Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdakilerden hangisinde hareket etme daha kısıtlıdır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdakilerden hangisinde hareket etme daha kısıtlıdır? sorunun cevabı "Ayçiçeği" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdakilerden hangisi oruçla ilgili bir kavram değildir? Boy  :Do you have any plans for summer holiday?Girl  :Yes, I do. I - - - - my grandparents in Canada and then attend a summer course in the U.S.A. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sert ünsüz benzeşmesi kuralına ait bir kelime yoktur?   Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda memurlar için belirlenen hizmet sınıflarından biri değildir? Cheetah is - - - - animal in the world. Bitkilerin büyüyüp gelişmesi için aşağıdakilerden hangisine ihtiyacı yoktur? Aşağıdakilerden hangisi 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre Bilgi Edinme Başvurusunda Başvuru usulleri ile ilgili hangi bilgi yanlıştır? Kuranı Kerimin indirilişinin asıl amacı nedir? Mustafa Kemal’in İttihat ve Terakki Cemiyeti üyeleriyle yaşadığı fikir ayrılıkları onun 1913’te ateşemiliterliğe atanmasına neden oldu.Mustafa Kemal ateşemiliterlik görevine aşağıdaki şehirlerden hangisinde başlamıştır? I. Toplantıya dinleyici davet edilmez.II.   Konuşmacılar birbirlerine konuyla ilgili soru sorabilir.III.   Konuşmacılar konunun farklı yönlerini inceler.IV.  Başkan bulunmaz, sırası gelen konuşmacı söz alır.Numaralanmış cümlelerin hangisi sempozyum için doğru bir bilgi değildir? Osmanlı toprak yönetiminde uygulanan Tımar Sistemi’nin işleyişinde görevli olan tımarlı sipahi, bulunduğu bölgede devletin kanunlarını da uygulardı.Parçada, Tımar Sistemi’nin hangi alanda  rol oynadığına vurgu yapılmaktadır?   Aşağıdaki kelimelerden hangisi beş hecelidir?