S:1

Hangisi Süt ürünleri arasında yer almaz?

Hangisi Süt ürünleri arasında yer almaz? sorunun cevabı "Reçel" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi çocuğun evdeki görevlerinden biridir ? Türk edebiyatının ilk tarihî romanı aşağıdakilerden hangisidir? Kelime olarak büyüklük, büyük olma, kendini başkalarından üstün görme vb. anlamlara gelir. Kuranda isyan eden şeytanın sıfatı olarak geçer. İslam dini, bu tür tutum ve davranışı yasaklamıştır.Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Saf maddedirFormülle gösterilirİki veya daha fazla element içerirYukarıda özellikleri verilen element aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi eş sesli kelimedir? İnsanlar yüzyıllardan beri geleneksel yöntemlerle ıslah çalışmaları yaparak, istenilen özellikte bitki ve hayvanlar üretmiştir.I. Küçük ve tatlı erikle, büyük ve tatsız eriklerden büyük ve çok tatlı eriklerin üretilmesiII. Farklı karakterler bakımından homozigot ırkların çaprazlanmasından melez bireylerin elde edilmesiIII. İstenilen farklı özelliklere sahip canlılar seçilip eşleştirilerek beğenilen özellikte bireyler oluşturmasıVerilenlerden hangileri geleneksel ıslah yöntemleri için doğrudur? 4 basamaklı rakamları farklı en küçük çift doğal sayı kaçtır? Bir problemin çözümü için aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? 15 x ( 50-22) işleminin sonucu kaçtır? Oliver :What kind of music do you like?Max : I like rap, hip hop and jazz but Im - - - - pop music most. . 1.içinden çıkamamak 2.içine kurt düşmek 3.içine ret etmek 4.içi içine sığmamak. Bu deyimlerin hangisinde kaygı- endişelenme söz konusudur? Bülbül eyler güle nazGirdim bir dost bağınaAğlayan çok gülen azYukarıdaki dizelerde altı çizili sözcüklerde görülen söz sanatı hangisidir? Gök bilimi ile ilgili çalışmalar ve araştırmalar yapan bilim insanına ne denir? Hac ibadetinin temel amacı nedir? - Oyun ve oyuncak... Bunlarla başım o kadar hoş değildi. Oyun oynamam için babamın beni zorladığını hala hatırlarım. Fakat kitaplarla zaman geçirmem için yönlendirilmeye ihtiyacım yoktu. Babam da benim kitaplara zarar vermediğimi anlayınca kendi kitaplarını bana verme cesaretini göstermişti. metni hangi tür yazıdan alınmıştır? İnternet üzerinden hukuki bilgi paylaşımı yapan kamu kurum ve kuruluşları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Biz bu yarışmada birinci oldukCümlesinden hangi kelimeyi çıkarırsak cümlenin anlamında değişiklik olmaz? Peygamberimiz İslamın ilk yıllarında ............................. denilen bir evde insanlara dini tebliğ ederdi. Gizli yapılan bu davet .......... yıl sürmüş ve bu sürede tam ......... kişi müslüman olmuştur. Yukarıdaki boşluklara gelecek kelimeler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde sırasıyla verilmiştir? Roni : __________Mustafa : He is my father.İfadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Isabella :- - - - ?Tim : I usually surf on the Net and play computer games. Beni en çok onlar ilgilendirmişti.Yukarıdaki cümlenin öznesi aşağıdakilerden hangisidir? Steve : What are you going to do at the weekend?Marla : Well, - - - - .Steve : Are you kidding? It is boring. You should go out and do something different. Kuran-ı Kerim hangi halife döneminde çoğaltılmıştır? Doğu Anadoluda sanayi yeterince gelişmemiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenlerinden biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi -cı eki aldığında bir meslek adı oluşturmaz? ‘Arkadaşım trafik kazası geçirmiş. - ‘Sınavdan yüksek not aldım. Yukarıdaki durumlarla ilgili duygu ifadeleri hangileridir? "Bu akşam bize misafirler gelecek." Cümlesindeki hangi kelime ad olmadığı halde bir adın yerini almıştır? Karlofça Antlaşmasın'nın garantör devleti hangi devlet olmuştur? Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin insanlar arasından seçilmesinin nedenlerinden biri değildir? İnsan, özgür iradesiyle seçim yapabildiği için eylemle- rinden sorumludur.Buna göre, insanın sorumlu bir varlık olması aşağı- dakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi okulun bireysel ve toplumsal katkılarından söz etmez? Türkler tarihte kullandıkları takvimler şunlardır : 12 Hayvanlı Türk Takvimi, Hicri Takvim, Celali Takvim, Rumi Takvim ve Miladi Takvim. Bu takvimlerden ay yılı esasına dayalı olan hangisidir? Aşağıda verilen organik moleküllerden hangisi her zaman tek çeşit monomer içerir? İranın Hürmüzgan Bölgesinde Minab adlı bir kasaba yer alır. Bir zamanlar önemli bir ticaret merkezi olan bu yer mango bahçeleriyle bir de her perşembe kurulan pazarıyla dikkat çekmektedir. Minab kadınları, kırmızı bir maske ve hasır yelpaze kullanır.Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? Bütün Müslümanlar mümin, bütün müminler de Müslümandır.Verilen cümle Mürcienin aşağıdaki görüşlerinden hangisiyle ilişkilidir? Oturduğum apartmanın altında bir sütçü, onun karşısında iki marangoz vardır. Marangozlara hiç işim düşmedi. Nasıl geçindiklerine şaşar kalırım. Akşamlara dek uğraşırlar. Demek herkes benim gibi değil. Öyle ya tam kırk sekiz senedir marangoza işim düşmedi. İstanbulda marangoza işi düşecek insanlar olmasına şaşar kalırım. Şu İstanbul denilen yerde kim bilir kaç marangoz vardır?Yazar için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi Mekke döneminde müşriklerin siyasi kararlarını aldıklarıyerdir? Aşağıdaki yazı türlerinden hangisi düşünceye dayalıdır? Akşam Güneş batarken yüzümüzü güneşe döndüğümüzde sağ kolumuz hangi yönü gösterir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir