S:1

Çay sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ırmak" anlamına gelmektedir?

Çay sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ırmak" anlamına gelmektedir? sorunun cevabı "Çay kenarına gittik." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Bir sürüdeki kuzu sayısının koyun sayısına oranı 5/9 dur. Bu sürüde 90 kuzu olduğuna göre sürüdeki koyun sayısı kaçtır? 150 TL 3 tane 20 TL den kaç TL fazladır ? Aşağıdakilerden hangisinde adil olmayan bir durum söz konusudur? Ülkemizde nüfusun dağılışını etkileyen etkenleri iki grupta inceleyebiliriz. Bunlar; doğal ve beşerî etkenlerdir Aşağıdakilerden hangisi doğal etkenlerdendir? Aldığımız ürünlerin üzerinde TSE damgası bulunmalıdır. Türk Standartları Enstitüsünün kısa adı olan bu damga ne anlama gelir? Aşağıdakilerden hangisi çocukların yapabileceği bir görevdir? I. Güneydoğu AsyaII. Amazon havzasıIII. Batı AvrupaIV. Himalaya dağlarıYukarıda verilen yerlerden hangileri diğerlerine göre daha seyrek nüfusludur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yoktur? Hangi seçenekte ses kirliliğinin bir etkisi söz konusu değildir? Hangi kelimenin hece sayısı en fazladır? Aşağıdakilerin hangisinde zaman kayması vardır? Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili sözcüklerden hangisi, bir adın yerine kullanılmamıştır? İslam öncesi Mekkenin kültürel durumu hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bahçeye ektiğmiz fidan her ay 3 santimetre uzamaktadır. Bu fidan 9 ayda kaç santimetre uzar? Aşağıdaki ondalık kesirlerin hangisindeki 8 rakamının basamak değeri 0,08'dir? I. Kant´ın ahlaki eylem konusundaki görüşü aşağıdakilerden hangisidir? Dinimiz çevreye ne yapılmasını tavsiye etmez? Dinimizde kişiye ve topluma faydalı olmak amacıyla yapılan güzel iş ve davranışlara ........................... denir. Boşluğa ne gelmelidir? Hücredeki madde iletiminden sorumlu organel aşağıdakileden hangisidir? 100 – 95 – 85 – 80 – 70 – 65 - ? Bir fidanlıktaki ağaçların 4/7' sini kesince geriye 144 ağaç kalıyor. Ağaçların tümü kaç tanedir? (1) Erkan, Yeşilbağları doğup büyüdüğü kendi köyünden daha çok seviyordu.(2) Yemyeşil bir ormanlık alanın ortasındaki bu köy, İstanbulluların soluklandığı yörelerden biriydi.(3) Yaz geldiğinde her bahçe piknik alanı olurdu.(4) Mangallardan yükselen ızgara kokuları tüm köyü kaplardı.Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır? Hayvan yetiştiriciliği aşağıdaki illerden hangisinde diğerlerine göre daha fazladır? Vites değiştirmede zorluk oluyorsa aşağıdaki ayarlardan hangisi yapılmalıdır? (I) Türkiye, bitki çeşitliliği (biyoçeşitlilik) açısından dünyanın en şanslı coğrafyalarından biridir. (II) Bütün Avrupadaki bitki çeşidi sayısı 12.000 iken Türkiyedeki bitki sayısı türü on binin üzerindedir. (III) Bir bu kadar zengin çeşitliliğe de hayvanlar açısından sahiptir Türkiye. (IV) Ülkemizin biyoçeşitliliğini koruma çalışmalarında çok geç kalmışız. (V) Bazı bitki ve hayvan türlerinin neslinin tükenmesini önleyememişiz ya da önlememişiz. (VI) Bu türler dünyanın değişik yerlerinde varlğını sürdürseler de artık bizim topraklarda yaşamamaktadır.Bu parça iki paragrafa bölünmek istense, ikinci paragraf hangi cümleyle başlamalıdır? Babam tanesi 50 TL olan montlardan bana ve dört kardeşime birer tane aldı. Babam mağazaya kaç para ödemelidir? Bilimsel bir araştırma yaparken aşağıdakilerden hangisi öncelikle yapılır? Aşağıdakilerden internet adreslerinden hangisi yanlış yazılmıştır? Gün olur alır başımı giderim, 1Denizden yeni çıkmış ağların kokusunda 2 3Şu ada senin bu ada benim 4Yelkovan kuşlarının peşi sıraBu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi ayrılma (çıkma) hâli eki almıştır? Beş kişi 45 kilo patatesi eşit paylaşırsa her birine kaç kilo patates düşer? Duygu, düşünce, hayallerin söz veya yazı ile güzel ve etkili bir biçimde anlatılmasına - - - - denir. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? İnternete girmemizi ve ağ bağlantılarını kullanabilmemizi sağlayan iç donanım parçası............................dır. "Kişiden kişiye değişen özellikler..........dir." cümlesini aşağıdakilerden hangisi an­lamlı tamamlar? Kuran-ı Kerimin indirilen ilk ayetleri aşağıdakilerden hangisidir? Tüm kişisel duygu ve düşüncelerini bir tarafa bırakarak kendisinden yardım isteyenlere doğruluk ölçüleriyle davranmayı ilke edinen kişilere ne denir? Aşağıdakilerden hangisi Türkiyenin ihraç ettiği ürünlerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi problem çözme adımlarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi manevi temizliğe örnek bir davranıştır? Türkiyeden işçi talep eden ilk ülke aşağıdakilerden hangisidir? -Genellikle halkın yarattığı, ağızdan ağıza, kuşaktan kuşağa sürüp gelen, çoğunlukla olağanüstü durum ve olayları yine olağanüstü kahramanlara bağlayarak anlatan halk hikâyelerine denir.-Bir varmış bir yokmuş diye başlar-Gerçeklik payı yoktur-Kişiler hayali olup genellikle çocuklara hitap ederYukarıda anlatılan edebi eser türü aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir