S:1

Bir bidon zeytinyağı brüt 6 kg gelmektedir. İçinde 5 kg 675 g zeytinyağı olduğuna göre bidonun darası kaç gramdır?

Bir bidon zeytinyağı brüt 6 kg gelmektedir. İçinde 5 kg 675 g zeytinyağı olduğuna göre bidonun darası kaç gramdır? sorunun cevabı "325g" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
İslam ordularının İspanya’dan Avrupa içlerine doğru ilerlemesi hangi savaşla durduruldu? Gürkan çay ve şeker almak için bakkala gitti. Bakkala 8 tane 10 TL'lik, 9 tane de 1TL'lik verdi. Alışveriş tutarı 35 TL olduğuna göre, Gürkan kaç lira ile eve dönmüştür? Uygur Devleti’nde Manihaizm dinini kabul eden Böğü Kağan, Karabalgasun şehrinde bir tapınak yaptırmıştır. Onun zamanında Mani dini devletin resmi dini haline gelmiştir.Buna göre Uygurlarda;I- Dini mimari örnekleri verildiği,II- Şehirleşme kültürünün tamamlandığı,III-Halkın din arayışıiçinde olduğu çıkarımlarından hangileri yapılabilir?  Teknenin kaptanına bu geçitte kılavuzluk etmeme gerek yoktu. Çünkü geçidi avucunun içi gibi biliyordu. Bunu, haritada gösterilen yere geldiğimizde daha iyi anladım.Bu metindeki altı çizili deyimin cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin etkilerinden değildir? Türk hikâye ve romanı 1930’lara kadar Millî Edebiyat etkisinde gelişmiştir.Aşağıdakilerden hangisi bu doğrultuda eser veren sanatçılardan değildir? Demokrasinin temel ilkelerinin en iyi şekilde uygulandığı yönetim sistemi aşağıdakilerden hangisidir? Yıldız Sarayı Kompleksi hangi ilimizdedir? Aşağıdaki ülkelerin  hangisi dış ticaret ilişkilerimizin en fazla geliştiği ülkedir? Aşağıda verilen lisans türlerinden hangisinin bazı özelliklerini kısıtlı bir şekilde ücretsiz kullanabiliriz? Sivas Güdük Minare Kümbeti, aşağıdaki Beylikler Dönemi türbe çeşitlerinden hangisine bir örnektir? Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özelliklerinden biri değildir? Su kaynaklarının az ve düzlüklerin geniş yer tuttuğu yörelerde toplu yerleşmeler  görülür.Buna göre aşağıdaki illerin hangisinde toplu yerleşmeler daha yaygındır? Yiyecek ve içecekleri temizlemeden yersek …......... oluruz.Bu ifade hangi kelime ile tamamlanabilir? Aşağıdakilerden hangisi kesinlik ifade eder?   Aşağıdakilerden hangisi günlük hayatımızda kullandığımız dini ifadelerden değildir? Aşağıdakilerden hangisi meddah ile ilgili yanlış bir bilgidir? Aşağıdaki peygamber-suhuf eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?  “………………………………… kişinin üzerine düşen görevleri yerine getirmesi, kendi davranışlarının sonucunu üstlenmesidir.” Yukarıdaki boş yere hangi kavram yazılmalıdır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi soyuttur?  E – Devlet sitesinin adresi aşağıdakilerden hangidir? “Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde , bir çocuğun ya da ailesinin cinsiyeti, rengi, dili, dininden dolayı ayırımcılık yapılmaması öngörülmüştür.” Bu durum sözleşmenin hangi özelliğini göstermektedir?  İnsan aşağıda verilenlerden hangilerini akılsayesinde yapabilir, bulabilir?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir kelime vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna farklı bir noktalama işareti gelmelidir? Aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?  "Duyu organlarımızın çoğu vücudumuzun ….... bölümünde bulunur." Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? 5, 3, 0, 6 sayılarını birer kez kullanarak yazılabilecek dört basamaklı en küçük sayının 400 fazlası kaçtır? Aşağıdaki maddelerden hangisi suda batar? Sosyal yardımlaşma kurumları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? “Dal” sözcüğü aşağıdaki tümcelerin hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisinde ön ad (sıfat) vardır? “Kalem, kağıt, çivi, yağ” gibi üretim mallarının sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisidir? Aytaç : Ömer is very patient and helpful. He likes helping  people  in  need.  He  would  like  to  be a doctor.Molly :- - - - . Whenever I see him, he is trying to help others. 1.Çizgisiz bir kağıt ile kalem alınır.2.Zarfa konulup postaneye gidilir.3.Mektup yazılır.Yukarıda mektup yazmanın aşamaları verilmiştir. Hangi aşamalar yer değiştirilirse sıralama doğru olur? Peygamberimiz Allah’ın en sevgili kulu idi. Buna rağmen yine de ibadetlerini ihmal etmiyordu. Onun bir gece yarısı kalkıp namaz kıldığını gören eşi Hz. Aişe: “Ey Allah’ın elçisi! Senin hiçbir günahının olmadığı müjdelendiği halde hâlâ ne diye kendini helâk edercesine ibadet ediyorsun.” deyince sevgili Peygamberimiz: “Ey Ayşe, Allah’a şükreden bir kul olmayayım mı?” buyurmuştur. (Tirmizi, Şemail, 44)Yukarıda anlatılan bu olay, ibadetin amaçlarından hangisine doğrudan örnek olur? Hangisi bilim insanının özelliklerindendir? Aşağıdakilerden hangisi 1961 Anayasasındaki 1971 değişikliklerinden değildir?  Güneş tutulmasının sırası aşağıdakilerden hangisidir? Geçmişten bugüne gelen; Camiler, Evler, Hanlar, Hamamlar, Saraylar, Köprüler, Çeşmeler hangi kültür öğelerimizdendir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir