Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Gelecekteki mesleğimizi seçerken ............. .... ............ göre seçmeliyiz.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere hangisi gelmelidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Gelecekteki mesleğimizi seçerken ............. .... ............ göre seçmeliyiz.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere hangisi gelmelidir? sorunun cevabı "güçlü ve zayıf yönlerimize" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde hava ulaşım aracı yoktur? Televizyon kelimesinde kaç ünlü harf kullanılmıştır? Sanatçı, ortaya bir eser koyarken sadece kişisel duygularını ifade etmek amacını taşımamalı, bu eserin toplum tarafından nasıl değerlendirilebileceğini de düşünmelidir. Sanatçı toplumun kendisine yüklediği sorumluluğu taşımalıdır.Bu parçada savunulan görüş aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?  Dertli bülbül bahçelerde, bağlarda Figan eder yaz geldiği çağlarda Mor sümbüllü, gonçe güllü dağlarda Ferhad Şirin’ini bulagelmiştir “Allahım ! seni  anmak,  . . . . . . . . . . . . , ve sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et”  Hadis-i  şerif  Hz. Hüseyin soyundan gelenlere ne ad verilir? Koşukla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? AB + AB + 10 = 60 olduğuna göre A + B kaçtır? Tuz ve suyu karıştıran Arda tekrar tuzu elde etmek istiyor. Hangi yöntemi kullanmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi M. Kemal’in okuduğu okullardan biri değildir?   “Ey iman edenler! Kendiniz, ana babanız ve en yakınlarınızın aleyhine de olsa, Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun. (Şahitlik ettikleriniz) zengin veya fakir de olsalar (adaletten ayrılmayın). Çünkü Allah ikisine de daha yakındır. (Onları sizden çok kayırır.) Öyle ise adaleti yerine getirmede nefsinize uymayın…” (Nisâ suresi, 135. ayet)Bu ayetten adaletin gerçekleşmesine yönelik aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?