S:1

Aşağıdakilerden hangisi yaya­ların trafikte uyması gereken kurallardan değildir?

Aşağıdakilerden hangisi yaya­ların trafikte uyması gereken kurallardan değildir? sorunun cevabı "Trafik polisinin bulunduğu yer­lerde trafik işaretlerine uyulmalıdır." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
A = {KARMAKARIŞIK kelimesini oluşturan harfler} ortak özellik yöntemi ile verilen A kümesinin elaman sayısı aşağıdakilerden hangisidir? Eş sıcaklığa sahip noktaların birleştirilmesiyle oluşan eğrilere izoterm adı verilmektedir. Bu yöntemle haritalar üzerinde sıcaklıkların dağılışı gösterilebilmektedir.Bu yöntemle çizilmiş Dünya yıllık ortalama sıcaklık haritasına bakıldığında, sıcaklık değeri en yüksek olan izoterm çizgisinin, Ekvator çizgisinden daha kuzeyde olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi, Türk - İslam devletlerinde şehirlerdeki ticari faaliyetlerin düzenlenmesiyle görevlendirilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi aldığı ek ile yeni bir sözcük olmamıştır? Mucizenin amacı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? İlk atasözleri kitabı hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi mantık felsefesinin ele aldığı temel sorunlardandır? Göz sağlığımız için hangisini yapmamalıyız? Bilgisayar virüslerinden korunmak için aşağıdakilerden hangisini yapmak doğru olmaz? Öykü, tüyleri bembeyaz olan kedisine pamuk adını verdi.Yukarıdaki cümlede geçen sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır? Aşağıda verilen ürünlerden hangisi İç Anadolu Bölgesinde yetişmez? Kullanıcıların belirli konularda fikir alışverişinde bulunduğu, çeşitli paylaşımlar yaptığı bir tartışma alanıdır. Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi münazaranın özelliklerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi maddi kültür ögeleri arasında sayılır? Türkiye Selçuklularına ait aşağıdaki mimari türlerinden hangisi ticareti geliştirmek amacıyla yapılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soyut bir isim kullanılmıştır? Sosyal Bilgiler dersinde Cumhuriyetimiz ve İnkılâplarımız konusunu işledik. Cümlesinde hangi söz tırnak içine alınmalıdır? Aşağıdaki kelimelerin hangisinde ünlü düşmesi vardır? Bir isim hem niteleme hem de belirtme sıfatı alabilir. Aşağıdaki cümlelerde geçen sıfatlardan hangisi yukarıdaki açıklamaya uygundur? Jane : I have a toothache.Sam : - - - -. 1930-1934 yılları arasında çıkarılan kanunlarla kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır.Bu gelişme, Atatürk ilkelerinden hangisi ile doğrudan ilişkilidir? Fethi sırasında büyük kahramanlık gösteren sahabi kimdir? Bir çocuk düz ayna önünde durarak bir elini havaya kaldırıyor.Aşağıdakilerden hangisi çocuğun aynadaki görüntüsünün özelliklerinden biri olamaz? Sihizmin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir? Özkan bilyelerini dörder, beşer ve altışar saydığında her seferinde 3 bilyesi artmaktadır.Buna göre Özkanın bilye sayısı en az kaçtır? Lale devrinde Avrupaya gönderilen ilk elçi kimdir? Topkapı Sarayı; Marmara Denizi, İstanbul Boğazı ve Haliç arasında kalan yarımadanın ucundaki Sarayburnuʼnda yer alır. Fatih Sultan Mehmet tarafından 1478ʼde yaptırılmıştır. Kuruluş yıllarında700.000 m2 lik bir alanda yer alan sarayın bugünkü ala- nı 80.000 m2 dir.Topkapı Sarayı, Sultan Abdülmecitʼin Dolmabahçe Sarayıʼnı yaptırdığı tarihe kadar yani yaklaşık 400 yıl boyunca Osmanlı Devletiʼnin idare merkezi ve padişah- ların konutu olarak kullanılmıştır. Dolmabahçe Sarayı yapıldıktan sonra padişahlar tarafından terk edilen sa- ray, hiçbir zaman önemini kaybetmemiştir.Topkapı Sarayı, Sultan Abdülmecit döneminde bir müze olarak yabancı elçilerin ziyaretine açılmıştır. Sultan Abdülaziz zamanında içine camekânlı vitrinler yaptırılan saray, 9 Ekim 1924ʼte halkın ziyaretine açıl- mıştır. O tarihte ziyarete açılan bölümler; Kubbealtı, Arz Odası, Mecidiye Köşkü, Hekimbaşı Odası, Mustafa Paşa Köşkü ve Bağdat Köşküʼdür. Topkapı Sarayı'nı kim yaptırmıştır? Bizans ın fethi için Rumeli Hisarını yaptıran padişah kimdir? Kilogramı 12 lira olan zeytinlerden 4 kg aldım. Satıcıya kaç lira vermeliyim? 18+19+20+21+22=? İşleminin sonucu kaçtır? Robert :Can I have a pizza, please?Waiter : - - - - ?Robert : I will eat here.Waiter : Okay, sir.Here you are. Okuldaki törene 1870 öğrenci, 465 velii, 85 tane de öğretmen katılmıştır. Okuldaki törene kaç kişi katılmıştır? Max - - - - read when he was four. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adıl (zamir) yoktur? Mustafa Öğretmen, sabah okula giderken aklına gelen bir etkinliği sınıfta uygulamaya karar vermiştir. Sınıfa girer girmez öğrencileri gruplara ayırmış ve bu etkinliği uygulamaya başlamıştır. Mustafa Öğretmen, öğrencilerine neyi, nasıl yapacaklarını açıklamak için gruplar arasında gezerken sınıfta bir kargaşa ortamı oluşmuş ve zilin çalmasıyla etkinlik yarım kalmıştır.Bu durumla ilgili öncelikle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ünlü düşmesi vardır? İnsanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özellikler hangi seçenekte verilmiştir? Periyodik sistemin aynı grubunda proton sayısının arttığı yönde,I. Atom çapıII. İyonlaşma enerjisiIII. Elektronegatifliközelliklerinden hangileri azalır? Fotosentetik canlıların tamamında fotosentez tepkimeleri gerçekleşirken,I. H2Oyu kullanarak oksijen üretmekII. Kloroplastlarda ATP sentezlemekIII. CO2 nin karbonlarını besinin yapısına katmakverilenlerden hangileri ortak olarak gözlenir? Yagis, nem ve sicaklik dogal sistemlerde cografyanin hangi alt dali tarafindan incelenir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir