S:1

Aşağıdakilerden hangisi kazalara yol açabilecek davranışlardan değildir?

Aşağıdakilerden hangisi kazalara yol açabilecek davranışlardan değildir? sorunun cevabı "Ödevlerini geç saate bırakmak" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Hasta olan arkadaşımıza ne demeliyiz? Aşağıdakilerden hangisi söylevin diğer adıdır? Aşağıdakilerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık vardır? T.C. Anayasası'na göre Genelkurmay Başkanı, görev ve yetkilerinden dolayı kime karşı sorumludur? Gece ormanda yolunu arayan bir kişi, ağaç gövdesinde gördüğü yosuna bakarak hangi yönü bulabilir? Zararlı atıkların, canlılardan dışarı atılması canlıların hangi özelliğidir? Aşağıdakilerden hangisi harcırahın unsurlarından biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "sönmek" sözcüğü gerçek anlamının dışında kullanıl­mıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur? Aşağıdakilerden hangisi tükenebilir bir kaynak değildir? Bir depremin oluşturduğu hasarı belirlemek için o bölgedeki insanlar, binalar ve doğa üzerindeki etkileri gözlenir. Genel olarak depremin merkez üssünden uzaklaştıkça depremin etkisi azaldığı için farklı bölgelerde farklı hasarlar oluşabilir. Deprem farklı binalarda, farklı zeminlerde de değişiklik gösterir.Depremin çevrede oluşturduğu bu etkiler aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir? Hangisi Kurtuluş Savaşında cephelerimizde savaşan kadınlarımızdan biri değildir ? Peygamberimizin Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için; yarın ölecekmiş gibi de ahiret için çalışın hadisinin ana düşüncesi nedir? Eve dönerlerken gözleri bostanın kenarındaki incir ağacına takıldı. İncirler iyice olgunlaşmış, kabukları çatlamıştı. Ömer, hızla ağacın üst dallarına tırmanmaya başladı. Bir sincap gibi dallar arasında sıçrayarak en tepeye çıkmıştı bile. Orhan ise Ömerden daha ağır olduğu için ince dallara çıkamıyordu.Bu metnin anlatımında aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangileri kullanıl- mıştır? Bir A maddesinin kütlesi 250g, hacmi 100cm³ ise yoğunluğu kaç g/cm³'tür? Bilimsel kitapların sonunda yer alan kaynakçanın kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi anlatım türlerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi toplumcu şiirlerde öne çıkan temalardan değildir? Aşağıdakilerden hangisi sesin şiddetini artırır? Aşağıdakilerden hangisi Dünyanın ikiz kardeşi olarak bilinir? Aşağıdakilerin hangisinde bir düşünce belirtilmektedir? Mustafa Kemalin öğencilik yılarıda edebiyat,tarih ve askerlik gibi çştli alanlara ilgi duymasıonun hangi öelliğni ö plana çıarmışı? İnsanların temel hak ve hürriyetlerini kullanma yetkisi kim tarafından tanınmıştır? Koştum parkuru 10 dakika 10 saniyede tamamladım. Toplam kaç saniye koşmuşum? Aşağıdaki cümlelerden hangisi gelecek zaman bildirmektedir? Osmanlı Devleti'nde mülkiyeti Müslümanlara ait topraklara ne ad verilirdi? Aşağıdakilerden hangisi ihale usullerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi meridyenlerin özelliklerinden biri değildir? Osmanlı Devletinde bulunan ulema, hangi sosyal sınıfa mensuptur? Isının etkisiyle maddenin hacminin azalmasına ..................... denir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Babam, bana fiyatı 32 TL olan bir terlik aldı. Satıcıya 50 TL verdi. Buna göre babamın kaç lira para üstü alması gerekir? Alinin nabzı dakikada 83 defa atmaktadır. 1 saatte Alinin nabzı kaç defa atar ? Aşağıdakilerden hangisi halkçılık ilkesinin gereği olan bir durum değildir? Bir çıkarma işleminde Eksilen 10, Fark ise 6 dır. Çıkan kaçtır? Sivil toplum kuruluşları topluma farklı alanlarda hizmet verirler.Aşağıdakilerden hangisi eğitim alanında hizmet veren sivil toplum kuruluşlarından biri değildir? Aşağıdaki maddelerden hangisi moleküler yapılı bir elementtir? Kiliselerin Hristiyanlığı, hristiyan olmayan ülkelerde yaymak amacıyla yaptıkları faaliyetlere ne denir?A) SatanizmB) MisyonerlikC) YogizmD) Tenasüh 2+3+1+1 kaç eder? Işık kirliliği ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? - Kentten köye gelin olan bir kızın uyum sorunu - Almanyaya giden ilk Türk işçilerin uyum sorunları Verilen örnekler aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir