S:1

Dünya'mızın şekli ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

Dünya'mızın şekli ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur? sorunun cevabı "Dünya'mızın şekli küreye benzer." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
4 tane  ana yön  vardır. Aşağıdakilerden  hangisi  ana  yön  değildir ? Bisiklet kullanırken aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmak yanlıştır? İslam dinine girmek isteyen bir kişi ilk olarak hangi sözü söylemelidir? Alevi-Bektaşi kültüründe “Müsahiplik Cem’i” hangi anlama gelmektedir? Müzikle tedavi, tıp tarihi kadar eskiye dayanır. Çünkü insanlar tedavi araçlarını çoğu kez birlikte kullanmış-lardır. Homera, ameliyatlarda müziği kullanmış vemüziğin sakinleştirici etkisini göstermiştir. Aesculape ise, sağırlığı tedavi ederken trampet kullanmıştır. MÖ 400’lü yıllarda Platon da müziğin ahenk ve ritmiyle insan ruhunun derinliklerine nüfuz ederek ona hoşgörü kazandırdığı ve rahatlık verdiğini belirtmiştir.Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? Bir basamaklı en büyük sayıdan bir basamaklı en küçük sayıyı çıkarırsak kaç kalır? İngiliz donanması I. Dünya Savaşı’nda ilk yenilgisini hangi savaşta almıştır? "Yağan yağmuru seyrediyoruz." cümlesinin kişisi hangisidir? Şevval saat 18.50’da okuldan eve gelmektedir. 30 dakika dinlendikten sonra ders çalışmaya başlıyor. Şevval saat  kaçta ders çalışmaya başlamıştır? 88:(8+3)+6-2.2 işleminin sonucu kaçtır? Hangi kelimenin yazımı yanlıştır? Tarih öncesi dönemlerde Türkler diğer toplumlara aşağıdaki konularda hangisinde öncülük yapmıştır? Kişilik gelişiminin en çok şekillendiği dönem aşağıdakilerden hangisidir? 5+5 kaç eder? Aşağıdakilerden hangisi Karagöz oyununun bölümlerinden biri değildir?  Nasreddin Hoca’nın aklına  şaka yapmak gelmiş. Bir gün çarşıda eşeğine ters binmiş giderken görüldü. Bir yandan da hüngür hüngür ağlıyordu.Çarşı esnafı şaşırdı.Nasreddin Hoca’nın etrafına toplandı.“Hoca ne oldu? Ne ağlıyorsun? Başına bir şey mi geldi?”Hoca iki hıçkırık arasında “Görmüyor musunuz? Eşeğimin başını kaybettim, onun için ağlıyorum.”dediNasreddin Hoca’ya kimler soru sormuş?  Ahmet her ay 6 kitap okuyor. 8 ay sonunda kaç kitap okumuş olur? Hangi gezegenin özelliği yanlış verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi “Peygamberimiz (s.a.) nasıl bir çocuktu?” sorusunun cevabı olamaz?  Mustafa Kemal, İzmir İktisat Kongresi’nin açılışında yaptığı konuşmada yabancılara tanınan ekonomik ayrıcalıkların Osmanlı Devleti’ni çöküntüye uğrattığını belirtmiştir.Bu durumun yeni Türk Devleti’nde yaşanmaması için aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilmiştir? 81 fındık 3 arkadaşa eşit olarak paylaştırılıyor. Her arkadaşa kaçar fındık düşer? Microsoft Word programını çalıştırmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir?  Osmanlı Devleti hangi savaş sonrası Avrupalı devletlerin himayesine girerek ilk defa bağımsız devlet olma özelliğini yitirmiştir? Aşağıdaki bilgilerden hangisi bir yerin nüfusunun fazla olmasının sebeplerinden biri değildir? Aşağıdaki lambalardan hangisi en az enerji tüketir? Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet’ten önce hikâye ve roman yazmaya başlamış sanatçılardan değildir? Aşağıda verilen kelime çiftlerinden hangisi eş anlamlı değildir? Siyasi parti grupları en az kaç üyeden meydana gelir? Arkadaşlarımızın ilgi ve yetenekleri farklıdır.Aşağıdakilerden hangisi, bu farklılıklarla ortaya çıkan bir etkinlik değildir? Kendisinden bir giysi daha isteyen kızına bir tane dahi elbise bulunmayan insanların olduğunu hatırlatarak, onun bu isteğini nazik bir şekilde geri çeviren Peygamberimiz bizlere nasıl örnek olmak istemiştir?  Ali 8 yaşındadır. Ali' nin babası, Ali' den 30 yaş büyüktür. Babası ile Ali' nin yaşları toplamı kaçtır? İlk olarak Hz. Âdem zamanında yapılan Kâbe aşağıdaki Peygamberlerden hangileri tarafından yeniden inşa edilmiştir? İslam inancına göre dünya hayatını sona erdirecek olan, tüm canlıların öldüğü ve evrenin düzeninin bozulacağı büyük olaya ne denir?  Aşağıdakilerden hangisi virüslerden korunmanın bir yolu değildir? Choose the odd one. Günlük hayatımızda kullandığımız nesne, kişi, yer vb. pek çok ad günümüze nasıl ulaştı, hiç düşündünüz mü? Pek tabii bu sözcükler yüzyıllardır süren bir birikimin ürünü. Atalarımızdan kalan bu zenginliği günümüze ulaştıran en önemli olgu dildir. Dil sayesinde kültür, ölümsüzlüğe kavuşur.Bu parçada dilin hangi yönü üzerinde durulmuştur? Lale Devri’nde;•   Resim minyatür sanatı gelişti•   Avrupa tarzında eserler verilmeye başlandı•   Doğu, Batı eserleri tercüme edildiyapılan bu yenilikler hangi alanda yapılmıştır? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre üç defa başarı belgesi alanlara aşağıdaki belgelerden hangisi verilir? Beş basamaklı 17a43 sayısı 3 ile tam bölünebildiğine göre a yerine kaç farklı sayı yazılabilir? Aşağıdaki sayılardan hangisi asal sayı değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir