Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Erol Bey; bizi muayene eder, tedavimizi yapar, gerekli ilaçları reçeteye yazar. Gerekirse bizi ameliyat eder. Cümleye göre Erol Beyin mesleği nedir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Erol Bey; bizi muayene eder, tedavimizi yapar, gerekli ilaçları reçeteye yazar. Gerekirse bizi ameliyat eder. Cümleye göre Erol Beyin mesleği nedir? sorunun cevabı "Doktor" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

“ Beni, vefatımdan sonra ziyaret edenler, yaşarken ziyaret etmiş gibidir.” (Hadis-i Şerif) Bu hadise göre hac ibadeti için kutsal topraklara giden Müslümanlar aşağıdakilerden hangisini ziyaret etmeye önem verirler? I.    Kars AntlaşmasıII.  Gümrü AntlaşmasıIII. Moskova AntlaşmasıIV. Ankara Antlaşması Yukarıdaki antlaşmalardan hangileri Sakarya zaferinin siyası sonuçlarındandır?   Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatında masal derleme çalışması yapmamıştır?  Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D yanlış olanlarına başına Y yazınız?(.....) Gürültülü ortamlarda uzun süre kalan insanlarda işitme kaybı oluşabilir.(.....) İnsanı rahatsız eden yüksek şiddetteki seslere ses kirliliği denir.(.....) Teknolojik gelişmeler, sanayinin gelişmesi, ses kirliliğini artırmaktadır.(.....) Gürültülü ortamda bulunan insanlar, yorgun, sinirli ve huzursuz olurlar.(.....) Araçlardan kaynaklanan sesi azaltmak için araçların yoğun kullandıkları yollar ağaçlandırılabilir. Sola dönüş yapacak olan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? Aşağıda verilen azonal topraklar ve oluşumunda etkili olan etken eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Bu bavul benim için geçmişimden ve çocukluk hatıra- larımdan hatırlamak istemediğim pek çok ayrıntıyı ta- şıyan tanıdık bir eşyaydı ama şimdi ona dokunamıyor- dum bile. Niye? Elbette ki bavulun içindeki gizli yükün ağırlığı yüzünden.Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Zıt anlamlı kelimeler hangi seçenekte bir arada verilmiştir? 552 yılında Bumin Kağan tarafından kurulan ve yazıyı kullanan ilk Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki ölçülerden hangisi daha büyüktür?  İnsan ihtiyaçlarını karşılamak için mal ve hizmetlerin miktarını ya da faydalarını artırmaya yönelik çabaların tümüne ne ad verilir?