Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Bir işçi ayda 20 gün çalışmaktadır. Bu işçi günde 35 Lira kazandığına göre iki ayda kaç lira kazanır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Bir işçi ayda 20 gün çalışmaktadır. Bu işçi günde 35 Lira kazandığına göre iki ayda kaç lira kazanır? sorunun cevabı "1400" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Peygamberimiz (s.a.v.), “Yolları ve gölgelikleri kirletmekten sakının.” buyurmuştur. Hadis aşağıdaki hangi temizlikle ilgilidir? Yönler ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?  İslam Dini'ni eksiksiz öğreten ve yaşayışı ile bize en güzel örnek olan kimdir?  "Bu sıcak havada dışarı çıkmam ben."Yularıdaki cümlede “sıcak” sözcüğünün yakın anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?  4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre bilgi edinme hakkının sınırları ile ilgili olarak aşağıdaki bilgi ve belgelerden hangisi bu Kanun kapsamına dâhildir? Aşağıdakilerden hangisi adil davranan bir insan hangisini yapmaz? Yaklaşık on yıl Hz. Peygamberimizin (s.a.v.) hizmetinde bulunan sahabi kimdir? A + 5 = 8   işleminde A yerine hangi sayı yazılmalıdır? Çevresine yardımcı olan insanın ömrü kısa olsa bile uzun ömürlü sayılır. Bunun yanı sıra serveti olup da çevresine hiç yardımcı olmayan insanlar da var. Hatta bunlar, ken- dileri de yoksulluk ve sıkıntı içinde yaşarlar. Bunların ömürleri uzun olsa bile kısa sayılır.Bu metnin ana fikri aşağıdakilerden hangisidir? Kalbi durmuş olan bir kazazedede aşağıdaki belirtilerden hangisi gözlenir? Aşağıdakilerden hangisi maddenin görülebilir , hissedilebilir özelliklerinden değildir ?  “Namazı önemsemeden, gösteriş yapmak için kılanlara yazıklar olsun.’’(Maûn suresi, 4 - 6. ayetler)Bu ayetlerde verilen mesaj aşağıdakilerden hangisidir?