayılmalarıtarihin ilk çağlarına rastlar. (II) Manzum olarak söylenmeleri ve yazıya geçirilmeleri ise çok sonra olmuştur. (III) Destan yaratmış bir millet olmak, köklü bir geçmişe sahip olmakla mümkündür. (IV) Destan oluşturacak kadar köklü bir geçmişe sahip olmayan milletlerin destanı da yoktur. (V) Destanlar abartılı anlatımlarına rağmen evrensel konuları işleyerek bütün milletlere ait olur.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde destanlarla ilgili bilgi yanlışı vardır? Aşağıdakilerden hangisi park etmede alınacak tedbirlerden biri değildir? Ben 8 yaşındayken babamın yaşı benim yaşımın 5 katından 3 eksikti.Bugün ben 14 yaşında olduğuma göre babam kaç yaşındadır? Osmanlı Devletinin I. Dünya Savaşında galip geldiği tek cephe hangisidir? Hz. Peygamberin hac ziyaretine katılamadığı için hac emiri olarak görevlendirdiği sahabe aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir