S:1

Aşağıdakilerden hangisi kişisel bakım yaparken kaynakları verimli kullanmak değildir?

Aşağıdakilerden hangisi kişisel bakım yaparken kaynakları verimli kullanmak değildir? sorunun cevabı "İzlemediğimiz zaman televizyonu kapatmak" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ünlü düşmesi vardır? Wendy : - - - -?Robin : Twice a day. Peygamber Efendimizin doğum gecesi olarak kutladığımız kandil aşağıdakilerden hangisidir ? Mehmetin yaşının 3 katının 7 fazlası annesinin yaşına eşittir. İkisinin yaşları toplamı 39 olduğuna göre Mehmetin yaşı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi çocuk hakları sözleşmesine yön veren temel değerlerden değildir? Uhud Savaşı'nı kaybettiren en önemli olay nedir? Müşrikler döneminde geleneksel olarak şiir yarışmaları yapılırdı. Dereceye giren ilk yedi şiir Kâbenin duvarına asılırdı. Kabenin duvarına asılan bu şiirlere ne ad verilir? Fetret Devrine son veren Osmanlı padişahı, aşağıdakilerden hangisidir? Ann :Can you help me prepare for my presentation today?Yunus :Today? I have lots of things to do. But I - - - - Ill help you tomorrow. 5 yıl önceki yaşı 18 olan Sevgi' nin 5 yıl sonraki yaşı kaç olur? Hangisi konuşma adabına uygun değildir? My brother Jack works at a restaurant, he - - - - a waiter. Give me the book, please çevremizdekilerin kelimesinde kaç hece vardır? 15 doğal sayısında kaç onluk vardır? 35 çuval pirinci 5 aile paylaşırsa her aileye kaç çuval pirinç düşer? İnsan zihninin kesin bilgiye ulaşamayacağını, gerçeğin özünü bilemeyeceğini, bunun için herhangi bir konuda özellikle ana madde, tanrı, ruh gibi konulardaolumlu yada olumsuz yargıda bulunmanın yersiz olduğunu iler süren öğreti hangisidir? Kelime işlemci programıdır.Yazı yazmaya ve metin düzenlemeye yarar. Aşağıdaki doğal sayılardan hangisi basamak sayısı bakımından diğerlerinden farklıdır? Yağmurlu bir günde şemsiye kullanmamızın sebebi nedir? Gece yürüyüşü olarakta bilinen Resulullahın bir gecede mucizevi şekilde Mekkeden Kudüse gitmesine ne denir? Jack: What kind of a holiday do you plan to have?Tom: - - - - , so Im planning to have a beach holiday this year. Belirtilen telefon numaralarından hangisi acil durumlarda aranacak telefon numaralarından birine ait değildir? İnsanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için aşağı-dakilerden hangisine daha az ihtiyaçları vardır? Peygambere sevgimizi, saygımızı ve bağlılığımızı göstermek için yaptığımız duaya ne ad verilir? Aşağıdakilerin hangisi İkinci Yeni şairlerinden değildir? I. Sosyoloji; toplumları zaman ve mekan bakımındankendi koşulları içerisinde inceleyen bir bilim dalıdır.II. Sosyoloji insanların toplum halinde nasıl yaşadıklarını inceleyen bir bilim dalıdır.III. Sosyoloji farklı toplumlar arasındaki benzer özellikleri araştırıp genellemelere ulaşmaya çalışır.IV. Sosyoloji toplumsal yaşam ile ilgili kurallar koyan bir bilim dalıdır.V. Sosyoloji, toplumsal kurumların birbirleriyle olan etkileşimini inceler.Yukarıda verilen sosyoloji ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? İbni Sinanın tıp alanındaki, İbni Heysemin ise fizik ve astronomi alanındaki eserleri yıllarca Avrupada ders kitabı olarak okutulmuştur. Yine Avrupalılar kağıt yapımını İtalyan tüccarlar vasıtası ile Müslümanlardan öğrenmiştir. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Öğretmenimiz yarışmada birinci olan takıma 48 tane çikolata verdi. Takım 6 kişi olduğuna göre her öğrenciye kaç çikolata düşmüştür? 1 onluk + 7 birlik kaç eder? Hz. Âişeye iftira atılması olayını ve Onun tertemiz olduğunu bildiren ayetler hangi surededir? I ______ seagulls, but I dont like frogs. Boşluk bırakılan yere hangisi gelmelidir? I. Saltanatın kaldırılmasıyla ulusal egemenlik yolunda önemli bir adım atılmış olduII. Cumhuriyetin ilanı Türkiyede demokrasinin uygulanması anlamında önemli bir adımdır.III. Millî egemenliği gerçekleştirme yolundaki en önemli adım kapitülasyonların kaldırılmasıdıryukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Soruda verilen duruma uygun ifadeyi işaretleyiniz.You are not good at using computers and you have a problem with the Internet and cant use it. You call your friend. You say: Sinem – soğuk - .................. - sünger Aşağıdakilerden hangisini noktalı yere yazarsak sözlük sırasını bozmadan tamamlamış oluruz? Proteinlerin kimysal sindirimi hangi organda başlar? Bir dik açı ile dar açının toplamı 143 ise dar açının ölçüsü kaç derecedir? Alevi- Bektaşi geleneğinde evli olan iki kişinin aileleriyle birlikte dedenin huzurunda kurban keserek hayat boyu yol kardeşi olmak için söz vermelerine ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi Dünyanın yuvarlak olduğunun bir kanıtıdır? Bir bölme işleminde kalan 16 olduğuna göre en küçük bölen kaçtır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir