S:1

Soframızda Peynir, zeytin, yumurta, tereyağı, bal, süt ve ekmek gibi besin maddeleri varsa, hangi öğündeyiz demektir?

Soframızda Peynir, zeytin, yumurta, tereyağı, bal, süt ve ekmek gibi besin maddeleri varsa, hangi öğündeyiz demektir? sorunun cevabı "Kahvaltı" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi seçimlere aykırı bir durumdur? Hz. Muhammed (sav.) Kuranın hükümlerini sözleriyle yorumlamış, davranışlarıyla da insanlara örnek olmuştur.Bu durum Hz. Peygamberin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir? Ahirette tüm insanların toplanacağı yerÖldükten sonra yeniden dirilmekYaptıklarımızın kaydedildiği ve hesap günü bize verilecek olan kitabımızYukarıda aşağıdakilerden hangisinin açıklaması yoktur? Bir yazıda, okuyucuya verilmek istenen asıl düşünceye ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına sebep olmaz? Dualarında aşağıdakilerden hangisinin yer alması uygun olmaz? Aşağıdakilerden hangisi itiyaçtır? 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanuna göre dilekçede aşağıdakilerden hangisi mutlaka bulunması gerekir?1)Adı-soyadı2) İmzası3) İş veya ikametgah adresi4) TC kimlik numarası Aşağıdakilerden hangisinin konusu farklıdır? Oyun oynamak benim..............., oyun oynarken başkalarına ve çevreye zarar vermemek de benim .....................dur. Boş bırakılan yerler aşağıdaki kavramlardan hangileri yazılmalıdır? Bir protein sentezine 20 çeşit aminoasit katıldığına göre, bu sentezde en az kaç çeşit tRNA molekülünün görev alması gerekir? • Kıblenin belirlenmesi• Namaz vakitlerinin belirlenmesi• Zekatın hesaplanması ve mirasın bölünmesiMüslümanların bu problemleri çözüme kavuşturmalarında aşağıdaki bilim dallarından hangisine ihtiyaçları yoktur? 10 yarım portakal ile 4 bütün portakalın toplamı kaç bütün portakal eder? Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Anayasamızın 22. maddesine göre; Herkes haberleşme hürriyetine sahiptir.Anayasamızın bu maddesi haberleşme hürriyetinin hangi yönünü vurgulamaktadır? 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanuna göre mahallî idarelerin raporları hariç idare faaliyet raporlarını, mahallî idareler genel faaliyet raporunu ve genel faaliyet raporunu, dış denetim sonuçlarını dikkate alarak görüşlerini de belirtmek suretiyle Türkiye Büyük Millet Meclisine aşağıdaki kurumlar hangisi sunar? Bir okulda 1400 kız öğrenci, kız öğrencilerden 101 fazlada erkek öğrenci var. Okuldaki toplam öğrenci sayısı kaçtır ? 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa göre aday öğretmenlere uygulanacak olan sözlü sınav değerlendirme ölçütleri içinde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Aşağıdakilerden hangisi Bilişim Teknolojilerinin kullanıldığı alanlar arasında yer alır?I. UlaşımII. GüvenlikIII. Sağlık IV. Bankacılık okul – mektep sözcük çifti arasındaki anlam ilişkisi aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisinde vardır? I. Sorularımı karşılıksız bırakması hoşuma gitmedi.II. Yazlık elbiselerimi katlayıp dolaba kaldırdım.III. Davranışlarınızı gördükçe şaşkınlığım artıyordu.IV. Bebek, ateşi yükselince hastaneye götürüldü.V. Geçmişe takılıp kalmamam gerektiğini biliyorum.Numaralanmış cümlelerin hangisinde yargının gerçekleşmesi koşula bağlanmıştır? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde birden fazla adıl (zamir) kullanılmıştır? Ses dalgalarının oluşması için dalga kaynağına ihtiyaç vardır.Buna göreI. RadyoII. TelevizyonIII. İnsanverilen örneklerden hangileri ses dalga kaynağı olabilir? Many different languages - - - - in Africa. Aşağıdakilerden hangisi 90 sayısına yuvarlanır? Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda haksızlıklayemeyin. Ancak kendi rızanızla yaptığınız ticaretleyemeniz helaldir...(Nisa suresi, 29. ayet)Bu ayette yasaklanan kötü alışkanlık aşağıdakilerdenhangisidir? Tanıdıklar hangi zamanlarda bir arayan gelmezler? ‘Dinimize göre doğru ve güzel olan davranışları yaparsak ......kazanırız. Yanlış ve kötü davranışları yaparsak .........işlemiz oluruz. Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangi kelimeler gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi yurttaşın devlette karşı sorumluluklarındandır? Aşağıda verilenlerden hangisi atmosferin karbon kaynaklarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi islam düşüncesinde inançla (itikadî) ilgili olarak oluşan yorum farklılıklarından biridir? ‘Yolun kenarında oturmuş annesini bekliyordu cümlesinde özne aşağıdakilerden hangisidir? Hicri Takvimi oluşturan halifenin ismi.......................dır.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? You - - - - see a doctor. You look - - - -. Aynı mesajdan çok sayıda göndererek bir mail adresini, forumu vb. boğmaya ............adı verilir.Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden kelimelerin hangisinin yazımı doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi kara yolu ulaşımı aracı değildir? Kur'an-ı Kerim'in her bir cümlesine ne denir? 1.Düz bir kumaştan kendisine etek dikmişti.2.Yazar hikâyeyi düz bir anlatımla kaleme almış.3. Düz bir tahta parçasına adını kazımıştı.4. Öğretmen, defterimize düz bir çizgi çizmemizi istedi.Düz sözcüğü numaralanmış cümlelerin hangisin de ‘‘yalın, sade, süssüz anlamında kullanılmıştır? Elli baş koyun getirdiler. cümlesindeki baş sözcüğünün anlamı, aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir