S:1

Gecesözcüğünün zıt (karşıt) anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

Gecesözcüğünün zıt (karşıt) anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "gündüz" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
4 saat 45 dakika, kaç dakika eder? I-  Namazı tek başına kılarken uzatırdı.II-Cemaatle kılarken kısa tutardı.III-Namazdan önce safları düzeltirdi.IV- Beş vakit namazı asla geciktirmezdi. Peygamberimizin namaz kılışı ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangisinin doğru olduğu söylenebilir? Aşağıda verilen hayvanlardan hangisi üreme açısından diğerlerinden farklıdır?  Aşağıdakilerden hangisi olay anlatan düz yazılardan biri değildir? “ Tertemiz” sözcüğünün harflerinin kümesi kaç elemanlıdır?  Hangi mezhepte kan abdesti bozar? İnsan; düşünce, söz ve davranışlarında özgür bir varlıktır. İnsan, kendisine Allah tarafından verilen - - - - sayesinde iyiyi kötüden, doğruyu da yanlıştan ayırt edebilir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 5m +12dm+5cmToplamı kaç cm’dir? Hangisi meridyenlerin özeliklerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi dolaylı tüketimdir? Sosyal Bilgiler dersi gören bir öğrencinin aşağıdakilerden hangisi hakkında kazanım alması beklenemez? Hz. Muhammed (s.a.v) ‘in doğum tarihi ve yeri hangi seçenekte doğru verilmiştir? İpek Yolu´nun denetimi, aşağıdaki hangi savaşın sonucunda Arapların eline geçmiştir? “Bir haftada 7 gün varsa iki haftada kaç gün vardır?  Aşağıdakilerin hangisi anlatmaya bağlı edebî metinlerin yapı özellikleri arasında yer almaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat yoktur?     Psikodinamik yaklaşımın temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir? Bir çarpma işleminde çarpım 35, çarpanlardan biri 5 ise diğer çarpan kaçtır? Sözlükte “son, sonra olan, son gün” anlamına gelen kelime aşağıdakilerden hangisidir? 160 yuvarlanan en küçük çift sayının basamaklarının sayısal değerleri toplamı kaçtır? Psikologun, bilgisini psikolojik baskı aracı olarak kullanmaması gerekir. Bu nedenle de insanlardan zorla bilgi alamaz ya da insanları zorlayamaz. Araştırma yaparken amacını önceden açıklayarak katılımcılarıngönüllü katılımlarını sağlar. Araştırmacı araştırmasının katılımcı için taşıdığı risk miktarı ve araştırma koşullarının daha önce denenmiş olma durumunu dikkate alır. Araştırma bulgularının başkaları tarafından kötüye kullanılmasını önlemeye çalışır.Yukarıdaki açıklamalara uymayan bir psikolog öncelikle aşağıdakilerden hangisini ihlal etmiş olur? Aşağıdakilerden hangisi Mısır uygarlığı ile ilgilidir ? Hz Peygamber “din samimiyettir” buyurmuştur. Sahabilerde”kime karşı ya Resulallah” diye sorar.Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin sahabiye verdiği cevaptır? Uncle : How about going for a walk ?Nephew: - - - -Uncle : OK. Maybe next time.  Aşağıdakilerden hangisi çocukların sahip olduğu haklardan birisi değildir?  Aşağıdakilerden hangisi adın durum hallerinden birini almıştır? "Sınıfın içinde top oynanmaz." cümlesinde geçen "içinde" sözcüğünün zıt anlamlısı hangisidir?  100 derecede  kaynamakta olan bir su , soğumaya bırakıldığında dakikada 2 derecede soğumaktadır. Buna göre suyun sıcaklığı 78 dereceye gelene kadar kaç dakika geçer? Öğretmen, öğrencileri kitap okumaya teşvik ediyordu.Cümlesindeki altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir? Hangi cümlede yazım yanlışı vardır? Ahmet, okula gitmek için tam evden çıkmak üzereyken annesi okulda daha başarılı olmasını istediği oğluna hangi dilek ve dua ifadesini kullanmış olabilir? Aralarında eşitlik olan matematiksel ifadelerde verilmeyen değerleri bulunuz? 69 – 5 = ....x 8 I- Vaciptir.II- Kişi başına verilir.III- Yalnızca para olarak verilir.Fitre (fıtır sadakası) ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Aşağıdaki hangi dizede ulama vardır? İslam ordusunun ilk düzenli savaşı hangisidir? Toplu taşıma aracında yolculuk yaparken aşağıda belirtilen davranışlardan hangisini yapan yolcu uyarılmalıdır? Aşağıdaki tümcelerin hangisinde terim  yoktur ?            Aşağıdaki deyimlerden hangisi ‘’ gözetmek , bakmak,korumak’’  anlamındadır? . Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y”(...) Sindirim enzimleri, maddelerin kimyasal sindirime uğramasını sağlar.(...)  Safra salgısı, mide tarafından salgılanan bir enzimdir.(...)  Yağların fiziksel sindirimi ince bağırsakta gerçekleşir.(...) Enzimler, kimyasal sindirimi başlatma ve hızlandırmada etkili olur.(...)  Kalın bağırsakta bulunan ve villus denilen yapılar besin atıklarının dışarı atılmasını sağlar. Aşağıdaki uzunluklardan hangisini ölçerken uzunluğu metre ile ifade etmek daha doğru olur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir