S:1

Aşağıdakilerden hangisi arkadaşlık ilişkilerine en çok zarar veren bir davranıştır?

Aşağıdakilerden hangisi arkadaşlık ilişkilerine en çok zarar veren bir davranıştır? sorunun cevabı "alay etmek" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde belgisiz sıfat kullanılmıştır? Aşağıda verilen ulaşım yollarından hangisi yük taşımada diğerlerine göre daha pahalıdır? Anadoluya yazıyı getirdiler. Kanallar, barajlar inşa ettiler. Yukarıdaki anlatım aşağıdaki Mezopotamya medeniyetlerinden hangisine aittir? İslam dini maddi ve manevi temizlikle beraber çevre ve mekân temizliğini de bir bütün olarak ele alır. Birini yapıp ötekini terk etmeyi eksiklik olarak görür. Sağlıklı ve temiz bir çevre, insanı ruhen ve bedenen sağlıklı tutar. Temiz olmayan bir ortam çeşitli hastalıklara sebep olur. Ayrıca temiz çevrenin, bir toplumun uygarlık düzeyinin göstergesi olduğu da unutulmamalıdır.Bu metinde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Aşağıdakilerden hangisi karbonhidratlar için yanlıştır? Birler basamağındaki rakamın basamak değeri 2 olan iki basamaklı kaç sayı vardır? Onun, seninle ve benimle konuşup sorunlarını anlatmasını istiyorum.Verilen cümlede adıl (zamir) olan kaç sözcük vardır? Ülkemizde 2000 yılında yaklaşık 5,5 milyon olan 65 yaş ve üzeri nüfusun 2050ye kadar 17 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir. Bu durum ülkemiz nüfusunun yaşlanması ve ülke ekonomisine daha fazla maliyet eklenmesi an-lamına gelecektir.Aşağıdakilerden hangisi bu soruna çözüm olacak uygulamalar arasında yer almaz? • Bilinen ilk hükümdarı Bilge Kül Kadir Handır.• Orta Asyada kurulan ilk Müslüman Türk devletidir.• İkili yönetim anlayışı vardır.Yukarıda sözü edilen devlet aşağıdakilerden hangisidir? "Giriş - çıkış" kelimeleri arasındaki ilişki hangi seçenekte vardır? Şahin Bey ............................................. savunması sırasında şehit düşmüşkahramanlarımızdan biridir.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Genellikle 101,102 tuşu bulunan ve bilgisayar üzerinde bilgi girişi yapmayı sağlayan aygıt aşağıdakilerden hangisidir? İlçeleri kim yönetir? Aşağıdakilerden hangisi doğal unsurlara örnek olarak verilebilir? İbadetlerini düzenli olarak yerine getiren bir kişinin aşağıdaki davranışlardan hangisini göstermesi beklenir? Aşağıdakilerden hangisi İtilaf devletlerinden değildir? Learning styles are different ways of learningand it is not the same for everyone. Somepeople learn through pictures, diagrams orcharts. They prefer face to face communicationand sit at the front of the class. They takedetailed notes. They can learn best from visualmaterials and they are called visual learners.Some people learn best through listening.They prefer reading aloud and using a taperecorder. These people are called auditorylearners.Kinaesthetic learners learn through moving,doing or touching. They dont like sittingstill. They prefer active jobs, sports or doingexperiments......................... like talking face to face.cümlesini tamamlayan seçenek hangisidir? Aşağıda Dünya üzerinde dört farklı merkeze ait bilgilerverilmiştir• I. ve II. merkezlerin Kuzey Kutup Noktasına kuş uçuşuuzaklıkları eşittir.• III. ve IV. merkezlerin başlangıç meridyenine uzaklıklarıeşitttir.• I. ve III. merkezlerde 21 Mart tarihinde güneş aynıanda doğmaktadır.Bilgilere bakıldığında bu merkezler hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi kesin olarak söylenemez? Aşağıda verilenlerden hangisi Allahın yapılmasını istediği iş ve davranışlardır? Nâs suresi, .................ayetten oluşur ve Kuran-ı Kerimin ...............suresidirBoş bırakılan yere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri gelmelidir? Çevre felaketleri, doğal afetler sonucunda meydana gelen deprem, küresel ısınma ve nükleer kazalar meydana gelmektedir. Yaraların sarılması için uluslararası kurumlar yardımlaşırlar.Aşağıdakilerden hangisi bu kurumlar arasında sayılamaz? Canlılarda organizmaya dönüşüm süreci aşağıda verildiği gibidir.Hücre → Doku → Organ → SistemBuna göre bu tip bir organizasyona aşağıdaki canlılardan hangisinde rastlanmaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir kelime kullanılmıştır? Herkes, vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. İnancın gereği olan ibadet, dini ayin ve törenler serbesttir. Kimse, ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya, dini inanç ve kanaatini açıklamaya zorlanamaz; dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz.Anayasamızın 24. maddesinde yer alan bu açıklamalar aşağıdaki hak ve özgürlüklerden hangisini ifade eder? I-Habeşistan hicreti II- Miraç III- İlk vahyin gelişi IV- Taif yolculuğuYukarıdaki olayları tarihi sıraya koyarsak aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur? Göz sağlığı için uygun aydınlatma hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aydınlanma teknolojinin başlangıcı aşağıdakilerden hangisinin bulunmasıyla olmuştur? Lale Devri, aşağıdakilerden hangisi ile sona ermiştir? Aşağıdakilerden hangisi katı yakıt değildir? Aşağıdakilerden hangisi kare prizmanın özelliklerinden biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ara söz, belirtili nesnenin açıklayıcısı olarak kullanılmıştır? Kimsesiz çocukların korunmasında görevli olan kurum hangisidir? Salavat ne demektir? Bilinçli bir tüketici aşağıda verilen davranışlardan hangisini yapmaz? Bir elementin tüm özelliklerini taşıyan en küçük birim.........Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Çobanın 6 koyunu vardı. Komşusu 8 koyun daha getirdi. Kaç koyunu oldu? Bir dilekçede dilekçe sahibini dilekçe yazmaya yönelten kısım aşağıdakilerden hangisidir? Taifte Hz. Peygambere taş gelmemesi için kendini siper eden sahabe kimdir? Aşağıdakilerden hangisi çevreyi kirletmeyen enerji kaynağıdır? Aşağıdaki hadis-i şeriflerden hangisi konu bakımından diğerlerinden farklıdır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir