S:1

Aralarında eşitlik olan matematiksel ifadelerde verilmeyen değerleri bulunuz?
28 -.... = 24 ÷ 3

Aralarında eşitlik olan matematiksel ifadelerde verilmeyen değerleri bulunuz?28 -.... = 24 ÷ 3 sorunun cevabı "20" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
"yuvarlak" kelimesinin ingilizcesi hangi seçenekte verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi fıkhi mezheplerden biridir? Kısa süreli olan ve havada meydana gelen yağış, nem, rüzgar gibi olaylara verilen isim hangisidir? Kurtuluş Savaşımızın amacı aşağıdakilerden hangisidir? Hangi seçenekte diline dolamak deyimi doğru açıklanmıştır? Kuranı Kerimde geçen geçmişte yaşamış kişiler, peygamberler ve toplumlar hakkında anlatılan öykülere kıssa denir.Yukarda tanımı verilen Kurandaki kıssaların gerçek amacı nedir? - - - - Fransız edebiyatını taklit etmiş ve eserlerini bu doğrultuda meydana getirmişlerdir. Çağdaş Fransız edebiyatından hareketle hikâye ve roman türlerinde realizm, natüralizm; şiirde parnasizm ve sembolizm akımlarından etkilenmişlerdir. Sanat anlayışlarında amaç halka ulaşmak değil sanatsal değerlere ulaşmaktır.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Sand_ichBoş bırakılan yere uygun gelen harf hangisidir? Ummut aldığı 1000 gr şekerin yarım kilogramını arkadaşlarına dağıttı. Uğurun kaç gram şekeri kaldı? Ramazan ayı mübarek bir aydır. Allah size Ra- mazan orucunu farz kıldı. O ayda rahmet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır, şeytanlar bağlanır. O ayda bir gece vardır ki, bin aydan daha kıymetlidir. O gecenin hayrından mahrum kalan, her hayırdan mahrum kalmış sayılır.Hadiste önemine vurgu yapılan gece aşağıdakilerden hangisidir? İtilaf Devletleri, I. Dünya Savaşını bitiren antlaşmalardan biri olan Sevr Antlaşmasını, aşağıdaki hangi İttifak Devleti ile imzalamıştır? Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetim birimlerinden değildir? Sıramı başkasına verdiniz( ) benim için şeker koyarken kaşık kullanmadınız( ) benden özür bile dilemediniz( ) bu doğru mu( ) cümlesinde boş bırakılan yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi yapı bakımından basit bir kelimedir? Aşağıdaki bölgelerden hangisi, adını denizden almıştır? Bacakta turnike uygulama bölgesi neresidir? Hostes, uçağın iniş zamanını bildiriyor. Cümlesinde eylem ne zaman yapılıyor? Geyvenin gülleri ve beyaz yatak...Kanadı kırık kuş merhamet ister.(S. Karakoç)Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi yapım eki almıştır? Namaz kılarken ayakta durmak demek ne anlama gelir? Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde abartılı bir ifade kullanılmamıştır? Aşağıdakilerden hangisini dil ailelerinin oluşmasında etkili değildir? Aşağıdakilerden hangisi kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan Baştan Aşağı Kontrol basamağında yer alır? Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde istek kipi kullanılmıştır? Türkiye'de batıdan doğuya doğru ........................ artarCümlede boş bırakılan yere aşağıdakileden hangisi gelmelidir? Oruçlu bir Müslümanın yapmaması gereken davranış hangi seçenekte doğru verilmiştir? 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanuna göre incelenen Dilekçeye idari makam kaç içinde cevap zorundadır? Ebuzziya Dergisi; her şeyin yeni baştan kurulması gereken bir çevrede, bir fikrin ortaya çıkan ilk vasıtasıdır. Buna yazarlarının dil ve folklor alanında Şinasiyi adeta devam ettiren diğer çalışmaları eklenirse bilimin doğrudan doğruya Batıya döndüğü sıralarda oynadığı rolün büyüklüğü görülür. Buna rağmen Ebuzziya Dergisi, edebiyat dünyasında sesini yeterince duyuramamıştır.Bu parça aşağıdaki öğretici metinlerden hangisine örnektir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? Türk İslam Devletleri incelendiğinde cami, kümbet, medrese, kervansaray gibi yapılar dikkat çekmektedir.Buna göre Türk-İslam devletleri ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Danıştayın görevleriyle ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisinde emniyet kemeri ile ilgili bilgiler doğru verilmiştir? Aşk derdiyle hoşem el çek ilacımdan tabip Kılma derman kim helakim zehri dermanındadır Bu beyitteki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde belirtme sıfatı kullanılmamıştır? Ülkemiz kültür yaşamında biyografi türü, uzun yıllar gereken yerini alamadı. Örneğin dünya yazınının yapıtlarının hemen tümü dilimize çevrilmiş yazarlarının bile biyografileri henüz eksik. Durum yabancı yazarlar açısından böyle de, kendi yazarlarımız açısından farklı mı? Hayır ya da en azından bu noktadaki fark büyük değil. Parçada yazar aşağıdakilerin hangisinden yakınmaktadır? Orucunu mazeretsiz olarak bozanların cezası aşağıdakilerden hangisidir? Belirtili isim tamlamalarında tamlayanla tamlanan arasına sözcük girebilir.Aşağıdakilerin hangisinde böyle bir isim tamlaması yoktur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel ad vardır. Milliyetçilik akımının etkisiyle her milletin kendi devletini kurma çabası içine girmesi, bütün dünyada ve özellikle Avrupada siyasi ve sosyal düzenin değişmesine neden olmuştur.Bu gelişme, aşağıdakilerden hangisinin sonucudur? gideceğiz – hafta – çarşıya – sonuYukarıdaki kelimelerin anlamlı ve kurallı cümle hali hangisidir? Dayım hafta sonu güzel bir araba aldı. cümlesinde aşağıdakilerden hangisinin cevabını bulamayız? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir