S:1

Mehmetin 69 TL ‘si vardır. 200 mL‘si 3 TL olan bir içecekten 4 L aldığına göre ne kadar parası kalır?

Mehmetin 69 TL ‘si vardır. 200 mL‘si 3 TL olan bir içecekten 4 L aldığına göre ne kadar parası kalır? sorunun cevabı "9" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Köle - esir kelimeleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir? 75 fazlası 550 olan sayı kaçtır? Aşağıdaki hammaddesi ve ürünü verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Ambulansa yol verme ile ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? Ben 8 yaşındayken babamın yaşı benim yaşımın 5 katından 3 eksikti.Bugün ben 14 yaşında olduğuma göre babam kaç yaşındadır? Aşağıdakilerden hangisi arkadaşlık ilişkilerine en çok zarar veren bir davranıştır? 4348 sayısının en yakın onluğa yuvarlanmış hali ile en yakın yüzlüğe yuvarlanmış hali toplamı kaçtır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ünlü ile başlayan bir ek aldığında ünlü düşmesine uğrar? İnsanın ya da insan topluluklarının başlarından geçmiş ya da geçmesi muhtemel olan sosyal, siyasi, psikolojik, ekonomik, askerî vb. olayların belli bir sisteme bağlı olarak anlatıldığı hacimli, olay anlatımına dayalı metinlere ---- denir. ---- ise bu türden, şahıs kadrosunun az olması, geniş hacimli olmaması ve genellikle tek bir olay etrafında gelişmesi yönleriyle ayrılır.Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir? Atatürk bizim başöğretmenimizdir. cümlesinde Atatürk ve başöğretmen sözcükleri yapısına göre ne tür sözcüklerdir? Günlük hayatta gerçekleşen bazı durumlar aşağıda verilmiştir. I. Yön bulmak için pusulanın kullanılması II. Buzdolabı kapağının hafifçe itildiğinde kapanmasıIII. Çantanın fermuarının çekilerek kapatılmasıBuna göre verilenlerden hangisi mıknatısların günlük hayattaki kullanım alanlarına örnektir? Aşağıdakilerden hangisi, şiirin yapısını oluşturan unsurlardan biri değildir? Fatiha Suresi kaç ayetten oluşmuştur? Aşağıdakilerden hangisinin sonuna ünlü harfle başlayan bir ek getirildiğinde kelimenin sonundaki harf yumuşar? Kulağının dibinde haykırdı fırtına:Isınmak istiyorsan toprağı çek sırtınaBu dizelerde görülen söz sanatları aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi eserlerinde yurdu sevme, tanıtma ve kalkındırmaya yönelik memleketçi bir çabayı konu edinmez? Aşağıdaki mesleklerden hangisi günümüzde önemini yitirmiştir? Aşağıdakilerin hangisi nesnel bir cümledir? Aşağıdaki altı çizili fiillerden hangisi türemiş yapıdadır? Bir kasabanın yakınında bulunan kömür ve demir madenlerini işletmek için kasabanın arazisine santral ve fabrikalar kurulmuştur.Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonucunda kasabada meydana gelecek değişimlerdendir? Divan edebiyatında hikâye anlatma ve dinleme ihtiyacını gideren nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir? Yüce Allahın her şeyi yaratırken yalnızca Ol! demesi Onun hangi özelliğini vurgulamaktadır? Sonbahar çoktan başladı. Eylül ayıyla birlikte balık avı yasağı da bitti. Ama bu, balıkların rastgele avlanacağı anlamına gelmiyor. Sadece yasal av boyuna ulaşmış balıklar avlanabiliyor. Hamsi 9, istavrit 13, sardalya 11, palamut 25, lüfer 20 san- timetre olmalı. Bu boydan küçük balıkları yemeyi reddederek, ailenizin satın almasını engelleyerek balıkların korunmasına yardımcı olabilirsiniz.Bu metinde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? 2x + 4 : 2x + 16 : 2x = 168 olduğuna göre x kaçtır? Aşağıdaki dizelerin hangisinde iyelik zamiri kullanılmıştı? 16 kalemin bir düzinesi satılırsa geriye kaç kalem kalır? Aşağıdaki cümlelerin hangi- sinde altı çizili sözcük eş sesli (sesteş) değildir? Peygamberimizi (s.a.) torunu Hasanı öpüp severken gören bir adam, on tane çocuğu olduğunu ve hiç birini öpüp sevmediğini söyledi.Bunun üzerine peygamberimiz (s.a.) adama ne söylemiş olabilir? Yasama dokunulmazlığı ile ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? Bir mobilyacıda 24 tane koltuk vardı. Bunlardan 11 tanesini sattı. Geriye kaç koltuk kaldı? Aşağıdaki sayılardan hangisinin 10 ile bölümünden kalan sayı asal bir sayıdır? Hangisi görgü kurallarına uyar? Yumurtalıktan salınıp rahime gelen bir yumurta eğer döllenmemişse aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmez? * Hiçbir insan mahkeme kararı olmadan tutuklanamaz.* Hâkim kararı olmadıkça kimsenin konutuna girilemez.Bu hakların bulunduğu bir ülke ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Thomas : Are you thirteen years old?Jeff : No, my elder brother, Sam, is thirteen. I am - - - -. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre mecburi ilköğretim çağı hangi yaş grubundaki çocukları kapsar? Fax'la gönderilen mesajların resmî yazı ile kaç gün içinde teyit edilmesi gerekir? İlk defa özgür düşüncenin temelini atan, Tales, Pisagor gibi bilim insanlarını yetiştiren ve Anadolu'da Ege kıyılarında kurulan ilk çağ medeniyeti aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanununa göre yanlış bilgidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir