S:1

Kask takan bir kişi aşağıdaki araçlardan hangisini kullanıyor olabilir?

Kask takan bir kişi aşağıdaki araçlardan hangisini kullanıyor olabilir? sorunun cevabı "bisiklet" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Aşağıdaki isimlerden hangisi yalın haldedir? Sınıfımı çok seviyorum ( ) Cümlede yer alan parantezli yere uygun noktalama işareti hangisidir? Aşağıdaki yüzeylerin hangisinde sürtünme kuvveti en azdır? Abecemizdeki hangi sesi sözcüklerin en başında yazamayız? Aşağıdakilerden hangisi ulaşım türü değildir? Bolşevik İhtilalinin gerçekleşmesiyle rejim değişikliği yaşayan ülke aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi ihraç ettiğimiz ürünlerden biri değildir? Türkiye Cumhuriyetinin ilk muhalefet partisi hangisidir? 1982 Anayasası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi kırdan kente yapılan göçleri önlemek için alınabilecek tedbirler arasında gösterilemez? Osmanlı Devletinin ilk resmî tarihçisi aşağıdakilerden hangisidir? Hudeybiye Anlaşmasının bozulmasının nedeni nedir? Aşağıdakilerden hangisi İslam etkisinde gelişen Türk edebiyatının ilk ürünlerinden biri değildir? Dilden dile nesilden nesile aktarılır. Ortak acıları, sevgileri, düşünceleri anlatır. Yukarıda özellikleri verilen kültürel öğe aşağıdakilerden hangisidir? Hangi davranış, hasta olmamıza sebep olabilir? Dünya mızın kendi etrafındaki dönüş hareketinin yönü nasıl olur? Araç içine binildiğinde ilk yapılması gereken davranış aşağıdakilerden hangisidir ? ---- dili, ortak kültür temelinde şekillenir ve ülkenin resmî dilidir; ---- dili ise insanların sözlü iletişimde baş- vurdukları dildir.Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? İnternetle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Dünya, güneş ve ay sözcükleri coğrafya terimi olarak kullanılırsa büyük harfle başlar.Yukarıdaki bilgi gözönünde bulundurulduğunda aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harfle ilgili bir yazım yanlışı yapılmıştır? Aşağıdakilerden hangisinde M. Kemalin askeri dehası Türk Milleti ve dünya kamuoyunca görülmüştür? Küçücük elleriyle bardağı kavradı. Cümlesinde sıfat olan sözcük hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde şahıs zamiri kullanılmamıştır? Buhar suyun hangi halidir? Eylemlerden, eylemsilerden önce gelerek onları zaman, durum, miktar, soru, derecelendirme bakımından belirten sözcüklere zarf (belirteç) denir.Bu tanıma göre aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisi zarf (belirteç) olarak kullanılmamıştır? Bir sınıftaki erkek öğrencilerin % 25i, kızların ise % 20si matematik dersinden başarılıdır.60 erkek öğrencinin bulunduğu bu sınıftaki öğrencilerin % 23ü matematik dersinden başarılı olduğuna göre sınıfın mevcudu kaçtır? Bütün hayvanları severim ve onları korurum.Yukarıdaki cümlede geçen onları sözcüğü hangi varlığın yerine kullanılmıştır? Alışverişlerde ödenen paranın bir kısmının vergi olarak devlet hazinesine aktarılmasını sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Uncle : How about going for a walk ?Nephew: - - - -Uncle : OK. Maybe next time. Anadolunun ilk uygarlıklarından biri olan ....................................., İç Anadoluda Kızılırmak Nehri çevresinde kurulmuşturYukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki uygarlıklardan hangisi gelmelidir? Su dalgaları ile ilgili;I. Derinliği farklı ortamlarda farklı hızda yayılır.II. Dalganın hızı frekans ile dalga boyunun çarpımı ile bulunur.III. Dalganın frekansı kaynağın frekansına bağlı değildir.ifadelerinden hangileri doğrudur? İlk Türk devletlerinde önemli devlet meselelerinin görüşüldüğü meclise ne ad verilir? Kuvvet ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşını kaybettiğinde hangi anlaşmayı imzalamak zorunda kalmıştır ? Aşağıdakilerden hangisinde kaç sözcüğü kaçmak anlamında kullanılmıştır? Dereceli bir kapta 300 ml su vardır. Kabın içerisine 2 adet eş bilye atan Kenan dereceli kaptaki sıvı seviyesinin 450 mL ye yükseldiğini görüyor. Buna göre bir bilyenin hacmi ne kadardır? Aşağıdakilerden hangisi bakır elementinin sembolüdür? Kutup Yıldızı daima hangi yönü gösterir? Çocuk, oyun oynarken yaşam hakkında pek çok şey öğrenir ve türlü deneyimler kazanır. Özellikle de oyuncaklarını kendisi yaparken ve arkadaşlarıyla paylaşır- ken yaşamın pek çok ayrıntısını öğrenir. Oyuncaklarını üretirken emeği; arkadaşlarıyla oynarken insan ilişkilerini, insanların karakterini ve sorunlara çözüm bulmayı öğrenir. Dolayısıyla oyunlar çocukların hem eğlencesi hem de okuludur.Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? 1575 – 943 = ?​Yukarıda verilen çıkarma işleminin sonucu kaçtır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir