S:1

Erol Bey; bizi muayene eder, tedavimizi yapar, gerekli ilaçları reçeteye yazar. Gerekirse bizi ameliyat eder. Cümleye göre Erol Beyin mesleği nedir?

Erol Bey; bizi muayene eder, tedavimizi yapar, gerekli ilaçları reçeteye yazar. Gerekirse bizi ameliyat eder. Cümleye göre Erol Beyin mesleği nedir? sorunun cevabı "Doktor" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.
İl sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? 1 onluk 3 birlikten oluşan sayının 2 fazlası kaçtır? Aşağıdaki geometrik şekillerden hangileri birbirine diğerlerinden daha fazla benzer? Aşağıdakilerden hangisi hoşgörülü davranışa örnektir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi büyük ünlü uyumu kuralına uymaz? Körkle kövşek tokılıg Güzel, nazik yapılıİnimiz erding küvez a Küçüğümüzdün, ey yiğit!Ögke kangka sevitmiş Anaya babaya sevdirmiş[İnimiz] erding kadaş a Küçüğümüzdün ey kardeş!Neçükin yana birgerü Ne için, hep beraber,Birlekiye ünüp üçegü Birlikte büyümüşken üçümüz Negülüg titding özüngin Ne diye feda ettin kendiniBizni birle barmadıng Bizim ile varmadın?Günümüz Türkçesiyle birlikte verilen bu şiirin türü aşağıdakilerden hangisidir? Bir Müslüman öncelikle güzel ahlak sahibi olmalıdır. Bunun için de İslam dininin emir, tavsiye ve yasaklarına dikkat etmeli; güzel huy ve davranışlara sahip olmalıdır.Aşağıdakilerden hangisi bu kapsamdaki güzel huy ve davranışlardan biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi tasavvuf şairidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "de" ile ilgili bir yazım yanlışı vardır? Ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk (ibadet) etsinler diye yarattım.Verilen ayet aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? Mekkeli müşrikler, Hz. Muhammedi (sav.) İslamı anlatmaktan vazgeçirmesi için amcası Ebu Talipe başvurdular. Ebu Talip, Hz. Peygambere durumu bildirdi. Davasından vazgeçmesini, artık meselenin kendisinin de üstesinden gelemeyeceği bir noktaya ulaştığını söyledi. Çok sevdiği amcasının bu sözlerine üzülen Hz. Peygamber şöyle cevap verdi: Allaha yemin ederim ki tebliğ görevimi terk etmem için sağ elime Güneşi, sol elime Ayı verseler, sen de beni terk etsen, onların bu dediklerini asla kabul etmem. Rabbim Allah bana yeter!Hz. Muhammedin (sav.) bu tavrı aşağıdaki ayetlerden hangisi ile doğrudan ilişkilendirilemez? Bir parkta iki çocuk bankın birine oturmuş tartışıyorlardı. Çocuklardan küçük ve sarı saçlı olanı sürekli Hayır, senin dediğin gibi değil. diyordu. Yavaşça çocukların yanına yaklaştım. Bir matematik sorusunun çözümü üzerine tartışıyorlardı. O an anladım ki çalışmak isteyen her yerde çalışabilir. İmrenmedim değil çocuklara. Parçadan, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? "Ya öğreten ya öğrenen ya dinleyen ya da bunları seven ol. Fakat sakın beşincisi olma helak olursun." hadisi Hz. Muhammed'in (s.a.v) hangi yönüne işaret etmektedir? Osmanlı Devleti içerisinde yaşayan halk arasında dil, din, ırk ayrımının göz ardı edilerek herkesin eşit haklara sahip olması gerekir.Böyle düşünen birinin savunduğu görüş aşağıdakilerden hangisidir? Bu sene mektebe başladım. cümlesinde mektep sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Akşam namazı sünnetleriyle birlikte kaç rekâttır? Apartmanımız 6 katlı ve yüksekliği 12 m ‘dir.Buna göre her katın yüksekliği kaç m ‘dir? Aşağıda verilen kıtalar ve ülkeler eşleştirmesi yanlış olan seçenek hangisidir? Geçmişten günümüze aktarılan, toplumun benimseyip uyguladığı değerlere ve ayrıca toplumda uyulması beklenen davranışlar ne denir? Dişi üreme hücresi olan yumurta, mayoz bölünme aşağıdakilerden hangisinde gerçekleşir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir